Végfelhasználói licencszerződés (EULA)

ABBYY® FineReader 10

Fontos! A termék telepítése, másolása és/vagy használata előtt olvassa el figyelmesen az alábbi feltételeket. A termék telepítése, másolása vagy használata az itt következő feltételek Ön által történő elfogadását jelenti.

Jelen ABBYY Végfelhasználói licencszerződés (“EULA”) egy jogi szerződés, mely létrejött Ön, a végfelhasználó, aki hozzájutott a fent megnevezett ABBYY-szoftvertermékhez (beleértve bárminemű jogi személyiséget, aki számára jelen szoftverterméket beszerezték), és az ABBYY között a fent megnevezett, ezt az EULA-t kísérő ABBYY-szoftvertermék használatáról, magában foglalva bármilyen és minden kísérő adathordozót, nyomtatott anyagot és “online” vagy elektronikus dokumentációt (együttesen mint a “SZOFTVER”-re hivatkozóan).

A SZOFTVER telepítésével, másolásával, illetve bármilyen egyéb módon történő használatával Ön elismeri, hogy a jelen EULA-ban foglaltakat elolvasta és tudomásul vette, és kötelező érvénnyel elfogadja a feltételeit.

Jelen EULA akkor lép hatályba, amikor

• Ön elkezdi használni a SZOFTVERT, vagy elfogadja az itt kijelentett összes feltételt;

• Ön beleegyezését adja jelen EULA feltételeihez:

o a megfelelő lehetőség listából történő kiválasztásával a SZOFTVER telepítése során;

o jelen EULA első indításkor történő érvényesítésével;

és a SZOFTVER szerzői jogának teljes időtartama alatt betartja azokat, jelen EULA ettől eltérő rendelkezéseinek kivételével;

A SZOFTVER szerzői jogi törvények és nemzetközi egyezmények védelme alatt áll. Ön elfogadja, hogy jelen EULA ugyanúgy hatályos, mint bármely más, Ön által aláírt írásos szerződés. Jelen EULA Ön és minden olyan jogi személyiség ellen alkalmazható, aki hozzájutott a SZOFTVERHEZ, és akinek a nevében használják.

Ha a SZOFTVERT jelen EULA nyomtatott példánya kíséri, és jelen EULA szövegének, ill. a csatolt nyomtatott változat szövegének a tartalma eltérő, akkor a nyomtatott változat szövege tekintendő hatályosnak.

Amennyiben nem fogadja el jelen EULA feltételeit, akkor ne használja a SZOFTVERT vagy annak összetevőit.

Meghatározások

Az “ABBYY” név alatt

az EULA 16.1 paragrafusának érvénybe lépésekor az ABBYY USA Software House Inc. értendő, bejegyezve 880 North McCarthy Boulevard, Suite 220, Milpitas, California 95035, USA;

az EULA 16.2 paragrafusának érvénybe lépésekor az ABBYY Europe GmbH értendő, bejegyezve Elsenheimerstr. 49 80687 München, Németország;

a 16.3 paragrafus érvénybe lépésekor az ABBYY UK Ltd. értendő, bejegyezve Heathrow Business Centre, 65 High Street, Egham, Surrey TW20 9EY, United Kingdom;

az EULA 16.4 paragrafusának érvénybe lépésekor az ABBYY LLC értendő, bejegyezve. Perovskaya dom 22, korpus 1, 111398, Moscow, Russia;

az EULA 16.5 paragrafusának alkalmazásakor az ABBYY Software House Ukraine értendő, bejegyezve 31, Degtyarevskaya st., Kiev, Ukraine 03680, when article 16.5;

az összes többi esetben az ABBYY Solutions Ltd., Michail Karaoli 2, Egkomi CY 2404, Nicosia, Cyprus.

“ABBYY-csoport” alatt az ABBYY és az összes ABBYY-leányvállalat értendő.

“ABBYY-leányvállalat” alatt olyan entitás értendő, melynek irányítása közvetlenül vagy közvetve, egy vagy több harmadik személyen keresztül történik, vagy az ABBYY közös felügyelete alatt áll.

Az “Ön” és a “Végfelhasználó” minden olyan személyre és/vagy jogi személyiségre hivatkozik és foglal magában, aki beszerezte ezt a SZOFTVERT, és akinek a nevében jelen SZOFTVERT használja.

“Licenc” alatt az ABBYY által Önnek jelen EULA feltételei szerint a SZOFTVER telepítéséhez és használatához adott, nem kizárólagos jog értendő.

“Sorozatszám” alatt a végfelhasználónak adott licenc vagy ugyanazon paraméterekkel rendelkező licenckészlet egyedi azonosítószáma értendő.

“ABBYY-partner” alatt olyan jogi személy értendő, mely az ABBYY-val kötött szerződés alapján biztosítja a SZOFTVERT és a SZOFTVER használati jogát, mely az ilyen jogi személynek jogot ad a SZOFTVER használatához, amire ilyen tevékenység esetén szükség van.

“Számítógép” alatt egy vagy több processzormaggal rendelkező elektronikus eszköz, illetve virtuális vagy egyéb módon emulált hardverrendszerben működő eszköz értendő, mely digitális vagy hasonló formában fogad információkat, s egy utasítássorozat alapján speciális eredmény számára feldolgozza azt.

1. Licencjogok

1.1 Jelen EULA feltételeinek betartásával az ABBYY licencet (“engedélyt”) ad a SZOFTVER telepítésére és használatára, mely a SZOFTVERBEN és a kísérő nyomtatványokban, valamint a SZOFTVER összes másolatában kizárólag az alább kijelentettek szerint felhasznált képekre, fényképekre, animációkra, audió-videó komponensekre, zenére, szövegre és “kisalkalmazásokra” vonatkozik. Az alább kijelentett valamennyi feltétel a SZOFTVERRE. mint egészére és összes különálló összetevőjére egyaránt vonatkozik.

1.2 A 21.4 paragrafus érvénye esetén, s amennyiben Ön természetes személy, a SZOFTVERT Ön világszerte használhatja. A 21.4 paragrafus érvénye esetén, s amennyiben Ön jogi személy, a SZOFTVERT Ön csak a regisztráció országában használhatja, ha Ön és az ABBYY közt létrejött külön szerződés erről másképp nem rendelkezik.

