Το πλαίσιο διαλόγου “Επιλογές”

Το πλαίσιο διαλόγου Επιλογές περιέχει τις ρυθμίσεις που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για τη διαχείριση των επιλογών οι οποίες αφορούν το άνοιγμα, τη σάρωση και την αποθήκευση εγγράφων σε διαφορετικές μορφές, την προσαρμογή της εμφάνισης των παραθύρων του προγράμματος ή την επιλογή της γλώσσας που προτιμάτε. Επίσης, περιέχει ρυθμίσεις για τον καθορισμό του τύπου εκτύπωσης του εγγράφου πηγής, τη γλώσσα του περιβάλλοντος εργασίας και πολλά περισσότερα.

Σημαντικό! Το πλαίσιο διαλόγου επιλογών βρίσκεται στο μενού Εργαλεία>Επιλογές…. Μπορείτε επίσης να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτό από τη γραμμή εργαλείων επιλογών, από τα πλαίσια διαλόγου για την αποθήκευση δεδομένων σε διαφορετικές μορφές, από τα πλαίσια διαλόγου τα οποία χρησιμοποιούνται για το άνοιγμα των εικόνων και από το μενού συντόμευσης της γραμμής εργαλείων.

Το πλαίσιο διαλόγου περιλαμβάνει 6 καρτέλες. Κάθε καρτέλα περιέχει επιλογές για ορισμένες λειτουργίες του προγράμματος:

Το πλαίσιο διαλόγου "Επιλογές"