Εργασία με άλλες εφαρμογές

Κατά την εγκατάσταση του ABBYY FineReader 10, έχετε τη δυνατότητα να επιλέξετε την ενοποίηση του προγράμματος με τις εφαρμογές του Microsoft Office και την Εξερεύνηση των Windows. Η δυνατότητα ενοποίησης σημαίνει ότι:

 • Η γραμμή εργαλείων του ABBYY FineReader 10 θα εμφανίζεται στις εφαρμογές Microsoft Word, Microsoft Excel και Microsoft Outlook.
 • Η επιλογή του ABBYY FineReader 10 θα εμφανίζεται στο μενού συντόμευσης των υποστηριζόμενων μορφών στην Εξερεύνηση των Windows.

Μπορείτε να ελέγχετε και να επεξεργάζεστε τα αποτελέσματα αναγνώρισης χρησιμοποιώντας τα τυπικά εργαλεία του Microsoft Office, να εκτελείτε Γρήγορες εργασίες και να ανοίγετε εικόνες και αρχεία PDF στο ABBYY FineReader, απευθείας στην Εξερεύνηση των Windows.

Σημείωση. Η ενοποίηση με την Εξερεύνηση των Windows δεν υποστηρίζεται στις πλατφόρμες 64-bit.

Για την εκτέλεση της οπτικής αναγνώρισης χαρακτήρων σε μια εφαρμογή του Microsoft Office:

 1. Κάντε κλικ στο κουμπί Finereader frbutton Εργασία με άλλες εφαρμογές στη γραμμή του ABBYY FineReader 10.
 2. Στο πλαίσιο διαλόγου, ελέγξτε τις επιλογές και πατήστε Έναρξη.

Το ABBYY FineReader θα εκκινηθεί και το αναγνωρισμένο κείμενο θα ανοίξει στην τρέχουσα εφαρμογή του Microsoft Office όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία της οπτικής αναγνώρισης χαρακτήρων.

Για να ανοίξετε μια εικόνα ή ένα αρχείο PDF από την Εξερεύνηση των Windows:

 1. Επιλέξτε το αρχείο της Εξερεύνησης των Windows.
 2. Επιλέξτε ABBYY FineReader 10>Άνοιγμα στο ABBYY FineReader από το μενού συντόμευσης του αρχείου.

  Σημείωση. Η εντολή αυτή θα εμφανιστεί μόνο εάν το πρόγραμμα υποστηρίζει τη μορφή του επιλεγμένου αρχείου.

Το ABBYY FineReader 10 θα εκκινηθεί και η επιλεγμένη εικόνα θα προστεθεί σε ένα νέο έγγραφο ABBYY FineReader. Εάν το ABBYY FineReader 10 εκτελείται ήδη, η εικόνα θα προστεθεί στο τρέχον έγγραφο ABBYY FineReader.

Εάν το κουμπί του ABBYY FineReader δεν εμφανίζεται στη γραμμή εργαλείων της εφαρμογής του Microsoft Office…

Εάν το παράθυρο του ABBYY FineReader δεν εμφανίζεται στη γραμμή εργαλείων της εφαρμογής του Microsoft Office:

 • Επιλέξτε ABBYY FineReader 10 από το μενού συντόμευσης της γραμμής εργαλείων της εφαρμογής.

Εάν η επιλογή του ABBYY FineReader 10 δεν είναι διαθέσιμη στο μενού συντόμευσης, αυτό σημαίνει ότι η ενοποίηση του ABBYY FineReader 10 με τις εφαρμογές του Microsoft Office  απενεργοποιήθηκε κατά τη διάρκεια της προσαρμοσμένης εγκατάστασης.

Για την ενεργοποίηση της ενοποίησης:

 1. Μεταβείτε στην Προσθαφαίρεση προγραμμάτων (Έναρξη>Ρυθμίσεις>Πίνακας ελέγχου).

  Σημείωση. Στα Microsoft Windows Vista και Windows 7, αυτή η εντολή ονομάζεται Προγράμματα και δυνατότητες.

 2. Στην λίστα των εγκατεστημένων προγραμμάτων, επιλέξτε το ABBYY FineReader 10 και πατήστε Αλλαγή.
 3. Στο πλαίσιο διαλόγου Προσαρμοσμένη εγκατάσταση, επιλέξτε τα κατάλληλα στοιχεία.
 4. Ακολουθήστε τις οδηγίες εγκατάστασης.

Εργασία με άλλες εφαρμογές