Γραμμές εργαλείων

Το κύριο παράθυρο του ABBYY FineReader διαθέτει αρκετές γραμμές εργαλείων. Τα κουμπιά στις γραμμές εργαλείων παρέχουν εύκολη πρόσβαση στις εντολές του προγράμματος. Οι ίδιες εντολές μπορούν να εκτελεστούν από το μενού του προγράμματος ή μέσω των συντομεύσεων του πληκτρολογίου.

Το πλαίσιο διαλόγου Κύρια γραμμή εργαλείων διαθέτει μια σταθερή ομάδα κουμπιών για όλες τις βασικές ενέργειες: άνοιγμα εγγράφου, σάρωση σελίδας, άνοιγμα εικόνας, αναγνώριση σελίδων, αποθήκευση αποτελεσμάτων, κλπ..

Προβολή της Κύρια γραμμή εργαλείων…

Finereader wizardbar Γραμμές εργαλείων

Η Γραμμή ταχείας πρόσβασης μπορεί να προσαρμοστεί με την προσθήκη ειδικών κουμπιών για πρακτικά οποιαδήποτε εντολή στο κύριο μενού. Σύμφωνα με τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις, αυτή η γραμμή δεν εμφανίζεται στο κύριο παράθυρο. Για να την εμφανίσετε, επιλέξτε το στοιχείο Γραμμή ταχείας πρόσβασης στο μενού Προβολή>Γραμμές εργαλείων ή από το μενού συντόμευσης της κύριας γραμμής εργαλείων.

Προβολή της γραμμής ταχείας πρόσβασης…

Finereader quickaccessbar Γραμμές εργαλείων
Για την προσαρμογή της Γραμμής ταχείας πρόσβασης με την προσθήκη ή την κατάργηση κουμπιών τα οποία χρησιμοποιούνται για την πρόσβαση στις εντολές του προγράμματος:
  1. Ανοίξτε το πλαίσιο διαλόγου Προσαρμογή γραμμών εργαλείων και συντομεύσεων. (Εργαλεία>Προσαρμογή…)
  2. Στην καρτέλα Γραμμές εργαλείων του πεδίουΚατηγορίες , επιλέξτε την επιθυμητή κατηγορία.

    Σημείωση. Όταν επιλεγεί μια διαφορετική κατηγορία, οι εντολές στη λίστα Εντολές θα αλλάξουν σύμφωνα με την ομάδα των εντολών στο κύριο μενού.

  3. Επιλέξτε μια εντολή από τη λίστα Εντολές και κάντε κλικ στο κουμπί >> (ή<<).
    Η επιλεγμένη εντολή θα εμφανιστεί (ή θα εξαφανιστεί από) τη λίστα εντολών της γραμμής εργαλείων.
  4. Για την αποθήκευση των αλλαγών σας, κάντε κλικ στο κουμπί OK.
  5. Για την επαναφορά της Γραμμής ταχείας πρόσβασης στην προεπιλεγμένη προβολή της, κάντε κλικ στο κουμπί Επαναφορά όλων.

Μπορείτε να βρείτε τις γραμμές εργαλείων για τα παράθυρα Σελίδες, Εικόνα και Κείμενο στο επάνω τμήμα αυτών των παραθύρων με προκαθορισμένες ομάδες κουμπιών.

Προβολή των γραμμών για τα παράθυρα Σελίδα, Εικόνα και Κείμενο…

Finereader windowsbars Γραμμές εργαλείων

Ο πίνακας μηνυμάτων εγγράφου εμφανίζει προειδοποιήσεις σφαλμάτων και αναδυόμενα μηνύματα κατά την εκτέλεση του προγράμματος. Σύμφωνα με τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις, ο πίνακας εμφανίζεται κατά την επιλογή της σελίδας στο παράθυρο σελίδων. Μπορείτε να περιηγηθείτε μεταξύ των μηνυμάτων με τα κουμπιά Finereader messagespane previous Γραμμές εργαλείων / Finereader messagespane next Γραμμές εργαλείων.

Εμφάνιση του πίνακα μηνυμάτων εγγράφου…

Finereader messagespane Γραμμές εργαλείων

Finereader listpicture Γραμμές εργαλείων Για λεπτομέρειες, δείτε:

Γραμμές εργαλείων