2. Licenc

2.1 Az ABBYY képviseli, garantálja és kezeskedik róla, hogy teljes joggal, felhatalmazással, jogi tekintetben hivatalos minőségben, jogképességgel és jogkörrel rendelkezik a SZOFTVERRE vonatkozó licenc adására és elosztására, beleértve minden képet, fényképet, animációt, audió-videó összetevőt, zenét, szöveget és “kisalkalmazást”, melyet a SZOFTVER magában foglal, valamint a kísérő nyomtatott anyagokat és valamennyi SZOFTVER példányt.

2.2 A SZOFTVERBEN nem szereplő, de a SZOFTVER használatán keresztül elérhető tartalomra vonatkozó mindennemű jogcím és szellemi tulajdonjog a megfelelő tartalomtulajdonosok tulajdona, és az ilyen tartalom a megfelelő szerzői jogi vagy a szellemi tulajdonra vonatkozó egyéb törvények és egyezmények védelme alá tartozhat. Jelen EULA nem ad Önnek semmiféle jogot ilyen szellemi tulajdonhoz.

2.3 A SZOFTVER az ABBYY-nak és beszállítóinak értékes kereskedelmi titkait és bizalmas információit tartalmazza. melyek a szerzői jog védelme alatt állnak, beleértve korlátozás nélkül az Egyesült Államok szerzői jogi törvényét, nemzetközi egyezményeket, valamint annak az országnak az alkalmazható törvényeit, melyben a SZOFTVERT használják. A SZOFTVERNEK jelen EULA hatókörén vagy feltételeinek megsértésén kívül eső használata az ABBYY-nak és/vagy beszállítóinak szellemi tulajdonjogát képezi, és jelen EULA alatt jogot formál a SZOFTVER használatához adott jogok visszavonására.

2.4 Jelen EULA és SZOFTVER egyetlen alkalommal közvetlenül egy másik végfelhasználónak végleg átadható. Az átadásnak ki kell terjednie a teljes SZOFTVERRE (beleértve az alkotóelemeket, az adathordozókat és nyomtatott anyagokat, ill. a frissítéseket) és jelen EULA-ra. Az átadás nem történhet küldeményben vagy bármely más közvetett módon. Az ilyen egyszeri átadás kedvezményezettjének el kell fogadnia jelen EULA feltételeit, beleértve jelen EULA és SZOFTVER tovább nem adását. A SZOFTVER ilyen átadása esetében el k
ell azt távolítania a számítógépéről vagy a helyi hálózatból.

2.5 Jelen EULA nem ad Önnek az ABBYY védjegyeivel kapcsolatos semmiféle jogot.

2.6 A jogok fenntartása. Az ABBYY fenntart magának minden, itt nem kinyilvánított jogot.

3. A SZOFTVER használata

3.1 Amennyiben a SZOFTVER verziójának “ABBYY FineReader 10 Professional Edition” a neve, akkor a munkahelyi számítógépén és az otthoni számítógépén a SZOFTVERNEK csak egyetlen példányát telepítheti és használhatja. A SZOFTVERT kettőnél több számítógépre nem telepítheti, és egyszerre egynél több számítógépen nem használhatja a SZOFTVERT. A SZOFTVERT az otthoni és a munkahelyi számítógépén egyidejűleg nem használhatja.

3.2 Amennyiben a SZOFTVER verziójának “ABBYY FineReader 10 Corporate Edition” a neve, és a licenctípus “ülésenkénti”, akkor a SZOFTVERT annyi számítógépre telepítheti és annyi gépen használhatja, amilyen mennyiségű licencet Ön megvásárolt.

3.3 Amennyiben a SZOFTVER verziójának “ABBYY FineReader 10 Corporate Edition” a neve, és a licenctípus “párhuzamos”, akkor a SZOFTVERT az Ön tulajdonában lévő bármilyen számú számítógépre telepítheti, és annyi számítógépen futtathatja egyidejűleg, amennyire a párhuzamos licencet beszerezte.

3.4 Amennyiben a SZOFTVER verziójának “ABBYY FineReader 10 Site License Edition” a neve, akkor a SZOFTVERT Ön és az ABBYY között létrejött külön szerződésben vagy a SZOFTVERT kísérő.bármilyen dokumentációban megadott számú számítógépen használhatja egyidejűleg.

3.5 Amennyiben a SZOFTVER verziójának “ABBYY FineReader 10 Professional Edition” a neve, és a licenctípus “ülésenkénti”, akkor terminálszolgáltatásokon keresztül csak egy számítógépről férhet hozzá a SZOFTVER egy telepített példányához. A “terminálszolgáltatások” ebből kifolyólag olyan szolgáltatást jelent, mellyel a felhasználók egy hálózatban lévő távoli számítógépen lévő alkalmazásokhoz és adatokhoz férhetnek hozzá.

3.6 Amennyiben a SZOFTVER verziójának “ABBYY FineReader 10 Corporate Edition” a neve, és a licenctípus “ülésenkénti”, akkor terminálszolgáltatásokon keresztül a SZOFTVERNEK annyi telepített példányához férhet hozzá, amennyi az Ön által beszerzett Ülésenkénti licencek száma, ha Ön és az ABBYY között kötött külön szerződés, vagy a SZOFTVERT kísérő bármilyen dokumentáció másképp nem rendelkezik.

3.7 Amennyiben a SZOFTVER neve “ABBYY FineReader 10 Corporate Edition”, és a licenctípus “párhuzamos”, akkor terminálszolgáltatásokon keresztül a SZOFTVERNEK csak annyi telepített példányához férhet hozzá, amennyiről az Ön és az ABBYY között kötött külön szerződés rendelkezik.

4. Többadathordozós SZOFTVER

4.1 A SZOFTVERT Ön több adathordozón is átveheti, beleértve az internetes letöltéseket is. Tekintet nélkül a kapott adathordozók számára, jelen EULA 3. fejezete szerint a SZOFTVER egy (1) példányának használata engedélyezett az Ön számára.

5. Végfelhasználói adatbázisok

5.1 Létrehozhatja saját adatbázisait a SZOFTVERBEN lévő programokhoz, amennyiben jelen SZOFTVER ilyen szolgáltatást nyújt.

6. A SZOFTVER továbbértékesítése

6.1 A SZOFTVER bárminemű továbbértékesítése, a 2.4 paragrafusban foglaltak kivételével, szigorúan tilos. A továbbértékesítés magában foglalja, de nem korlátozott a SZOFTVER eladására, bérbe- vagy kölcsönadására, lízingelésére, ha az ABBYY külön szerződésben másképp nem rendelkezik.

