Naudotojo šablonų mokymas

 1. Pasirinkite Įrankiai >Parinktys… ir spustelėkite skirtuką Skaityti.
 2. Pasirinkite Naudotojo mokymo šablonas, kurį rasite srityje Mokymas.
 3. Spustelėkite mygtuką Šablonų redagavimo priemonė….
 4. Dialogo lange Šablonų rengyklė spustelėkite Naujas….
 5. Dialogo lange Sukurti šabloną įrašykite naujojo šablono pavadinimą ir spustelėkite GERAI.
 6. Užverkite dialogo langus Šablonų rengyklė ir Parinktys, kiekviename spustelėdami mygtuką Uždaryti.
 7. Įrankių juostoje, esančioje lango Vaizdas viršuje, spustelėkite Skaityti.
  Nuo šiol jei ABBYY FineReader sutiks nežinomą simbolį, pastarasis bus atvertas Šablono mokymo dialogo lange.
  Finereader patterneditordialog Naudotojo šablonų mokymas
 8. Apmokykite naujų simbolių ir ligatūrų.

  Ligatūra – tai dviejų arba trijų sulipusių simbolių junginys (pvz., fi, fl, ffi ir t. t.). Šiuos simbolius sunku atskirti, kadangi spausdinant jie sulimpa. Geresnių rezultatų galima pasiekti šiuos simbolius laikant vienu sudėtiniu simboliu.

  Pastaba. Atpažintame tekste gali būti išlaikyti pusjuodžiu šriftu arba kursyvu išspausdinti žodžiai, taip pat – viršutiniai / apatiniai indeksai: šiam tikslui reikia srityje Efektai nustatyti atitinkamas parinktis.

  Jei norite grįžti prie anksčiau apmokyto simbolio, spustelėkite Atgal. Rėmelis peršoka į ankstesnę padėtį ir iš šablono pašalinama naujausia apmokyto simbolio vaizdo-klaviatūros simbolio atitiktis. Mygtukas Atgal veikia tik vieno žodžio ribose.

Svarbu!

 • Sistemą galima išmokyti perskaityti tik tuos simbolius, kurie yra atpažinimo kalbos abėcėlėje. Norint išmokyti ABBYY FineReader skaityti simbolius, kurių negalima įvesti klaviatūra, reikia dviejų simbolių kombinacija pažymėti šiuos nesamus simbolius arba nukopijuoti pageidaujamą simbolį iš dialogo lango Įterpti simbolį (dialogo langui atverti spustelėkiteFinereader dotbutton Naudotojo šablonų mokymas).
 • Kiekviename šablone gali būti iki 1 000 naujų simbolių. Tačiau reikia vengti kurti pernelyg daug ligatūrų, kadangi tai gali neigiamai paveikti OCR kokybę.

Naudotojo šablonų mokymas