Αυτοματοποιημένη διαχείριση έργου ABBYY FineReader

Μια αυτοματοποιημένη εργασία του ABBYY FineReader είναι μια σειρά διαδοχικών βημάτων. Κάθε βήμα αντιστοιχεί σε ένα από τα στάδια αναγνώρισης του εγγράφου. Οι παρόμοιες ενέργειες μπορούν να αυτοματοποιηθούν με τη χρήση εργασιών.

Η αυτοματοποιημένη διαχείριση έργου περιλαμβάνει τη δημιουργία, την επεξεργασία, την έναρξη και τη διαγραφή εξειδικευμένων αυτοματοποιημένων εργασιών. Η διαχείριση των εργασιών εκτελείται μέσω του πλαισίου διαλόγου Διαχειριστής αυτοματοποίησης.

Για να ανοίξετε το πλαίσιο διαλόγου Διαχειριστής αυτοματοποίησης , εκτελέστε μία από τις ακόλουθες ενέργειες:

 • Επιλέξτε Διαχειριστής αυτοματοποίησης… στο μενού Εργαλεία.
 • Πατήστε Ctrl+T

Το πλαίσιο διαλόγου Διαχειριστής αυτοματοποίησης θα εμφανιστεί με τις διαθέσιμες αυτοματοποιημένες εργασίες. Οι εργασίες αυτές περιλαμβάνουν:

 • Γρήγορες εργασίες του ABBYY FineReader που επισημαίνονται με το χαρακτήρα Finereader finereaderautomatedtask Αυτοματοποιημένη διαχείριση έργου ABBYY FineReader.
  Αυτές οι εργασίες δεν μπορούν να διαγραφούν ή να υποστούν επεξεργασία. Ωστόσο, μπορείτε να αντιγράψετε μια εργασία και κατόπιν να την τροποποιήσετε.
 • Εξειδικευμένες αυτοματοποιημένες εργασίες που επισημαίνονται με το χαρακτήρα Finereader usertask Αυτοματοποιημένη διαχείριση έργου ABBYY FineReader.
  Για την αλλαγή του ονόματος μιας εξειδικευμένης αυτοματοποιημένης εργασίας, επιλέξτε Μετονομασία… από το μενού συντόμευσης της εργασίας.
 • Οι εργασίες οι οποίες δεν μπορούν να εκτελεστούν στον υπολογιστή σας για κάποιο λόγο επισημαίνονται με την ένδειξη Finereader errorstask Αυτοματοποιημένη διαχείριση έργου ABBYY FineReader.
  Για την αποστολή του αναγνωρισμένου κειμένου σε μια άλλη εφαρμογή, η εφαρμογή αυτή θα πρέπει να έχει εγκατασταθεί στον υπολογιστή σας. Η εκτέλεση μιας εργασίας στην οποία το αναγνωρισμένο κείμενο πρόκειται να αποσταλεί σε εφαρμογή που δεν έχει εγκατασταθεί στον υπολογιστή σας δεν είναι δυνατή.

Στη γραμμή εργαλείων στο επάνω τμήμα του πλαισίου διαλόγου Διαχειριστής αυτοματοποίησης, θα βρείτε τα κουμπιά για τη δημιουργία, την τροποποίηση, την αντιγραφή ή τη διαγραφή της επιλεγμένης εργασίας ή για την εκκίνηση της εργασίας.

Finereader taskautomationmanager Αυτοματοποιημένη διαχείριση έργου ABBYY FineReader
 

Για την έναρξη της επεξεργασίας ενός εγγράφου σύμφωνα με την επιλεγμένη εργασία, κάντε κλικ στο κουμπί Εκτέλεση ή στο κουμπί Finereader runtask Αυτοματοποιημένη διαχείριση έργου ABBYY FineReader στο πλαίσιο διαλόγου Διαχειριστής αυτοματοποίησης.

Finereader listpicture Αυτοματοποιημένη διαχείριση έργου ABBYY FineReader Για λεπτομέρειες, δείτε:

Αυτοματοποιημένη διαχείριση έργου ABBYY FineReader