ABBYY FineReader Žinyno naudojimas

Klaviatūros spartieji klavišai žinyno langui

Norint Spausti
Parodyti žinyno langą F1
Perjungti tarp Žinyno temos ir Turinio, Paieškos arba Rodyklės langelių F6
Pateikti Parinkčių meniu, leidžiantį pasiekti Žinyno įrankių juostos komandas ALT+O
Paslėpti arba parodyti langelį su Turinio, Paieškos ir Rodyklės skirtukais ALT+O ir papildomai spausti T
Parodyti vieną iš anksčiau peržiūrėtų temų ALT+O ir papildomai spausti B norint grįžti arba F norint pereiti pirmyn
Grįžti į nurodytą pagrindinį puslapį ALT+O ir papildomai spausti H
Neleisti žinyno langui atidaryti žinyno temos (naudinga, jeigu norite sustabdyti žinyno puslapio atsisiuntimą) ALT+O ir papildomai spausti S
Atverti Microsoft Internet Explorer Interneto parinkčių dialogo langą, kuriame galima keisti pritaikymo neįgaliesiems nuostatas ALT+O ir papildomai spausti I
Atnaujinti temą (peržiūrint svetainę) ALT+O ir papildomai spausti R
Išspausdinti visas esamos knygos temas arba tik pasirinktą temą ALT+O ir papildomai spausti P
Užverti žinyno langą ALT+F4

Finereader backtotop ABBYY FineReader Žinyno naudojimas Atgal į viršų

Turinio, rodyklės ir paieškos langelio naudojimas

Spauskite F6, jei iš žinyno temos norite persijungti į Turinio, Paieškos ar Rodyklės langelį.

Norint Spausti
Pereiti į kitą skirtuką CTRL+TAB
Pereiti į Turinio skirtuką ALT+C
Pereiti į Paieškos skirtuką ALT+S
Pereiti į Rodyklės skirtuką ALT+N
Atidaryti pasirinktą knygą arba žinyno temą ENTER
Pasirinkti kitą knygą arba žinyno temą RODYKLĖ ŽEMYN
Pasirinkti ankstesnę knygą arba žinyno temą RODYKLĖ AUKŠTYN
Rodyti sparčiųjų nuorodų meniu SHIFT+F10

Finereader backtotop ABBYY FineReader Žinyno naudojimas Atgal į viršų

Temos langelio naudojimas

Spustelėkite F6, jei norite iš Turinio, Paieškos, Rodyklės langelio persijungti į atvirą Žinyno temą.

Norint Spausti
Eiti į kitą žinyno temą ALT+RODYKLĖ DEŠINĖN
Eiti į ankstesnę žinyno temą ALT+RODYKLĖ KAIRĖN
Pasirinkti kitą paslėptą tekstą arba nuorodą TAB
Pasirinkti ankstesnį paslėptą tekstą arba nuorodą SHIFT+TAB
Atlikti veiksmą pasirinktame paslėptame tekste arba nuorodoje ENTER
Slinkti į žinyno temos pradžią arba pabaigą RODYKLĖ AUKŠTYN arba RODYKLĖ ŽEMYN
Slinkti į žinyno temos pradžią arba pabaigą dideliais žingsniais PAGE UP arba PAGE DOWN
Eiti į žinyno temos pradžią arba pabaigą HOME arba END
Spausdinti dabartinę žinyno temą CTRL+P
Pasirinkti visą žinyno temą CTRL+A
Nukopijuoti pasirinktus elementus į iškarpinę CTRL+C
Rodyti sparčiųjų nuorodų meniu SHIFT+F10

Finereader backtotop ABBYY FineReader Žinyno naudojimas Atgal į viršų

Klaviatūros spartieji klavišai paieškos rezultatams naršyti 

Žinyno tema pasirenkama rodyklėmis AUKŠTYN arba ŽEMYN, o atveriama spaudžiant ENTER.

Žinyno temos išvaizdos keitimas

  1. Meniu Žinynas spustelėkite Žinynas.
  2. Lange Žinynas spustelėkite Parinktys ir tada spustelėkite Interneto parinktys.
  3. Skirtuke Bendrasis spustelėkite Pritaikymas neįgaliesiems ir tada pažymėkite punktą Ignoruoti tinklalapiuose nurodytas spalvas.
  4. Spustelėkite GERAI.
  5. Dialogo lange Interneto parinktys atlikite vieną arba abu šiuos veiksmus:
    • Norėdami pakeisti Žinyno fono arba teksto spalvą, spustelėkite skirtuką Bendrasis, spustelėkite Spalvos ir pasirinkite norimas parinktis.
    • Norėdami pakeisti Žinyno šriftą, skirtuke Bendrasis spustelėkite Šriftai ir tada pasirinkite norimas parinktis.

Pastaba. Jei Žinyno lange pakeisite Žinyno temų šriftą ir fono spalvą, šrifto ir fono spalvos pakeitimus matysite ir peržiūrėdami tinklalapį programa Microsoft Internet Explorer.

Finereader backtotop ABBYY FineReader Žinyno naudojimas Atgal į viršų

ABBYY FineReader Žinyno naudojimas