7. Előzetes szoftver kiegészítő feltételei

7.1 Ha a jelen licenccel kapott SZOFTVER kereskedelembe hozatal előtt kiadás vagy béta SZOFTVER (“Ki nem adott szoftver”), akkor ez a 7. rész lép érvénybe. Ez a rész jelen EULA bármely más feltételével ütköző bárminemű intézkedés mértékéig felváltja a ki nem adott szoftvert illetően a többi ilyen feltételt, de csak az ütközés megoldásához szükséges mértékben.

7.2 Ön elismeri, hogy a SZOFTVER előzetes verzió, az ABBYY-nak nem a végleges SZOFVERÉT képviseli, és hibákat vagy olyan egyéb problémákat tartalmazhat, melyek a rendszer meghibásodását, egyéb hibákat vagy adatvesztést okozhatnak. Következésképpen az előzetes szoftvernek az Ön számára történő biztosítása jelenlegi állapotában történik, és az ABBYY nem vállal érte semmilyen garanciát, sem felelősséget. AHOL AZ ELŐZETES SZOFTVER ESETÉBEN NEM ZÁRHATÓ KI A FELELŐSSÉG, VISZONT KORLÁTOZOTT LEHET, AZ ABBYY FELELŐSSÉGE ÉS BESZÁLLÍTÓI ÖSSZESEN ÖTVEN DOLLÁR (U.S. $50) ÖSSZEGRE KORLÁTOZOTT.

7.3 Ön tudomásul veszi, hogy az előzetes szoftver a SZOFTVER által korlátozott ideig működhet, de nem haladja meg az előzetes szoftver első indításától számított 2 (kettő) hetet. Ilyen időtúllépéses dátum esetében az előzetes szoftver szolgáltatásai letiltásra kerülnek, és az EULA hatályát veszti, ha az ABBYY a SZOFTVER teljes változata licencének az ABBYY-tól történt beszerzése esetén nem terjesztette ki.

7.4 Ön tudomásul veszi, hogy az ABBYY nem tett Önnek ígéretet, s nem garantálta, hogy az előzetes szoftver bejelentésre kerül, vagy a jövőben bárki számára hozzáférhető lesz, az ABBYY-nak nincs kifejezett vagy feltételezett kötelessége önnek bejelenteni vagy bemutatni az előzetes szoftvert, és hogy az ABBYY nem mutathat be az előzetes szoftverhez hasonló vagy azzal kompatibilis szoftverterméket. Következésképpen Ön tudomásul veszi, hogy bármilyen kutatás vagy fejlesztés, melyet Ön az előzetes szoftverre, vagy az előzetes szoftverrel kapcsolatos bármilyen szoftvertermékre vonatkozóan végez, kizárólag az Ön saját kockázatára végzi.

7.5 Ön tudomásul veszi, hogy az előzetes szoftver, az ABBYY által az Ön számára nyilvánosságra hozott, az előzetes szoftverrel kapcsolatos bármilyen kísérő írott, szóbeli vagy elektronikus információ, az előzetes szoftver minőségéről szóló bármely információ, vagy az előzetes szoftver használatán keresztül szerzett eredmények minősége, és az Ön által az előzetes szoftverben felfedezett bármilyen információk hibákról és más problémákról bizalmasak (a továbbiakban bizalmas anyagok).

7.6 Ön elfogadja és betartja a következő feltételeket:

7.6.1 A bizalmas anyagokat Ön nem teheti közzé. A “közzétesz” szó a bármilyen harmadik fél számára bármilyen formában, a szóbeli kommunikációt beleértve, reprodukált bizalmas anyagok bérbeadását, kölcsönzését, hozzárendelését, átvitelét vagy hozzáférés hálózatban vagy egyéb módon történő biztosítását jelenti.

7.6.2 Önnek meg kell tennie minden ésszerű lépést a bizalmas anyagok közzétételének megakadályozásáért és bizalmasságának megőrzéséért.

7.6.3 Ön haladéktalanul értesíti az ABBYY-t, ha a bizalmas anyagok bárminemű közzététele az Ön tudomására jut.

7.6.4 Amennyiben Ön megszegi a fenti 7.6.1-7.6.3 paragrafusban foglalt feltételeket, tízezer amerikai dollár (10.000 USD) összegű büntetést kell megfizetnie az ABBYY-nak. Az ABBYY-t Önnek kártalanítania is kell az ilyen megszegésből eredő veszteségért, melyet a büntetés nem kártalanít.

7.7 Jelen EULA 7.6 paragrafusában közzétett bizalmassági feltételek a SZOFTVER hivatalos kiadásának napjáig érvényesek. Jelen EULA végett, a SZOFTVER hivatalos kiadásának napja a SZOFTVERRŐL a www.ABBYY.com webhelyen közzétett sajtóközlemény napja.

7.8 A 7.3 paragrafusban megfogalmazott feltétel alatt, ha az ABBYY kéri, akkor Önnek visszajelzést kell küld
enie az ABBYY-nak az előzetes szoftver teszteléséről és használatáról, beleértve a hibabejelentéseket.

7.9 Amennyiben Ön egy külön írásos szerződés értelmében kapta meg az előzetes szoftvert, mint például a Kölcsönös titoktartási szerződés, az előzetes szoftver Ön által történő használatát ilyen szerződés is szabályozza. Egy külön írásos szerződés, mint például a Kölcsönös titoktartási szerződés, bármely feltételének mértékéig, melyek jelen EULA bármely feltételével ütköznek, egy külön írásos szerződés váltja fel az ilyen feltétel(eke)t az előzetes szoftverre vonatkozóan, de csak az ütközés megoldásához szükséges mértékben.

7.10 Az előzetes szoftver később kiadatlan verziójának, vagy a SZOFTVER nyilvánosan kiadott kereskedelmi változatának átvételekor, legyen az önálló termék vagy egy nagy termék része, Ön elfogadja, hogy visszajuttatja vagy megsemmisíti az ABBYY-tól kapott összes korábbi előzetes szoftvert, és betartja az előzetes szoftver ilyen későbbi verziói vagy a SZOFTVER nyilvánosan kiadott kereskedelmi változata licencszerződésének feltételeit.

8. Korlátozások

8.1 Ön elismeri, hogy a SZOFTVER illetéktelen másolás és/vagy használat ellen védett.

