Το κύριο παράθυρο

Κατά την έναρξη του ABBYY FineReader, ανοίγει το κύριο παράθυρο και χρησιμοποιείται το παράθυρο Νέα εργασία για την εκτέλεση των Γρήγορων εργασιών του ABBYY FineReader.

Εμφάνιση του κύριου παραθύρου…

Το κύριο παράθυρο εμφανίζει το έγγραφο ABBYY FineReader το οποίο είναι ανοιχτό την τρέχουσα στιγμή. Για λεπτομέρειες, δείτε Έγγραφα ABBYY FineReader.
Finereader frmainwindow Το κύριο παράθυρο

  • Στο παράθυρο Σελίδα, μπορείτε να προβάλλετε τις σελίδες του τρέχοντος εγγράφου FineReader. Υπάρχουν δύο λειτουργίες προβολής των σελίδων: εικονίδια (εμφάνιση εικόνων μικρού μεγέθους) ή λίστα των σελίδων του εγγράφου και των ιδιοτήτων τους. Μπορείτε να εναλλάσσεστε μεταξύ αυτών των λειτουργιών από το μενού συντόμευσης αυτού του παραθύρου, από το μενού Προβολή και από το πλαίσιο διαλόγου Επιλογές (Εργαλεία>Επιλογές…).
  • Το παράθυρο Εικόνα εμφανίζει μια εικόνα της τρέχουσας σελίδας. Μπορείτε να επεξεργάζεστε τις περιοχές εικόνας, τις εικόνες των σελίδων και τις ιδιότητες του κειμένου σε αυτό το παράθυρο.
  • Στο παράθυρο Κείμενο, μπορείτε να προβάλλετε το αναγνωρισμένο κείμενο. Μπορείτε επίσης να ελέγχετε την ορθογραφία και τη μορφοποίηση και να επεξεργάζεστε το αναγνωρισμένο κείμενο στο παράθυρο “Κείμενο”.
  • Το παράθυρο Εστίαση εμφανίζει μια μεγεθυμένη εικόνα της γραμμής ή της περιοχής της εικόνας η οποία υποβάλλεται σε επεξεργασία την τρέχουσα στιγμή. Ενώ το παράθυρο Εικόνα εμφανίζει τη γενική άποψη της σελίδας, το παράθυρο Εστίαση παρέχει έναν εύκολο τρόπο για την προβολή της εικόνας με περισσότερες λεπτομέρειες, για τη ρύθμιση του τύπου και της θέσης της περιοχής ή για τη σύγκριση των αβέβαιων χαρακτήρων με τη μεγεθυμένη εικόνα. Μπορείτε να αλλάξετε την κλίμακα της εικόνας στο παράθυρο Εστίαση από το παράθυρο Finereader zoompane Το κύριο παράθυρο στο κάτω τμήμα του παραθύρου.

Κουμπιά εναλλαγής παραθύρων

  • Πατήστε Ctrl+Tab για εναλλαγή μεταξύ των παραθύρων
  • Πατήστε Alt+1 για ενεργοποίηση του παραθύρου Σελίδα
  • Πατήστε Alt+2 για ενεργοποίηση του παραθύρου Εικόνα
  • Πατήστε Alt+3 για ενεργοποίηση του παραθύρου Κείμενο

Για λεπτομέρειες, δείτε Συντομεύσεις πληκτρολογίου.

Finereader listpicture Το κύριο παράθυρο Για λεπτομέρειες, δείτε:

 

Το κύριο παράθυρο