Χρήση προτύπων περιοχών

Κατά την επεξεργασία μεγάλου πλήθους εγγράφων με ίδιες διατάξεις (π.χ. αιτήσεις ή ερωτηματολόγια), η ανάλυση της διάταξης κάθε σελίδας είναι εξαιρετικά χρονοβόρα. Για να εξοικονομήσετε χρόνο, μπορείτε να αναλύσετε μόνο ένα έγγραφο από μια σειρά παρόμοιων εγγράφων και να αποθηκεύσετε τις περιοχές που εντοπίστηκαν ως ένα πρότυπο. Στη συνέχεια, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτό το πρότυπα στα άλλα έγγραφα της σειράς.

Δημιουργία προτύπου περιοχής:

  1. Ανοίξτε μια εικόνα και είτε εκτελέστε την αυτόματη ανάλυση μέσω του προγράμματος ή σχεδιάστε τις περιοχές χειροκίνητα.
  2. Από το μενού Περιοχές, επιλέξτε την εντολή Αποθήκευση προτύπου περιοχής…. Στο πλαίσιο διαλόγου της αποθήκευσης, εισάγετε ένα όνομα για το πρότυπό σας και κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση.

Σημαντικό! Για να έχετε τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσετε ένα πρότυπο περιοχής, πρέπει να σαρώσετε όλα τα έγγραφα μιας σειράς χρησιμοποιώντας την ίδια τιμή ανάλυσης.

Εφαρμογή προτύπου περιοχής:

  1. Στο παράθυρο Έγγραφο, επιλέξτε τις σελίδες στις οποίες θέλετε να εφαρμόσετε ένα πρότυπο περιοχής.
  2. Από το μενού Περιοχές, επιλέξτε τη ρύθμιση Φόρτωση προτύπου περιοχής…
  3. Στο πλαίσιο διαλόγου Άνοιγμα προτύπου περιοχής, επιλέξτε το επιθυμητό πρότυπο περιοχής (τα αρχεία των προτύπων περιοχής έχουν την επέκταση *.blk).
  4. Στο ίδιο πλαίσιο διαλόγου, δίπλα από την επιλογή Εφαρμογή σε, επιλέξτε τη ρύθμιση Επιλεγμένες σελίδες για να εφαρμόσετε το πρότυπο στις επιλεγμένες σελίδες.

    Σημείωση. Επιλέξτε Όλες οι σελίδες για να εφαρμόσετε το πρότυπο σε όλες τις σελίδες του τρέχοντος εγγράφου ABBYY FineReader.

  5. Κάντε κλικ στο πλήκτρο Άνοιγμα.

Χρήση προτύπων περιοχών