Kislexikon

A B C D E F I K L M N O Ö P R S T U V

A

ABBYY FineReader-dokumentum Az ABBYY FineReader szoftver által létrehozott objektum egy forrásdokumentum szerkezetelemzéssel történő feldolgozásához. Tartalmazza az oldalképeket a megfelelő felismert szöveggel (ha van), és a program beállításait (beolvasás, felismerés, mentési beállítások, stb.).

ABBYY Hot Folder Ütemező ügynök, mely lehetővé teszi egy képeket tartalmazó mappa kijelölését és az ebben a mappában lévő képek feldolgozási idejének beállítását. A kijelölt mappában lévő képek a megadott időben automatikusan feldolgozásra kerülnek.

ABBYY Screenshot Reader Alkalmazás, mellyel képernyőképek készíthetők, és felismertethető vele a rajtuk lévő szöveg.

ADRT® (Alkalmazkodó dokumentum-felismerési technológia) A többoldalas dokumentumok átalakításának minőségét növelő technológia. Fel tud például ismerni olyan szerkezeti elemeket, mint a címsorok, a fej- és láblécek, a lábjegyzetek, az oldalszámozás és az aláírás.

aktiválás Az a folyamat, mely során a felhasználó egy speciális kódot kap az ABBYY-tól. Ez a kód teszi lehetővé a számára, hogy a saját szoftverpéldányát teljes funkcionalitású üzemmódban használhassa egy adott gépen.

aktiváló kód Az aktiválási folyamat során az ABBYY által minden ABBYY FineReader 10 felhasználó rendelkezésére bocsátott kód. Az aktiválási kód az ABBYY FineReader azon a gépen történő aktiváláshoz szükséges, mely a termékazonosítót (Product ID) generálta.

aktív blokk A képen kijelölt, törölhető, áthelyezhető vagy módosítható blokk. A blokk aktívvá tételéhez kattintson rá. Az aktív blokkot körülvevő keret félkövér, kicsi négyzetek vannak rajta, melyek húzásával módosítható a blokk mérete.

állandó betűközű betűtípus Betűtípus (pl. a Courier New), melyben valamennyi karakternek azonos a betűköze. Az állandó betűközű betűtípusok felismerési eredményének növeléséhez kattintson az Eszközök>Beállítások… menüpontra, váltson át a Dokumentum fülre, s a Dokumentum nyomtatási típusa részben jelölje be az Írógép beállítást.

automata lapadagoló (ADF) A dokumentumokat a képolvasóba automatikusan adagoló eszköz. Az automata lapadagolóval ellátott képolvasók kézi beavatkozás nélkül tudnak több oldalt felismerni. Az ABBYY FineReader támogatja is a többoldalas dokumentumok beolvasását.

automatizálás-kezelő Beépített kezelő, mely automatizált feladatok futtatását, automatizált feladatok létrehozását és módosítását teszi lehetővé, illetve automatizált feladatok törlését, melyekre már nincs szükség.

Finereader backtotop KislexikonVissza a tetejére

B

betűhatás A betűtípus külső megjelenésének bizonyos variációi (azaz félkövér, dőlt, aláhúzott, áthúzott, alsó index, felső index, kisbetűk, nagybetűk).

bizonytalan karakter Pontatlanul felismert karakterek. Az ABBYY FineReader szövegkiemeléssel jelöli meg a bizonytalan karaktereket.

bizonytalan szó Egy vagy több bizonytalan karaktert tartalmazó szavak.

blokk A kép bekeretezett része. Az optikai szövegfelismerés előtt az ABBYY FineReader felismeri a szöveg-, kép-, táblázat- és vonalkódblokkokat, hogy meg tudja állapítani, a kép mely részét és milyen sorrendben kell felismernie.

blokksablon A hasonló kinézetű dokumentumok készletében a blokkok méretéről és helyéről információkat tároló sablon.

C

címkézett PDF PDF-dokumentum, mely információt tartalmaz a dokumentum felépítéséről, mint logikai egységek, képek, táblázatok stb. Ez a szerkezet “PDF-címkéken” keresztül kerül kifejezésre. Egy címkékkel ellátott PDF-fájl visszaáramoltatható, hogy illeszkedjen a különböző képernyőméretekhez, s kézi eszközökön is megjeleníthető legyen.