8.2 A SZOFTVER használatát szabályozó valamennyi használati feltétel és korlátozás jelen EULA-ban került meghatározásra, ha az ABBYY-val kötött külön szerződés vagy a SZOFTVERT kísérő licenctanúsítvány másképp nem rendelkezik.

8.3 Nem végezheti el, ill. más személyek számára nem teheti lehetővé az alábbi listában feltüntetett műveleteket:

8.3.1 A SZOFTVERNEK, vagy a SZOFTVER bármely részének visszafejtése vagy visszafordítása, kivéve akkor és csak olyan mértékben, ahogy az alkalmazandó jogszabályok e korlátozással ellentétben azt kifejezetten megengedik. Ha az alkalmazható jogszabály engedélyezi az ilyen műveleteket, az ily módon feltárt bármilyen információ harmadik félnek nem adható át olyan mértékben, hogy az ilyen szándékos elhallgatásra a törvény jogot ad, és nyíltan tovább kell adni az ABBYY-nak. Valamennyi ilyen információ az ABBYY bizalmas és saját információjának tekintendő.

8.3.2 A SZOFTVER módosítása, átalakítása vagy lefordítása, beleértve a dokumentációban ismertetett. a SZOFTVERBEN lévő alkalmazások és adatbázisok objektumkódját.

8.3.3 A SZOFTVERNEK az ABBYY előzetes írásbeli engedélye nélkül történő bárminemű módosítása, beleértve a SZOFTVERNEK az Ön hardverén történő futtatás céljából történő változtatásokat, mást, mint olyan módosításokat, melyek megtehetők a SZOFTVERBEN benne lévő és a kísérő dokumentációban ismertetett segítségével. A SZOFTVERBEN lévő hibák kijavítása az ABBYY előzetes írásbeli engedélye nélkül.

8.3.4 Bérbeadás, haszonbérlet, allicencelés, a jelen EULA által Önnek adott bármely jog átruházása vagy átadása, és a SZOFTVERREL kapcsolatos bármely egyéb jogai vagy engedély a SZOFTVER valamennyi vagy bármely részének más számítógépekre történő másolása (a 2.4 paragrafusban foglaltak kivételével), ha az ABBYY-val kötött külön szerződés másképp nem rendelkezik.

8.3.5 Bármely, arra nem jogosult személy számára annak lehetővé tétele, hogy a SZOFTVERT az Önnel ugyanazon többfelhasználós rendszeren használja és dolgozzon vele.

8.3.6 SZOFTVEREN megjelenő bármilyen szerzői jog, védjegy vagy szabadalom közlésének eltávolítása.

8.4 A SZOFTVERT Ön nem használhatja fel fizetős vagy ingyenes felismerési és konvertálási szolgáltatáshoz és/vagy a SZOFTVER használata által beolvasott eredményhez vagy az eredményhez való hozzáféréshez olyan másik szolgáltatás részeként, melynek alapösszetevőként van felismerése vagy konvertálása valamilyen harmadik fél számára.

8.5 A SZOFTVERT Ön nem használhatja olyan másik szoftverrel együtt, mely a grafikus felhasználói kezelőfelület használata nélkül teszi lehetővé a kapcsolatot a SZOFTVERREL.

9. Terméktámogatási szolgáltatások

9.1 Az ABBYY a SZOFTVERHEZ kapcsolódó terméktámogatási szolgáltatást (“Terméktámogatási szolgáltatások”) nyújt Önnek az ABBYY webhelyén (http://www.abbyy.com/support/) közzétett aktuális ABBYY terméktámogatási szabályzat feltételeinek fenntartásával. Az ABBYY fenntartja magának a jogot a terméktámogatási szabályzat bármikori, előzetes bejelentés nélküli megváltoztatására.

9.2 Bármilyen kiegészítő szoftverkód a Terméktámogatási szolgáltatások részeként Önnek történő átadása a SZOFTVER részének tekintendő, és jelen EULA feltételeinek betartása vonatkozik rá.

9.3 A Terméktámogatási szolgáltatásokra jogosultsághoz Önnek meg kell adnia a hardvereszközeinek jellemzőit, valamint szokásos személyes adatait, beleértve az Ön nevét, (szükség esetén) cégének nevét, címét, telefonszámát és e-mail címét.

9.4 A fenti adatokat az alkalmazható jogszabályok alapján az ABBYY nem használhatja fel üzleti célra, beleértve de nem korlátozva a terméktámogatásra és fejlesztésre, feltételezve, hogy az ABBYY az ilyen információt nem használja fel az Önt személyesen beazonosító formában.

10. Nem viszonteladásra szánt szoftver

10.1 Amennyiben a SZOFTVER “Nem viszonteladásra” (Not For Resale) vagy “NFR,” megjelölésű, akkor jelen EULA többi szakaszának ellenére, az ilyen SZOFTVERT Ön csak demonstrációs, ellenőrzési és tesztelési célra használhatja.

11. Szoftver próba céljára

11.1 Amennyiben a SZOFTVER “Próbaváltozat’, “Próba” vagy “Demó” megjelölésű, akkor ez a szakasz kerül alkalmazásra a SZOFTVER teljes, kereskedelmi változata licencének megvásárlásáig. Ön tudomásul veszi, hogy a SZOFTVER szolgáltatásai korlátozottak, és/vagy korlátozott időtartamig működik. A SZOFTVER használatának engedélyezése “jelenlegi állapot” alapján történik, kizárólag demonstrációs minta. Ha a SZOFTVER időkorlátos változat, akkor a SZOFTVERBEN a telepítéstől számított megadott időtartam leteltével funkciói letiltásra kerülnek. Az ilyen időtúllépéses dátum után a Licenc a továbbiakban megszűnik, ha az ABBYY-tól vásárolt teljes kereskedelmi licenc vásárlása esetén az ABBYY nem hosszabbítja meg.

12. Termékfrissítések

12.1 Amennyiben a SZOFTVER frissítésként megjelölt, akkor Önnek megfelelően engedélyezett, az ABBYY által beazonosított terméket kell használnia, hogy jogosult legyen a termékfrissítésre a SZOFTVER megfelelő használatához.

12.2 A frissítésként megjelölt SZOFTVER azt a terméket helyettesíti és/vagy kiegészíti, mely az Ön frissítésre jogosultságának alapját képezte.

