De Help bij ABBYY FineReader gebruiken

Sneltoetsen voor het Helpvenster

Om Toets
Het Helpvenster openen F1
Overschakelen tussen het Help-onderwerp en de deelvensters Inhoud, Zoeken, en Index F6
Het menu Opties weergeven, waarmee de opdrachten van de Help-werkbalk opgeroepen kunnen worden ALT+O
Het deelvenster met de tabbladen Inhoud, Zoeken en Index verbergen of weergeven ALT+O, en vervolgens T
De laatst bekeken onderwerpen weergeven ALT+O, en vervolgens B om terug te gaan of F om vooruit te gaan
Naar de gespecificeerde startpagina terugkeren ALT+O, en vervolgens H
Voorkomen dat een Help-onderwerp in het Help-venster wordt geopend (handig als u het downloaden van een webpagina wilt stoppen) ALT+O, en vervolgens S
Het dialoogvenster Internet-opties van Microsoft Internet Explorer openen, waar u toegankelijkheidsinstellingen kunt wijzigen ALT+O, en vervolgens I
Het Help-onderwerp verversen (tijdens weergave van een webpagina) ALT+O, en vervolgens R
Alle onderwerpen in het huidige boek of alleen het geselecteerde onderwerp afdrukken ALT+O, en vervolgens P
Help-venster sluiten ALT+F4

Finereader backtotop De Help bij ABBYY FineReader gebruiken Terug naar begin

De deelvensters Inhoud, Index, en Zoeken gebruiken

Druk op F6 om over te schakelen van het Help-onderwerp naar het deelvenster Inhoud, Zoeken, Index.

Om Toets
Naar het volgende tabblad overschakelen CTRL+TAB
Naar het tabblad Inhoud overschakelen ALT+C
Naar het tabblad Zoeken overschakelen ALT+S
Naar het tabblad Index overschakelen ALT+N
Een geselecteerd boek of Help-onderwerp openen ENTER
Het volgende boek of Help-onderwerp selecteren PIJL OMLAAG
Het vorige boek of Help-onderwerp selecteren PIJL OMHOOG
Een snelmenu weergeven SHIFT+F10

Finereader backtotop De Help bij ABBYY FineReader gebruiken Terug naar begin

Het deelvenster met onderwerpen gebruiken

Druk op F6 om over te schakelen van het deelvenster Inhoud, Zoeken, Index naar het Help-onderwerp.

Om Toets
Naar het volgende Help-onderwerp gaan ALT+PIJL RECHTS
Naar het vorige Help-onderwerp gaan ALT+PIJL LINKS
De volgende verborgen tekst of hyperlink selecteren TAB
De vorige verborgen tekst of hyperlink selecteren SHIFT+TAB
De actie voor de geselecteerde verborgen tekst of hyperlink uitvoeren ENTER
Naar het begin of einde van een Help-onderwerp bladeren PIJL OMHOOG of PIJL OMLAAG
In grote stappen naar het begin of eind van een Help-onderwerp bladeren PAGE UP of PAGE DOWN
Naar het begin of einde van een Help-onderwerp gaan HOME of END
Het huidige Help-onderwerp afdrukken CTRL+P
Het gehele Help-onderwerp selecteren CTRL+A
De geselecteerde items naar het Klembord kopiëren CTRL+C
Een snelmenu weergeven SHIFT+F10

Finereader backtotop De Help bij ABBYY FineReader gebruiken Terug naar begin

Sneltoetsen voor het bladeren door zoekresultaten

Wilt u een onderwerp selecteren, gebruik dan de toetsen pijl-omhoog of pijl-omlaag en druk vervolgens op ENTER om het onderwerp in het Helpvenster te openen.

De weergave van een Help-onderwerp wijzigen

  1. Klik in het menu Help op Help.
  2. Klik in het venster Help op Opties en vervolgens op Internet-opties.
  3. Op het tabblad Algemeen klikt u op Toegankelijkheid en selecteert u het vakje In webpagina’s opgegeven kleuren negeren.
  4. Klik op OK.
  5. In het dialoogvenster Internet-opties voert u één of beide van de volgende handelingen uit:
    • Als u de kleur van de achtergrond of de tekst in de Help wilt wijzigen, klikt u in het tabblad Algemeen op Kleuren en vervolgens selecteert u de gewenste opties.
    • Wilt u het lettertype in de Help wijzigen, dan klikt u op het tabblad Algemeen op Lettertype, en selecteert u vervolgens de gewenste opties.

Opmerking. Als u het lettertype en de achtergrondkleur van de Help-onderwerpen in het Helpvenster wijzigt, heeft de wijziging ook invloed op het lettertype en de achtergrondkleur wanneer u een webpagina in Microsoft Internet Explorer bekijkt.

Finereader backtotop De Help bij ABBYY FineReader gebruiken Terug naar begin

De Help bij ABBYY FineReader gebruiken