D

dokumentum beállításai A Beállítások párbeszédpanelen (Eszközök>Beállítások menüpont) bejelölhető beállításkészlet. A beállításkészletek a felhasználói nyelveket és a mintákat is tartalmazzák. A beállításkészletek menthetők, majd a többi ABBYY FineReader-dokumentumban felhasználhatók (betölthetők).

dokumentum megnyitási jelszó Jelszó, amely megakadályozza a felhasználókat a PDF-dokumentum megnyitásában, ha nem írják be a szerző által megadott jelszót.

dokumentumelemzés A logikai szerkezet elemeinek és a dokumentumban lévő különféle blokktípusok kiválasztásának folyamata. A dokumentumelemzés történhet automatikusan vagy kézzel.

DPI (Dots per inch) A képfelbontás mérésének szabványa.

Finereader backtotop KislexikonVissza a tetejére

E

elsődleges alak Egy szótárbejegyzés címszavának alakja.

elválasztók Szimbólumok, melyekkel szavakat választhatunk el (pl. /, \, kötőjel) és melyek magukból a szavakból szóközökkel elválasztottak.

engedélyezési jelszó Jelszó, amely megakadályozza, hogy a felhasználók ne nyomtathassanak ki és szerkesszenek egy PDF-dokumentum, ha nem írják be a szerző által megadott jelszót. Ha bejelölték a dokumentum néhány biztonsági beállítását, akkor a felhasználók a szerző által megadott jelszó beírásáig nem tudják ezeket a beállításokat módosítani.

F

felbontás Beolvasási paraméter, amely meghatározza, hogy hány dpi-t kell használni a beolvasás során. A 300 dpi felbontás olyan szövegek esetén megfelelő, amelyek 10pt-s betűméretre vagy annál nagyobbra vannak beállítva, a 400-600 dpi kisebb (9pt vagy annál kisebb) betűméretű szövegekhez részesíthető előnyben.

felismerendő blokk Egy képrészt körbezáró terület, melyet az ABBYY FineReadernek automatikusan kell elemeznie

feltételes kötőjel Elválasztó (¬), mely azt mutatja meg pontosan, hogy hol kell a sor végén előforduló szavakat vagy szókombinációkat elválasztani (pl. az “autoformázás” szót “auto–formázás”-ként kell elválasztani). Az ABBYY FineReader a szótárban szereplő szavak mindegyikében feltételes kötőjelre cseréli a kötőjelet.

fényerő A fekete és a fehér képblokkok közti kontrasztot jelző beolvasási paraméter. A felismerés minősége a megfelelő fényerő beállí
tásával javítható.

I

ikerbetű Kettő vagy több “összeragadt” karakter kombinációja, például fi, fl, ffi). Ezeket a karaktereket nehéz megkülönböztetni, mert általában “összeragadtak” a nyomtatásban. Önálló összetett betűként történő kezelésük javítja az optikai szövegfelismerés pontosságát.

illesztőprogram Számítógépes perifériát (pl. képolvasót, monitort stb.) vezérlő program.

invertált kép Sötét háttéren fehér karaktereket tartalmazó kép.

Finereader backtotop KislexikonVissza a tetejére

K

képblokk Képeket tartalmazó képterületeken használatos blokk. Ez a blokktípus tényleges képet vagy bármely más objektumot foglalhat magában, melyet képként kell megjeleníteni (pl. egy szövegrész).

képolvasó Képeknek a számítógépbe történő bevitelére szolgáló eszköz.

kihagyott karakter A szavakban talált nem betű karakterek (pl. szótag karakterek vagy hangsúlyjelzések). Ezek a karakterek a helyesírás-ellenőrzés során kihagyásra kerülnek.

kódlap Tábla, mely karakterkódok és maguk a karakterek közti kölcsönös kapcsolatot adja meg. A felhasználók a kódlapban hozzáférhető készletből tudják kiválasztani a számukra szükséges karaktereket.

L

licenckezelő Az ABBYY FineReader licencek kezeléséhez és az ABBYY FineReader 10 Corporate Edition aktiválásához használt segédprogram.