12.3 Az eredményül kapott frissített terméket csak a terméket kísérő EULA feltételeinek betartásával használhatja.

12.4 Ön tudomásul veszi, hogy az ABBYY részéről a frissítendő SZOFTVER verziójának támogatásához felmerülhető bármilyen kötelezvény a frissítés elérhetőségének esetén lejár.

13. Felmondás

13.1 Ha Ön és az ABBYY más módon nem áll szerződésben, jelen EULA a SZOFTVER szerzői jogának a teljes időtartama alatt van érvényben.

13.2 Az ABBYY, anélkül, hogy ezzel bármely más őt megillető jogról lemondana, felmondhatja a jelen EULA szerződést, ha Ön nem tartja be annak feltételeit és kikötéseit. Ilyen esetben Önnek meg kell semmisítenie a SZOFTVER összes példányát és valamennyi alkotórészét, és el kell távolítania a SZOFTVERT.

13.3 Ön jelen E
ULA-t a SZOFTVER és a kísérő dokumentáció valamennyi példányának megsemmisítésével mondhatja föl.

13.4 Az ilyen felmondás nem enyhít az Önnek a SZOFTVER megvásárlásával járó kötelességén.

13.5 A 2.3, 2.5, 2.6, 6, 8, 11, 14.2 – 14.4, 15, 16, 19, 20, 21 és 22.5 paragrafus intézkedései jelen EULA akárhogyan is történt felmondása után is érvényben maradnak, azonban ez nem von maga után vagy hoz létre semmilyen folytonos jogot a SZOFTVER használatában a jelen EULA megszűnése után.

14. Korlátozott garancia

14.1 Az ABBYY garantálja, hogy az adathordozó, ha van, melyen a SZOFTVERT adja, a vásárlás dátumától számítva azon ország törvényei által meghatározott ideig, melyben a SZOFTVERT vásárolta, normál felhasználás alatt anyagában és kivitelezésében hibamentes. Amennyiben a SZOFTVERT a 21.4 paragrafusban megadott országokban vásárolta, akkor ez az időtartam a vásárlástól számított harminc (30) nap.

14.2 A SZOFTVER, bármilyen termékfrissítés “jelenlegi állapotában” kerül Önhöz szállításra, és az ABBYY semmilyen garanciát nem vállal érte. Az ABBYY nem akarja és nem tudja garantálni a SZOFTVER használatával szerzett teljesítményt vagy garanciát.

14.3 Bármilyen garancia, feltétel, ismertetés vagy kikötés kivételével annak mértékéig, melyre ugyanaz nem lehet kizárni vagy korlátozni az Önre alkalmazható jogszabályok alapján az Ön igazságszolgáltatásában, az ABBYY nem vállal semmilyen garanciát, feltételt, ismertetést vagy kikötést (kifejezett vagy feltételezett az állam, polgárjog, vám, használat vagy egyéb alapján) bármilyen ügyben, beleértve korlátozás nélkül a harmadik fél jogainak meg nem sértését, a piacképességet, az integrációt, a megelégedettségi minőséget, vagy bármilyen célra történő megfelelést, vagy hogy a SZOFTVER nem továbbít hibákat, megfelel az Ön igényeinek, vagy hogy a SZOFTVER megfelelően fog működni a használat során a többi szoftverrel vagy hardvereszközzel, és a SZOFTVER minőségével és teljesítményével kapcsolatos teljes kockázata az Ön hibájából ered.

14.4 Az ABBYY nem vállal garanciát a SZOFTVERBE épített, beszállítók által fejlesztett szoftverekért.

14.5 Korlátozott garancia a Németországban vagy Ausztriában élő felhasználók számára.

14.6 Ha Ön a SZOFTVER példányát Németországban vagy Ausztriában szerezte be, és többnyire e két ország valamelyikében él, akkor a német jogszabályok alapján az ABBYY garantálja, hogy a SZOFTVER a dokumentációban közzétett szolgáltatásokat nyújtja (a “funkcionalitás alapján szerződött”) a SZOFTVER példányának átvételétől számított korlátozott időtartamig, az ajánlott hardverkiépítés használata esetén. Az ebben a paragrafusban használtak szerint a “korlátozott szavatossági idő” üzleti vagy jogi személyiségű felhasználók esetében egy (1) évet, ill. nem üzleti célú felhasználók esetében kettő (2) évet jelent.Nem lényeges variáció a megállapodott funkcionalitásokból figyelmen kívül lesz hagyva, és nem létesít szavatossági jogot. Ez a korlátozott garancia nem kerül alkalmazásra az Önnek ingyen adott SZOFTVERRE, például a frissítések, kiadás előtti változatok, “próbaváltozatok”, termékminták, a SZOFTVER “Nem viszonteladásra szánt” (“NFR”) példányai, vagy az Ön által módosított SZOFTVER, az ilyen módosítások okozta meghibásodás mértékéig A garanciális igény a korlátozott szavatossági idő alatt történő benyújtásához, a SZOFTVERT és a vásárlási bizonylatot vissza kell juttatnia a mi költségünkre arra a helyre, ahol beszerezte. Amennyiben a SZOFTVER funkciói lányegesen eltérnek a szerződésben foglalt funkcióktól, akkor az ABBYY jogosult (ismételt teljesítéssel és az ő saját megítélése szerint) a SZOFTVERT megjavítani vagy kicserélni. Amennyiben ez meghiúsul, akkor Ön a vételár csökkentésére jogosult, vagy felbonthatja a vásárlási szerződést (felbontás). A garanciával kapcsolatos további információért kérjük, forduljon az ABBYY németországi vevőszolgálati osztályához: ABBYY Europe GmbH, Elsenheimerstrasse 49, 80687 München, tel.: +49 (0)89 51 11 590, fax: +49 (0)89 51 11 5959.

15. Felelősség-korlátozás

15.1 Az ABBYY semmilyen esetben sem felelős a SZOFTVER használata során keletkezett károsodásokért, üzletmenet megszakadásáért, adat vagy információ megsemmisüléséért, ügyvitelért, igényekért vagy költségekért vagy az elszenvedett, közvetett, véletlenségből elkövetett kárért, vagy anyagi veszteségért, vagy a SZOFTVER lehetséges hibáiból kifolyólag keletkezett vagy által okozott károsodásokért, még ha valamely ABBYY-képviselet tanácsolta is az ilyen veszteség, károsodás, igény vagy költség lehetőségét, ill. valamely beszállítóval szemben fennálló követelést. A már említett korlátozások és kivételek az Ön fennhatósága által alkalmazható törvények által engedélyezett mértékben kerülnek alkalmazásra Az ABBYY kizárólagos és teljes felelőssége jelen EULA alatt vagy azzal kapcsolatban korlátozott a SZOFTVERÉRT eredetileg megfizetett vételárért, ha van.

