Ομαδική εργασία σε δίκτυο

Το ABBYY FineReader 10 παρέχει εργαλεία και δυνατότητες για την επεξεργασία εγγράφων σε τοπικό δίκτυο (LAN).

Ομαδική εργασία σε δίκτυο