M

minta Párkészlet (mindegyik pár tartalmaz egy karakterképet és tartalmazza magát a karaktert), melynek létrehozása a minta tanítása során történik.

N

nyomtatási típus A forrásszöveg nyomtatását visszatükröző paraméter (lézernyomtatóval vagy hasonlóval, írógéppel, stb.). Lézer nyomtatású szövegek esetén az Automatikus módot kell beállítani; írógéppel készült szövegeknél az Írógép módot kell megadni; fax esetén válassza a Fax lehetőséget.

O

oldalelrendezés A szövegek, táblázatok, képek, bekezdések és oszlopok, valamint a betűtípusok, betűméretek, betűszínek, szöveghátterek és szövegtájolás elrendezése egy oldalon.

oldalelrendezés elemzése Az oldalképen lévő blokkok felismerésének folyamata. Ötféle típusú blokk létezik: szöveg, kép, táblázat, vonalkód és felismerési blokk. Az oldalelrendezés elemzése történhet automatikusan az Értelmezés gombra történő kattintással), vagy a felhasználó által a szövegfelismerés előtt kézzel.

omnifont rendszer Olyan felismerési rendszer, amely bármely betűtípusra és betűméretre beállított karaktereket felismer, előzetes tanítás nélkül.

Finereader backtotop KislexikonVissza a tetejére

Ö

összetett szó Két vagy több tagból összetevődő szó (általános jelentés); a szótárban nem található, de valószínűleg a szótárban meglévő két vagy több szóból képzett szó (ABBYY FineReader jelentés).

P

PDF biztonsági beállításai Korlátozások, melyek megakadályozzák egy PDF-dokumentum megnyitását, szerkesztését, másolását vagy nyomtatását. Ezek a beállítások a dokumentum megnyitási jelszavakat, az engedélyezési jelszavakat és a titkosítási szinteket tartalmazzák.

R

ragozás Egy szó valamennyi nyelvtani alakjának készlete.

rövidítés Szó vagy kifejezés rövidített alakja, a teljes változat kifejezésére használják. Például: MS–DOS (Microsoft Disk Operating System), ENSZ (Egyesült Nemzetek Szövetsége), stb.

S

színmód Képbeolvasási paraméter, mely azt határozza meg, hogy a képet fekete-fehérben, szürkeárnyalatosan vagy színesen kell-e beolvasni.

szövegblokk Szöveget tartalmazó blokk. Megjegyzés: A szövegblokkok csak egyhasábos szöveget tartalmazhatnak.

T

táblázatblokk Táblázat képblokkokhoz vagy táblázatként strukturált szövegblokkokhoz használt blokk. Amikor az alkalmazás ilyen típusú blokkot értelmez, akkor a táblázat kialakításához függőleges és vízszintes elválasztókat rajzol a blokk belsejében. Ez a blokk kerül táblázatként leképezésre a kimeneti szövegben.

tanítás Megfeleltetés létesítése egy karakterkép és maga a karakter között. (Részletek a Felismerés tanítással témakörben.)

termékazonosító Az ABBYY FineReader aktiválásakor egy bizonyos számítógépen a hardveres konfiguráció alapján automatikusan generált paraméter.

tiltott karakterek — Ha bizonyos karakterek sohasem találhatók meg a felismert szövegben, akkor a nyelvcsoport tulajdonságaiban megadhatók a tiltott karakterek készletében. Az ilyen karakterek megadása növeli az optikai szövegfelismerés sebességét és minőségét.

U

Unicode A Unicode Consortium (Unicode, Inc.) által kifejlesztett szabvány. A szabvány egy 16 bites nemzetközi kódrendszer a fő világnyelveken íródott szövegek feldolgozásához A szabvány könnyen bővíthető. Az Unicode Szabvány meghatározza a karakterkódolást, valamint azon tulajdonságokat és eljárásokat, melyek egy bizonyos nyelven megírt szövegek feldolgozása során kerülnek felhasználásra.

V

vonalkódblokk Vonalkód képblokkokhoz használt blokk.

Finereader backtotop KislexikonVissza a tetejére

Kislexikon