15.2 Felelősség-korlátozás a Németországban vagy Ausztriában élő felhasználók számára.

Ha Ön a SZOFTVER példányát Németországban vagy Ausztriában szerezte be, és többnyire e két ország valamelyikében él, akkor:

15.2.1 A 15.2.2 paragrafus rendelkezéseinek értelmében az ABBYY törvényes felelőssége a károkért a következők szerint korlátozott: (i) az ABBYY csak olyan értékű kárért felelős, mely tipikusan előre látható a vásárlási szerződés megkötésekor a károsodásra vonatkozóan, amit egy nem anyagi szerződésbe foglalt kis gondatlanság okozott és (ii) az ABBYY nem felelős a nem anyagi, szerződésbe foglalt kötelezettség által okozott károsodások kissé gondatlan megszegéséért.

15.2.2 A 15.2.1 paragrafusban kijelentett felelősség-korlátozás nem kerül alkalmazásra egyik rendelkező törvényes felelősségre sem, nevezetesen a német termékfelelősségi törvény alatti felelősségre, egy speciális garanciát feltételező felelősségre, vagy büntetést érdemlően okozott személyes bántalmak iránti felelősségre

15.2.3 Az Ön számára kötelező mindent megtenni a károsodások elkerülése és csökkentése érdekében, mégpedig jelen EULA rendelkezései értelmében biztonsági másolatot készíteni a SZOFTVERRŐL és az Ön számítógépes adatairól.

16. Beágyazott betűkészletek

16.1 A betűkészletek szerzői jogvédelem alá esnek, és a szerzői jog tulajdonosa megszabhatja, hogy milyen feltételekkel használható egy betűkészlet. Az egyik kikötés lehet, hogy meg kell vásárolnia a betűkészlet licencét a betűkészlet PDF fájlba történő beágyazásához. Az ABBYY semmilyen esetben nem felelős a beágyazott betűkészletek használatából származó vagy ezzel kapcsolatos károkért.

17. Adobe-technológia

17.1 Az “Adobe-szoftver” kifejezés az Adobe-technológiát és a kapcsolódó dokumentációt, valamint bármilyen frissítést, módosított verziót, és azok másolatait foglalja magában.

17.2 Licencjogok és korlátozások. Az ABBYY jelen EULA feltételei alapján nem kizárólagos jogot ad Önnek a SZOFTVERBE beépített Adobe szoftver használatához, feltéve, hogy a biztonsági másolatot nem telepítette vagy használja bármelyik számítógépen.

17.3 Szellemi tulajdonjogok. A SZOFTVERBE beépített Adobe szoftver az Adobe és beszállítói tulajdona, továbbá szerkezete, szervezése és kódja az Adobe és beszállítói értékes üzlet
i titka. Az Adobe szoftvert az Egyesült Államok szerzői jogi törvénye és nemzetközi egyezmények rendelkezései is védik. A SZOFTVERBE beépített Adobe szoftverről nem készíthet másolatot, mely alól jelen EULA rendelkezései kivételt képeznek. Minden engedélyezett példányon, melyet az EULA szerint készített, ugyanolyan szerzői jogi és más tulajdonra vonatkozó figyelmeztetésnek kell megjelennie, amilyen az Adobe-szoftveren illetve benne szerepel.Ön elfogadja, hogy a SZOFTVERBE beépített Adobe szoftver forráskódját nem módosítja, nem dolgozza át, nem fordítja le, nem fejti vissza, nem fordítja vissza, sem egyéb módon nem kíséreli meg felfedni. A fentiek kivételével jelen EULA az Adobe-szoftverhez nem ad semmilyen szellemi tulajdonjogot.

17.4 Betűkészlet licenc. Ha az Adobe-szoftver betűkészletet tartalmaz, akkor a betűkészletet vagy a betűkészlet körvonalait olyan mértékben ágyazhatja be az elektronikus dokumentumokba, amely mértékben a betűkészletet eladó szerzői jog tulajdonosa engedélyez. Az ebben a csomagban lévő betűkészletek Adobe és nem Adobe tulajdonban lévő betűkészleteket egyaránt tartalmazhatnak Az Adobe tulajdonában lévő betűkészleteket korlátozás nélkül beágyazhatja.

17.5 Garancia. AZ ABBYY ÉS PARTNEREI NEM AKARNAK ÉS NEM TUDNAK GARANCIÁT VÁLLALNI A SZOFTVERBE BEÉPÍTETT Adobe-szoftver HASZNÁLATÁBÓL NYERHETŐ TELJESÍTMÉNY EREDMÉNYÉRT.

17.6 Exportálási szabályok. Ön elfogadja, hogy a SZOFTVERBE beépített Adobe szoftvert nem szállítja vagy exportálja más országba, sem más módon nem használja az Egyesült Államok export adminisztrációs törvénye vagy más export törvények, korlátozások és szabályozások (együttesen az “Export törvények”) által tiltott módon. Továbbá, ha a SZOFTVERBE beépített Adobe-szoftver az Export törvények által export felügyelet alá eső tételként azonosított, akkor fel kell tüntetnie és igazolnia kell, hogy nem állampolgára vagy más módon nem tartózkodik egy embargó alá eső országban és az Export törvény által más módon nem tiltott a SZOFTVERBE foglalt Adobe-szoftver megszerzése Minden, a SZOFTVERBE foglalt Adobe-szoftver használatára vonatkozó jog azzal a kikötéssel van engedélyezve, hogy az ilyen jog jogvesztéssel jár, ha nem tesz eleget jelen EULA feltételeinek.

17.7 Védjegyek. Az Adobe és az Adobe PDF Library az Adobe Systems Incorporated védjegye vagy bejegyzett védjegye az Egyesült Államokban és/vagy más országokban.

18. LIZARDTECH SZOFTVER

18.1 A “LIZARDTECH SZOFTVER” alatt a LIZARDTECH-től származó DjVu Decoder Software Development Kit értendő, a hozzá tartozó adathordozókkal, nyomtatott anyagokkal, és “online” vagy elektronikus dokumentációval. Ön megvásárolta a SZOFTVERT, mely tartalmazza az ABBYY által a LIZARDTECH, INC cégtől licencelt LIZARDTECH SZOFTVERT. A SZOFTVER a LIZARDTECH SZOFTVERT használja fel a DjVu fájlok képfájlokká történő átalakításához.

