Įrašymas CSV formatu

Kaip įrašyti tekstą CSV formatu:

Patarimas. Dialogo lange Parinktys rasite papildomų įrašymo parinkčių: pasirinkite Įrankiai >Parinktys…, spustelėkite skirtuką Įrašyti ir tada spustelėkite skirtuką CSV.
Šiame skirtuke įrašymo parinktys sugrupuotos į tokias kategorijas:

Teksto nuostatos Simbolių kodavimas
 


  • Ignoruoti tekstą, esantį ne lentelėse
    Įrašomos tik lentelės ir ignoruojamas likęs tekstas.
  • Įterpti puslapio trūkio simbolį (#12) kaip puslapio skyriklį
    Įrašomas originalus puslapių išdėstymas.
  • Lauko skyriklis
    Parenkamas simbolis, kuris atskirs CSV failo duomenų stulpelius.

ABBYY FineReader kodų puslapį aptinka automatiškai. Norint pakeisti kodų puslapį arba jo tipą, išskleidžiamajame sąraše, srityje Simbolių kodavimas, reikia pasirinkti reikiamą kodų puslapį arba kodų puslapio tipą.

Įrašymas CSV formatu