Sneltoetsen

ABBYY FineReader beschikt voor de hieronder beschreven opdrachten over vooraf gedefinieerde sneltoetsen. U kunt in het programma ook uw eigen sneltoetsen definiëren.

Om zelf een sneltoets aan te maken:

  1. Klik op Gereedschappen>Aanpassen…. Het dialoogvenster Pas de werkbalk en de snelkoppelingen voor het toetsenbord aan. wordt geopend.
  2. Op het tabblad Sneltoetsen selecteert u in het veld Categorieën een categorie.
  3. In het veld Opdrachten selecteert u de opdracht waarvoor u een sneltoets wilt maken of aanpassen.
  4. Klik in het veld Nieuwe sneltoets en druk vervolgens op het toetsenbord de toets of toetsencombinatie in die u wilt gebruiken voor de geselecteerde opdracht.
  5. Klik op Toewijzen. De toets of toetsencombinatie wordt toegevoegd aan het veld Huidige shortcut.
  6. Klik op OK om de wijzigingen op te slaan.
  7. Om de standaardwaarden voor de sneltoetsen te herstellen klikt u op Terugzetten (voor een vooraf geselecteerde categorie opdrachten) of Alles terugzetten (voor alle sneltoetsen).
Het menu Bestand
Opdracht Sneltoets
Pagina’s scannen… Ctrl+K
PDF-bestand/afbeelding openen… Ctrl+O
Nieuw FineReader Document Ctrl+N
FineReader Document openen… Ctrl+Shift+N
Document opslaan als Ctrl+S
Afbeeldingen opslaan… Ctrl+Alt+S
FineReader-document per e-mail verzenden Ctrl+M
Pagina-afbeeldingen per e-mail verzenden Ctrl+Alt+M
Afbeelding afdrukken Ctrl+Alt+P
Tekst afdrukken Ctrl+P

Finereader backtotop Sneltoetsen Terug naar begin

Het menu Bewerken
Opdracht Sneltoets
Ongedaan maken Ctrl+Z
Opnieuw uitvoeren Ctrl+Enter
Knippen Ctrl+X
Kopiëren Ctrl+C
Ctrl+Insert
Plakken Ctrl+V
Shift+Insert
Wissen Verwijderen
Alles selecteren Ctrl+A
Zoeken… Ctrl+F
Volgende zoeken F3
Vervangen… Ctrl+H

Finereader backtotop Sneltoetsen Terug naar begin

Het menu Weergave
Opdracht Sneltoets
Paginavenster tonen F5
Alleen paginabeeld tonen F6
Pagina-afbeelding en paginatekst tonen F7
Alleen paginatekst tonen F8
Zoomvenster tonen Ctrl+F5
Volgend venster Ctrl+Tab
Vorig venster Ctrl+Shift+Tab
Eigenschappen… Alt+Enter

Finereader backtotop Sneltoetsen Terug naar begin

Het menu Document
Opdracht Sneltoets
Lezen Ctrl+Shift+R
Lay-out analyseren Ctrl+Shift+E
Ga naar volgende pagina Alt+Pijl Omlaag
Page Up
Ga naar vorige pagina Alt+Pijl Omhoog
Page Down
Ga naar pagina… Ctrl+G
Huidige pagina sluiten Ctrl+F4

Finereader backtotop Sneltoetsen Terug naar begin

Het menu Pagina
Opdracht Sneltoets
Pagina lezen Ctrl+R
Paginalay-out analyseren Ctrl+E
Pagina-afbeelding bewerken… Ctrl+Shift+C
Alle gebieden en tekst verwijderen Ctrl+Delete
Tekst verwijderen Ctrl+Shift+Delete
Paginaeigenschappen… Alt+Enter

Finereader backtotop Sneltoetsen Terug naar begin

Het menu Gebieden
Opdracht Sneltoets
Gebied lezen Ctrl+Shift+B
Gebiedstype wijzigen in Herkenningsgebied Ctrl+1
Gebiedstype instellen op Tekst Ctrl+2
Gebiedstype instellen op Tabel Ctrl+3
Gebiedstype instellen op Afbeelding Ctrl+4
Gebiedstype instellen op Barcode Ctrl+5

Finereader backtotop Sneltoetsen Terug naar begin

Het menu Gereedschappen
Opdracht Sneltoets
Automation Manager… Ctrl+T
Hot Folder… Ctrl+Shift+H
Woordenboeken bekijken… Ctrl+Alt+D
Taleneditor… Ctrl+Shift+L
Patroneneditor… Ctrl+Shift+A Spelling controleren… Ctrl+F7
Volgende fout Shift+F4
Vorige fout Shift+F5
Opties… Ctrl+Shift+O

Finereader backtotop Sneltoetsen Terug naar begin

Het menu Help
Opdracht Sneltoets
ABBYY FineReader 10 Help F1

Finereader backtotop Sneltoetsen Terug naar begin

Algemeen
Opdracht Sneltoets
Het geselecteerde tekstfragment opmaken in vet Ctrl+B
Het geselecteerde tekstfragment opmaken in cursief Ctrl+I
Het geselecteerde tekstfragment onderstrepen Ctrl+U
Tabelcellen selecteren Richtingknoppen
Hiermee selecteert u het venster Pagina’s Alt+1
Hiermee selecteert u het venster Afbeelding Alt+2
Hiermee selecteert u het venster Tekst Alt+3
Hiermee selecteert u het venster Zoomen Alt+4

Finereader backtotop Sneltoetsen Terug naar begin

Sneltoetsen