18.2 A LIZARDTECH SZOFTVER a szerzői jogi törvények és nemzetközi szerzői jogi egyezmények, ill. egyéb szellemi tulajdonjogi törvények és szerződések védelme alatt áll. Ön csak a LIZARDTECH SZOFTVER licencét szerezte meg, a tulajdonjogát nem.

18.3 Licencjogok. Ön a SZOFTVERBE épített LIZARDTECH SZOFTVER (és a kísérő dokumentáció) használatához kapott személyes, tovább nem licencelhető, tovább nem adható, nem kizárólagos engedélyt. Ön a LIZADRTECH SZOFTVERT vagy annak bármely részét nem adja kölcsön, nem adja el, nem adja bérbe, sem más módon nem terjeszti.

18.4 A LIZARDTECH SZOFTVERHEZ NINCS GARANCIA. Ön a LIZARDTECH SZOFTVERT jelenlegi állapotában veszi át, minden hiányosságával együtt. A TELJES KOCKÁZAT, VAGYIS A MEGFELELŐ MINŐSÉG, TELJESÍTMÉNY, PONTOSSÁG, ÉS FÁRADOZÁS (BELEÉRTVE A GONDATLANSÁG HIÁNYÁT) AZ ÖNÉ. EZENFELÜL, NINCS GARANCIA A LIZARDTECH SZOFTVER HASZNÁLATI JOGÁVAL SZEMBENI ILLETÉKTELEN BEAVATKOZÁSRA VAGY MEGSÉRTÉSRE. AMENNYIBEN ÖN BÁRMILYEN GARANCIÁT A SZOFTVERRE VAGY A LIZARDTECH SZOFTVERRE VONATKOZÓAN, AKKOR AZOK A GARANCIÁK NEM A LIZARDTECHTŐL SZÁRMAZNAK, ÉS NEM A LIZARDTECH CÉGGEL KAPCSOLATOSAK.

18.5 NINCS SZAVATOSSÁG BIZONYOS KÁROSODÁSOKRA. KIVÉVE A TÖRVÉNYEK RENDELKEZÉSEI SZERINT, A LIZARDTECH NEM VÁLLAL FELELŐSSÉGET A LIZARDTECH SZOFTVER HASZNÁLATÁVAL VAGY TELJESÍTMÉNYÉBŐL EREDŐ VAGY AZZAL KAPCSOLATOS SEMMIFÉLE KÖZVETETT, SPECIÁLIS, KÖVETKEZMÉNYES VAGY ESETI KÁROSODÁSÉRT. EZ A KORLÁTOZÁS MÉG AKKOR IS ÉRVÉNYBEN VAN, HA VALAMELY JOGORVOSLAT EREDMÉNYTELEN MARADT.

18.6 A visszafordításra, visszafejtésre és a belső felépítés elemzésére vonatkozó korlátozások. A LIZARDTECH SZOFTVERT Ön nem fordíthatja és nem fejtheti vissza, továbbá nem elemezheti belső felépítését, kivéve akkor és csak olyan mértékben, ahogy az alkalmazandó jogszabályok e korlátozással ellentétben azt kifejezetten megengedik.

18.7 Exportkorlátozások. Ön elfogadja, hogy a LIZARDTECH SZOFTVER, vagy annak bármely része, illetve minden olyan folyamat vagy szolgáltatás, mely a LIZARDTECH SZOFTVER közvetlen terméke (a fentiekben említett együttesen mint “korlátozott összetevőkre” utalással) az Amerikai Egyesül Államokból származik Ön beleegyezik abba, hogy betart minden alkalmazandó nemzetközi és nemzeti jogszabályt, amely ezekre a termékekre vonatkozik, beleértve az Amerikai Egyesült Államok exportszabályozási rendelkezéseit is, valamint az amerikai és más kormányoknak a végfelhasználóra, illetve a rendeltetési helyre és használatra vonatkozó korlátozásait is.

19. Exportálási szabályok

19.1 SZOFTVER azon országnak az exportálási törvényeinek megszegésével, melyben ezt a SZOFTVERT megvásárolta vagy egyéb módon beszerezte, nem exportálható vagy exportálható újra. Továbbá, Ön kijelenti és garantálja, hogy a SZOFTVER átvétele az Ön számára az alkalmazható jogszabályok alapján nem tiltott.

20. Kormányzati használat

Ha a SZOFTVER az Egyesült Államok kormánya vagy az Egyesült Államok valamely állami szerve használatában van, akkor a következő kiegészítő feltételeket kell alkalmazni: (1) Korlátozott számítógép szoftver, ahogyan a Szövetségi beszerzési szabályzat 52.227-14 általános adatokkal kapcsolatos jogok záradéka meghatározza; és (2) bármely használat, másolatkészítés vagy közzététel a Kormány által korlátozás alá esik, ahogyan a Technikai adatok és számítógép szoftver jogok záradék (n)(1)(ii) alparagrafusában a DFARS 252.227-7013 szerint köztételre került.

21. A jogszabályok érvényesítése

21.1 Ha a SZOFTVERT az Egyesült Államokban, Kanadában, Mexikóban, Közép-Amerikában, Japánban vagy Tajvanon vásárolta, akkor jelen EULA-t az Amerikai Egyesült Államok Kalifornia államának jogszabályai szerint fogják érvényesíteni és magyarázni. A jelen EULA-val és/vagy SZOFTVERREL kapcsolatban felmerülhető vitákra vonatkozóan Ön hozzájárul, hogy Kalifornia államban a joghatóság és a helyszín Alameda vagy Santa Clara megye szövetségi és/vagy állami bírósága legyen.

21.2 Ha a SZOFTVERT Ausztriában, Belgiumban, Dániában, az Egyesült Királyságban, Finnországban, Franciaországban, Görögországban, Hollandiában, Írországban, Luxemburgban, Németországban. Olaszországban, Portugáliában, Spanyolországban, Svédországban vagy az Európai Unió jelen EULA 21.3, 21.4 vagy 21.5 paragrafusában nem említett tagországában vásárolta, ill. Svájcban, Norvégiában, Izlandon vagy Liechtensteinben, akkor jelen EULA-t a Német Szövetségi Köztársaságban, Münchenben az illetékes müncheni bíróságon fogják érvényesíteni és mag
yarázni, a jelen EULA-val kapcsolatos viták tisztázásában a Német Szövetségi Köztársaság az illetékes.

