Pagrindinis langas

Paleidus ABBYY Hot Folder, atveriamas funkcijos pagrindinis langas. Norėdami nustatyti, kopijuoti, naikinti ir paleisti aplanko apdorojimo užduotis, naudokite įrankių juostos mygtukus. Taip pat galite peržiūrėti išsamias kiekvieno aplanko ataskaitas.

Finereader hfmainwindow Pagrindinis langas
 

Norint sukurti naują užduotį, reikia įrankių juostoje spustelėti mygtuką Naujas. ABBYY Hot Folder vediklis padės nustatyti karštąjį aplanką.

Finereader listpicture Pagrindinis langas Išsamesnės informacijos rasite čia: Užduoties kūrimas.

Pastaba:

 • Pagal numatytąją nuostatą užduočių failai yra įrašomi į aplanką %Userprofile%\Local Settings\Application Data\ABBYY\HotFolder\10,00.
  (Microsoft Windows Vista, Windows 7 sistemose – į %Userprofile%\AppData\Local\ABBYY\HotFolder\10,00).
 • Rezultatai įrašomi į užduoties nustatymo metu jūsų nurodytą aplanką. Kai kuriais atvejais, siekdama išvengti jau apdorotų failų praradimo, programa nurodytame aplanke sukuria poaplankį ir į jį įrašo tolesnius atpažinimo rezultatus. Poaplankiui suteikiamas toks pavadinimas:
  1. Hot Folder DD.MM.YYYY HH-MM-SS
   Poaplankis šiuo pavadinimu sukuriamas jums iš naujo paleidžiant užduotį.
  2. Failo pavadinimas(NUMERIS)
   Poaplankis šiuo pavadinimu sukuriamas tuomet, jei jūsų nurodytame aplanke jau būna failas konkrečiu pavadinimu.

Jei norite pamatyti pranešimą, informuojantį apie atliktas užduotis, įrankių juostoje spustelėkite Finereader hfnotify Pagrindinis langas.
Iššokusiame lange virš Windows užduočių juostos pasirodo pranešimas, informuojantis apie pabaigtą vykdyti užduotį.

ABBYY Hot Folder pagrindiniame lange rodomas nustatytų užduočių sąrašas. Kiekvienai užduočiai pateikiamas pilnas kelias iki atitinkamo karštojo aplanko, jo esama būsena ir suplanuotas apdorojimo laikas.

Užduotys gali būti šių būsenų:

Būsena Aprašymas
Finereader hfstatusesprocessing Pagrindinis langas Veikia Aplanke esantys vaizdai yra apdorojami.
Finereader hfstatuseswaiting Pagrindinis langas Laukiama Laukia, kol bus pabaigta ankstesnė užduotis.
Finereader hfstatusesone time proc Pagrindinis langas Suplanuota Pasirinkote, kad sparčiojo aplanko vaizdai būtu tikrinami tik kartą paleidimo metu. Paleidimo laikas nurodytas stulpelyje Kitas paleidimo laikas.
Finereader hfstatusescontinuous proc Pagrindinis langas Stebima Programa ABBYY FineReader apdoros šio aplanko vaizdus vos tik juos įkėlus.
Finereader hfstatusespaused Pagrindinis langas Sustabdyta Naudotojas sustabdė apdorojimą.
Finereader hfstatusescompleted Pagrindinis langas Baigta Vaizdų apdorojimas šiame aplanke baigtas.
Finereader hfstatusesfailed Pagrindinis langas Klaida Apdorojant šio aplanko vaizdus, įvyko klaida. Programa ABBYY FineReader apdorojimo užduočių nebaigė. Norint sužinoti klaidos priežastį, reikia pasirinkti aplanką su triktimi ir spustelėti įrankių juostos mygtuką Peržiūrėti žurnalą.

Jūs galite įrašyti bet kurią užduotį bei panaudoti ją ateityje:

 1. Įrankių juostoje spustelėkite Finereader hfexport Pagrindinis langas.
 2. Nurodykite užduoties pavadinimą ir jos kelią.
 3. Spustelėkite Įrašyti.

Kaip įkelti anksčiau įrašytą užduotį:

 1. Įrankių juostoje spustelėkite Finereader hfimport Pagrindinis langas.
 2. Pasirinkite pageidaujamą užduotį ir spustelėkite Atverti.

Pagrindinis langas