Δημιουργία εργασίας

Ο Οδηγός Hot Folder ABBYY θα σας καθοδηγήσει στα βήματα που απαιτούνται για τη διαμόρφωση ενός hot folder.

Για να διαμορφώσετε μια εργασία:

 1. Στο κύριο παράθυρο, κάντε κλικ στου κουμπί Επόμενο. Στο πλαίσιο διαλόγου Hot Folder – Βήμα 1 από 3: Άνοιγμα εικόνων, επιλέξτε το φάκελο που θέλετε να παρακολουθήσετε και κατόπιν καθορίστε τη συχνότητα με την οποία το ABBYY FineReader θα πρέπει να ελέγχει αυτόν το φάκελο.

  Finereader listpicture Δημιουργία εργασίας Περισσότερα σχετικά με το Βήμα 1

  1. Από την αναπτυσσόμενη λίστα στην κορυφή του πλαισίου διαλόγου:
   • Επιλέξτε Φάκελος , εάν θέλετε το ABBYY FineReader να επεξεργαστεί εικόνες από έναν τοπικό φάκελο ή ένα φάκελο δικτύου.
   • Επιλέξτε Φάκελος FTP, εάν θέλετε το ABBYY FineReader να επεξεργαστεί εικόνες από ένα φάκελο σε ένα διακομιστή FTP. Εισάγετε τα στοιχεία σύνδεσης και τον κωδικό πρόσβασης στο διακομιστή FTP, εάν απαιτείται πιστοποίηση από το διακομιστή. Στην αντίθετη περίπτωση, επιλέξτε τη ρύθμιση Σύνδεση χρήστη Anonymous για να χρησιμοποιήσετε ανώνυμη σύνδεση.
   • Επιλέξτε Φάκελος Outlook, εάν θέλετε να επεξεργαστείτε εικόνες οι οποίες προέρχονται από το φάκελο θυρίδας.
  2. Στο στοιχείο Ρυθμίσεις επεξεργασμένων εικόνων, καθορίστε εάν το ABBYY FineReader θα πρέπει να διαγράψει τις εικόνες από το hot folder μετά από την επιτυχημένη επεξεργασία τους.

  3. Στο στοιχείο Ρυθμίσεις ώρας:

   • Επιλέξτε Έλεγχος του φακέλου μία φορά κατά την ώρα έναρξης, για να επεξεργαστείτε μόνο τις εικόνες οι οποίες θα είναι διαθέσιμες σε αυτό το φάκελο κατά την έναρξη της προγραμματισμένης εργασίας. Οι εικόνες που θα προστεθούν αργότερα στο φάκελο δεν θα υποστούν επεξεργασία.
   • Επιλέξτε Συνεχής έλεγχος φακέλου για εισερχόμενες εικόνες, για να παρακολουθείτε το φάκελο και να επεξεργάζεστε τα νέα αρχεία κατά την άφιξή τους. Το ABBYY FineReader θα ελέγχει το φάκελο για νέες εικόνες κάθε 60 δευτερόλεπτα.
  4. Στο πεδίο Ώρα έναρξης, επιλέξτε το χρόνο κατά τον οποίο το ABBYY FineReader θα πρέπει να ξεκινήσει την επεξεργασία των εικόνων στο φάκελο. Επιλέξτε Αναβολή, για να αναβάλλετε την εργασία.

 2. Κάντε κλικ στην επιλογή Επόμενο. Στο πλαίσιο διαλόγου Hot Folder – Βήμα 2 από 3: Ανάγνωση όλων των εικόνων, επιλέξτε μια γλώσσα και μια μέθοδο αναγνώρισης.

  Finereader listpicture Δημιουργία εργασίας Περισσότερα σχετικά με το Βήμα 2

  1. Από την αναπτυσσόμενη λίστα Γλώσσα αναγνώρισης , επιλέξτε τη γλώσσα που αντιστοιχεί στη γλώσσα του κειμένου στις εικόνες.

   Σημείωση. Μπορείτε να επιλέξετε περισσότερες από μία γλώσσες αναγνώρισης.

  2. Για να εφαρμόσετε ένα πρότυπο περιοχής στις εικόνες, εισάγετε τη διαδρομή στο επιθυμητό αρχείο προτύπου περιοχής στο πεδίο Χρήση προτύπου περιοχής.
  3. Στο στοιχείο Επανακατεργασία εικόνας, επιλέξτε τις επιθυμητές ρυθμίσεις:
   • Ενεργοποίηση επανακατεργασίας εικόνας — το πρόγραμμα εκτελεί αυτόματη επανακατεργασία των εικόνων κατά την εκτέλεση μιας εργασίας
   • Ανίχνευση προσανατολισμού σελίδας — το πρόγραμμα εντοπίζει αυτόματα τον προσανατολισμό των σελίδων κατά το άνοιγμα των εικόνων
   • Διαίρεση διπλών σελίδων — το πρόγραμμα διαχωρίζει αυτόματα τις αντικριστές σελίδες σε δύο ξεχωριστές εικόνες
  4. Στο στοιχείο Λειτουργία αναγνώρισης, επιλέξτε

   • Διεξοδική ανάγνωση (σε αυτήν τη λειτουργία, το ABBYY FineReader θα διαβάσει ακόμα και τις εικόνες χαμηλής ποιότητας) ή
   • Ταχεία ανάγνωση (συνιστάται μόνο για καλής ποιότητας εικόνες)

 3. Κάντε κλικ στην επιλογή Επόμενο. Στο πλαίσιο διαλόγου Hot Folder – Βήμα 3 από 3: Αποθήκευση εγγράφου, καθορίστε τη θέση αποθήκευσης του αναγνωρισμένου εγγράφου και τη μορφή του.

  Finereader listpicture Δημιουργία εργασίας Περισσότερα σχετικά με το Βήμα 3

  1. Από την αναπτυσσόμενη λίστα Επιλογή του τρόπου με τον οποίο επιθυμείτε να εκτελείται η αποθήκευση των αποτελεσμάτων, επιλέξτε τον επιθυμητό τύπο φακέλου:
   • Φάκελος , αποθηκ

    Δημιουργία εργασίας