Naudotojo šablono redagavimas

Prieš paleisdami OCR procesą galite norėti suredaguoti naujai sukurtą šabloną. Netinkamai apmokytas šablonas gali neigiamai paveikti OCR kokybę. Šablone turi būti tik pilni simboliai arba ligatūros. Iš šablono turi būti pašalinti simboliai su nukirptais kraštais ir simboliai su neteisingais raidžių atitikmenimis.

  1. Meniu Įrankiai pasirinkite Šablonų rengyklė….
  2. Dialogo lange Šablonų rengyklė pasirinkite reikiamą šabloną ir spustelėkite mygtuką Redaguoti….
  3. Dialogo lange Naudotojo šablonas pasirinkite reikiamą simbolį ir spustelėkite mygtuką Ypatybės….
    Dialogo lange įrašykite raidę, atitinkančią pasirinktą simbolį ir pasirinkite reikiamą šrifto efektą (kursyvas, pusjuodis, viršutinis ar apatinis indeksas).

    Jei norite panaikinti neteisingai apmokytus simbolius, pasirinkite reikiamus simbolius ir spustelėkite Naikinti.

Naudotojo šablono redagavimas