Δημιουργία ομάδας γλωσσών

Εάν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε συχνά ένα συγκεκριμένο συνδυασμό γλωσσών, μπορεί να επιθυμείτε να ομαδοποιήσετε τις γλώσσες για ευκολία.

  1. Από το μενού Εργαλεία, επιλέξτε Επεξεργαστής γλώσσας….
  2. Στο πλαίσιο διαλόγου Επεξεργαστής γλώσσας πλαίσιο διαλόγου, κάντε κλικ στην επιλογή Νέο….
  3. Στο πλαίσιο διαλόγου Νέα γλώσσα ή ομάδα, επιλέξτε Δημιουργία νέας ομάδας γλωσσών και κάντε κλικ στην επιλογή OK.
  4. Στο πλαίσιο διαλόγου Ιδιότητες ομάδας γλωσσών, πληκτρολογήστε ένα όνομα για τη νέας σας ομάδα και επιλέξτε τις επιθυμητές γλώσσες.

    Σημείωση. Εάν γνωρίζετε ότι το κείμενό σας δεν θα περιέχει ορισμένους χαρακτήρες, μπορείτε να τους καθορίσετε συγκεκριμένα ως απαγορευμένους χαρακτήρες. Ο καθορισμός των απαγορευμένων χαρακτήρων μπορεί να αυξήσει την ταχύτητα και την ποιότητα της αναγνώρισης. Για να καθορίσετε τους απαγορευμένους χαρακτήρες, κάντε κλικ στο πλήκτρο Προηγμένη… στο πλαίσιο διαλόγου Ιδιότητες ομάδας γλωσσών. Στο πλαίσιο διαλόγου Προηγμένες ιδιότητες ομάδας γλωσσών, πληκτρολογήστε τους απαγορευμένους χαρακτήρες στο πεδίο Απαγορευμένοι χαρακτήρες.

  5. Κάντε κλικ στην επιλογή OK.

Η νέα ομάδα που δημιουργήθηκε θα προστεθεί στην αναπτυσσόμενη λίστα Γλώσσες εγγράφου στο παράθυρο Έγγραφο.

Σύμφωνα με τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις, οι ομάδες γλωσσών του χρήστη αποθηκεύονται στο φάκελο του εγγράφου ABBYY FineReader. Για να αλλάξετε αυτό το φάκελο, επιλέξτε Εργαλεία>Επιλογές…, κάντε κλικ στην καρτέλα Προηγμένη καρτέλα και καθορίστε ένα νέο φάκελο στο Φάκελος γλωσσών χρήστη.

Συμβουλή. Εάν χρειάζεστε ένα συγκεκριμένο συνδυασμό γλωσσών για ένα έγγραφο, μπορείτε επίσης να επιλέξετε απευθείας τις επιθυμητές γλώσσες, χωρίς να δημιουργήσετε ομάδα γι’ αυτές.

  1. Από την αναπτυσσόμενη λίστα Γλώσσες εγγράφου, επιλέξτε Περισσότερες γλώσσες…
  2. Στο πλαίσιο διαλόγου Επεξεργαστής γλώσσας, επιλέξτε Καθορισμός γλωσσών μη αυτόματα.
  3. Επιλέξτε τις επιθυμητές γλώσσες και κάντε κλικ στην επιλογή Άκυρο.

Δημιουργία ομάδας γλωσσών