Αλλαγή ιδιοτήτων εργασίας

Μπορείτε να αλλάξετε τις ιδιότητες μιας υπάρχουσας εργασίας.

Για να αλλάξετε τις ιδιότητες μιας εργασίας

  1. Διακόψτε την εργασία στην οποία θέλετε να αλλάξετε τις ιδιότητες.
  2. Στη γραμμή εργαλείων του ABBYY Hot Folder, κάντε κλικ στο κουμπί Τροποποίηση. Ανοίγει ο διάλογος Ιδιότητες του Hot Folder ABBYY.
  3. Εκτελέστε τις απαραίτητες αλλαγές και κάντε κλικ στην επιλογή OK.

Αλλαγή ιδιοτήτων εργασίας