21.3 Ha a SZOFTVERT az Egyesült Királyságban és Észak-Írországban vagy az Ír Köztársaságban vásárolta, akkor jelen EULA-t Anglia és Wales vonatkozó jogszabályai szerint fogják érvényesíteni és magyarázni, és a felek elfogadják Anglia és Wales törvényszékeinek igazságszolgáltatását.

21.4 Ha a SZOFTVERT Oroszországban, Fehéroroszországban, Kazahsztánban vagy Ukrajna és Moldova kivételével a FáK más országában vásárolta, ill. a SZOFTVERT Lettországban, Litvániában vagy Észtországban vásárolta, akkor jelen EULA-t az Orosz Föderáció vonatkozó jogszabályai szerint fogják érvényesíteni és magyarázni.

21.5 Ha a SZOFTVERT Albániában, Bosznia-Hercegovinában, Bulgáriában, Cipruson, a Cseh Köztársaságban, Horvátországban, Izraelben, Lengyelországban, Macedóniában, Magyarországon, Máltán, Romániában, Szlovákiában, Szlovéniában, Törökországban, Szerbiában, Montenegróban, Ukrajnában vagy Moldovában vásárolta, akkor jelen EULA-t az ukrán törvényhozás jogszabályai szerint fogják érvényesíteni és magyarázni. Ez az intézkedés érvényét veszti, amennyiben a SZOFTVERT a lengyel polgári törvénykönyv szerint fogyasztói státuszban lévő személy szerezte be, mely esetben jelen EULA-t a Lengyel Köztársaság jogszabályai szabályozzák.

21.6 A 21.5 paragrafus jogi személy vagy egyéni vállalkozó esetén történő alkalmazása, a Szerződésből eredő vagy azzal kapcsolatos bármilyen és összes vita vagy véleménybeli nézeteltérés bírói döntésen keresztül kerül véglegesen megoldásra a Nemzetközi Kereskedelmi Döntőbíróság dömtéshozatali szabályainak és eljárásainak megfelelően az Ukrán Kereskedelmi és Ipari Kamarában annak elrendelése alapján. A fent említett törvényszék ítélete mindkét fél számára végleges és kötelezően betartandó. A 21.5 paragrafus magánszemély esetén történő alkalmazásakor jelen EULA-val kapcsolatos vitákban a Sevcsenkovszkij Kerületi Bíróság, Kijev, Ukrajna fog törvénykezni.

21.7 A 21.4 paragrafus érvénye esetén, és Ön jogi személy vagy egyéni vállalkozó, akkor a jelen EULA-val kapcsolatos vitákat a moszkvai egyeztető bíróság Orosz Föderáció fogja érvényesíteni és magyarázni. A 21.4 paragrafus érvénye esetén, és Ön magánszemély, akkor a jelen EULA-val kapcsolatos vitákat a moszkvai Perovszkij kerületi bíróság, Orosz Föderáció fogja érvényesíteni és magyarázni.

21.8 A 21.1-21.5 paragrafusban leírtak esetében jelen EULA a hatóságok jogszabályainak ütközése, vagy az Egyesült Nemzetek Szervezete nemzetközi áruvédelmi szerződésekre vonatkozó konvenciója (United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods) alapján, melynek alkalmazása határozottan kizárt, nem kerül érvényesítésre.

21.9 Ha a SZOFTVERT a 21.1-21.5 paragrafusban megadottól eltérő országban vásárolta, akkor jelen EULA-t annak az országnak a vonatkozó törvényei alapján fogják érvényesíteni és értelmezni, melyben Ön a SZOFTVERT vásárolta.

22. Egyéb rendelkezések

22.1 Az ABBYY nyomtatott anyagokat bocsájthat az Ön rendelkezésére a SZOFTVERHEZ, beleértve a felhasználói kézikönyvet.

22.2 Ön hozzájárul ahhoz, hogy a SZOFTVER használata és regisztrálása során megadja az ABBYY-nak néhány személyes adatát. Ön hozzájárul ahhoz, hogy az ABBYY az alkalmazható jogszabályoknak megfelelően összegyűjtse, feldolgozza és felhasználja az Ön személyes adatait, feltéve, hogy az adatok kezelése titkosan történik. Az Ön által az ABBYY-nak megadott bármilyen személyes adat szigorúan az ABBYY-csoporton belül kerül tárolásra és felhasználásra, harmadik félnek nem kerül kiadásra, mely alól kivételt képezhetnek az alkalmazható jogszabályok.

22.3 Az ABBYY termék- és céghíreket, különleges ajánlatokat, a termékhasználattal kapcsolatos tanácsokat és a céggel kapcsolatos tájékoztatókat tartalmazó e-maileket küldhet Önnek, feltéve, hogy Ön kinyilvánította hozzájárulását az ABBYY-tól történő ilyen jellegű információk fogadásának. Önnek bármikor lehetősége van a címét az ABBYY levelezőlistáról eltávolítani.

22.4 Amennyiben a SZOFTVER jogtalan használatával kapcsolatban bármilyen követelést vagy pert indítanak Ön ellen, akkor a tudomásra jutás pillanatától számított három (3) napon belül Ön tájékoztatja erről az ABBYY-t. Ön megtesz minden szükséges lépést, hogy az ABBYY számára lehetővé tegye a kijelentett követelések vagy perek kihallgatásán, és megadja a szükséges információkat a megegyező követelések vagy perek rendezéséhez az ABBYY-tól történt érdeklődés kézhezvételétől számított hét (7) napon belül.

22.5 Jelen EULA rendeltetésének tekintetbe vétele alatt az ABBYY vagy ABBYY-partner által megállapított licenc díja értendő, és kifizethető az általuk megállapított fizetési módok szerint, vagy tartalmazza az Ön által beszerzett hardver ára, vagy az ár Ön által a SZOFTVER teljes változatáért kifizethető. Amennyiben Ön természetes személy, akkor jelen EULA ingyenes lehet.

22.6 Amennyiben a jelen EULA bármely része érvénytelennek és végrehajthatatlannak bizonyul, akkor ez nincs hatással az EULA mérlegelésének érvényesítésére, mely érvényben marad és a feltételei alapján alkalmazható marad.

Végfelhasználói licencszerződés (EULA)