Blokkformák és blokkszegélyek igazítása

Felismerés előtt a program elemzi és kiemeli a különféle blokktípusokat, úgymint: szöveg, kép, táblázat és vonalkód. A különféle típusú blokkokat eltérő színű szegéllyel különbözteti meg. Az ABBYY FineReader ennek az elemzésnek az alapján határozza meg. hogy mely blokkokat és milyen sorrendben kell felismernie. Ezek az információk segítenek az eredeti oldal formázásának ismételt előállításában.

A kiemelt blokk aktív. Kattintson egy blokkra az aktívvá tételéhez. A blokkok közt a Tab billentyűvel közlekedhet. A blokkok számozottak. Ezek a számok határozzák meg a navigálás sorrendjét. Alapértelmezésként a blokkok sorszámai nem láthatók a Kép ablakban — ezt a szolgáltatást a blokk átszámozása funkció választása aktiválja.

Ha egy blokk szövege kilóg a szegélyből (ilyen például a felismert szöveg módosításakor fordulhat elő), akkor a nem aktív területen kívülre eső szöveg lehet, hogy nem lesz látható a képernyőn. A blokk szegélyein megjelenő, piros színű jelölők fogják ezt jelezni. Mihelyst egy blokk aktívvá válik, a szegélyei kiterjesztésre kerülnek a teljes szövegnek a képernyőhöz illesztése céljából.

A blokkok kézi megjelöléséhez és módosításához szükséges eszközök a Kép ablakban találhatók, ugyanúgy, mint a szöveg-. a kép- és a táblázatblokk előugró eszköztárai (az előugró eszköztárak az aktív blokk mellett jelennek meg.

Fontos! A blokkok igazításának befejezése után indítsa el ismét az optikai szövegfelismerési folyamatot.

Új blokk létrehozása

 1. Válassza ki az eszközt a Kép ablak eszköztárán:

  Finereader zonetool Blokkformák és blokkszegélyek igazítása a felismerendő blokkot rajzolhatja meg vele.

  Finereader texttool Blokkformák és blokkszegélyek igazítása szövegblokkot rajzolhat vele.

  Finereader picturetool Blokkformák és blokkszegélyek igazítása képblokkot rajzolhat vele.

  Finereader tabletool Blokkformák és blokkszegélyek igazítása táblázatblokkot rajzolhat vele.

 2. Rajzolja meg az egérrel a blokkot körülvevő négyszöget.

Új blokkokat a Kép ablak eszköztárán lévő eszköz kiválasztása nélkül lehet megrajzolni. Csak rajzoljon egy területet a képre a következő billentyűk lenyomva tartása közben:

 • Ctrl+Shift szövegblokk megrajzolásához.
 • Alt+Shift képblokk megrajzolásához.
 • Ctrl+Alt táblázatblokk megrajzolásához.
 • Ctrl+Shift+Alt vonalkódblokk megrajzolásához.

A blokk típusát meg tudja változtatni. Kattintson jobb gombbal a blokkra, a helyi menüben válassza a Blokktípus módosítása parancsot, majd a szükséges típust.

A blokkszegélyek igazítása

 1. Vigye az egérmutatót a blokk szegélyére.
 2. Kattintson bal gombbal, és húzza az egeret a kívánt irányba.
 3. Engedje el az egérgombot, miután elkészült.

Megjegyzés: A blokk függőleges és vízszintes szegélyeit az egérmutatónak a blokk sarkára helyezésével egyidejűleg állíthatja.

Blokkrészek hozzáadása/eltávolítása…

 1. Válassza a Finereader add part Blokkformák és blokkszegélyek igazítása / Finereader del part Blokkformák és blokkszegélyek igazítása eszközt a szövegblokk vagy a képblokk előugró eszköztárán.
 2. Vigye az egérmutatót a blokkba, és jelölje ki a kép egy részét. Ez a rész hozzáadásra vagy törlésre kerül a blokkból.
 3. Szükség esetén állítson a blokk szegélyén.

Megjegyzések:

 1. Ezek az eszközök csak a Szöveg és a Kép blokkban használhatók. Táblázat- vagy vonalkódblokkban szegmens nem adható hozzá/törölhető.
 2. A blokk szegélyein csúcspontok (metszőpontok) hozzáadásával is igazíthat. Az eredményül kapott szegmensek az egérrel bármelyik irányba húzhatók. Új csúcspont hozzáadásához vigye az egérmutatót az óhajtott ponthoz a szegélyen a Ctrl+Shift lenyomva tartása közben (ettől vált át szálkeresztre a mutató) és kattintson. Új csúcspont jelenik meg a blokk szegélyén.

Blokkok kijelölése…

 • Válassza ki az egyik Finereader texttool Blokkformák és blokkszegélyek igazítása, Finereader picturetool Blokkformák és blokkszegélyek igazítása vagy Finereader tabletool Blokkformák és blokkszegélyek igazítása eszközt a Kép ablak eszköztárán, s kattintson az óhajtott blokkokra a Ctrl gomb lenyomva tartása közben. Kattintson még egyszer a kijelölt területre a kijelölés megszakításához.

Blokk mozgatása…

 • Jelölje ki a mozgatni kívánt blokkot, és a CTRL gomb lenyomva tartása közben vigye a blokkot a kívánt helyre.

Blokkok átszámozása…

 1. Válassza a Blokkok sorrendje parancsot a Blokkok menüben.
 2. Jelölje ki a blokkokat a kimeneti dokumentum számára szükséges sorrendben.

Megjegyzés: A blokkok balról jobbra haladva automatikusan számozottak az automatikus oldalelemzés során, a képen l

Blokkformák és blokkszegélyek igazítása