Επεξεργασία του ίδιου εγγράφου ABBYY FineReader σε πολλαπλούς υπολογιστές του τοπικού δικτύου

Κατά την εκτέλεση του ABBYY FineReader σε ένα τοπικό δίκτυο, όλα τα εργαλεία και οι δυνατότητες του προγράμματος είναι διαθέσιμα στους σταθμούς εργασίας.
Finereader listpicture Επεξεργασία του ίδιου εγγράφου ABBYY FineReader σε πολλαπλούς υπολογιστές του τοπικού δικτύου Για λεπτομέρειες, δείτε Εργασία με το ABBYY FineReader.

Εάν ένα έγγραφο ABBYY FineReader πρόκειται να χρησιμοποιηθεί ταυτόχρονα σε αρκετούς από τους υπολογιστές του τοπικού δικτύου, θα πρέπει να λάβετε υπόψη τα ακόλουθα στοιχεία:

  • Σε κάθε υπολογιστή θα πρέπει να εγκατασταθεί ένα ξεχωριστό αντίγραφο του ABBYY FineReader 10.
  • Όλοι οι χρήστες πρέπει να έχουν πλήρη πρόσβαση στο έγγραφο ABBYY FineReader.
  • Κάθε χρήστης μπορεί να προσθέσει σελίδες στο έγγραφο και να τις τροποποιήσει. Εάν ένας χρήστης προσθέσει νέες σελίδες και εκκινήσει τη διαδικασία της οπτικής αναγνώρισης χαρακτήρων γι’ αυτές, το πρόγραμμα θα επεξεργαστεί εκ νέου ολόκληρο το έγγραφο. Κανείς από τους χρήστες δεν θα έχει τη δυνατότητα να επεξεργαστεί το έγγραφο ενώ η διαδικασία βρίσκεται σε εξέλιξη.

    Μετά από την αλλαγή του φόντου σε λευκό χρώμα, όλα τα εργαλεία του παραθύρου Κείμενο γίνονται διαθέσιμα.

  • Κατά την επεξεργασία μιας σελίδας του εγγράφου από ένα χρήστη, η σελίδα κλειδώνει για τους άλλους χρήστες.
  • Οι χρήστες μπορούν να παρακολουθήσουν την κατάσταση της σελίδας από το παράθυρο Έγγραφο, συμπεριλαμβανομένου του υπολογιστή από τον οποίο εκτελείται η επεξεργασία του εγγράφου, το χρήστη που έχει ανοίξει μια σελίδα, εάν η σελίδα έχει αναγνωριστεί ή υποστεί επεξεργασία, κλπ. Για να δείτε την κατάσταση, μεταβείτε στην Προβολή λεπτομερειών.
  • Οι γραμματοσειρές που χρησιμοποιούνται στο έγγραφο ABBYY FineReader πρέπει να έχουν εγκατασταθεί σε όλους τους υπολογιστές. Σε αντίθετη περίπτωση, το αναγνωρισμένο κείμενο ενδέχεται να μην εμφανίζεται σωστά.

Επεξεργασία του ίδιου εγγράφου ABBYY FineReader σε πολλαπλούς υπολογιστές του τοπικού δικτύου