Γλώσσες χρήστη και ομάδες γλωσσών

Μπορείτε να δημιουργήσετε και να χρησιμοποιήσετε τις δικές σας γλώσσας αναγνώρισης και ομάδες γλωσσών εκτός από τις προκαθορισμένες γλώσσες και ομάδες οι οποίες περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα.

  • Δημιουργία γλώσσας OCR
    Χρησιμοποιείται για την επεξεργασία κειμένων τα οποία περιέχουν πολλά ασυνήθιστα στοιχεία, όπως οι κωδικοί αριθμοί.
  • Δημιουργία ομάδας γλωσσών
    Χρησιμοποιείται για την αναγνώριση εγγράφων γραμμένων σε αρκετές γλώσσες, οι οποίες δεν εμφανίζονται στα προκαθορισμένα ζεύγη γλωσσών.

Γλώσσες χρήστη και ομάδες γλωσσών