Το περιβάλλον εργασίας του ABBYY FineReader 10

Το φιλικό προς το χρήστη, εύχρηστο και οδηγούμενο από τα αποτελέσματα περιβάλλον εργασίας του ABBYY FineReader επιτρέπει την εύκολη χρήση του προγράμματος, χωρίς να απαιτείται πρόσθετη εκπαίδευση. Για την πλήρη εκμάθηση των κύριων λειτουργιών από τους νέους χρήστες απαιτείται ελάχιστος χρόνος.

Το περιβάλλον λειτουργίας του ABBYY FineReader παρέχει τη δυνατότητα προσαρμογής.

Μπορείτε να προσαρμόσετε το χώρο εργασίας σας ώστε να ταιριάζει με τις προσωπικές σας ανάγκες.

Περιεχόμενα κεφαλαίου:

 

Το περιβάλλον εργασίας του ABBYY FineReader 10