Επιλογή μοτίβου χρήστη

Το ABBYY FineReader σας επιτρέπει να χρησιμοποιείτε μοτίβα για τη βελτίωση της ποιότητας της οπτικής αναγνώρισης χαρακτήρων.

  1. Από το μενού Εργαλεία, επιλέξτε Επεξεργαστής μοτίβων….
  2. Στο πλαίσιο διαλόγου Επεξεργαστής μοτίβων, επιλέξτε το επιθυμητό μοτίβο από τη λίστα των διαθέσιμων μοτίβων και κάντε κλικ στην επιλογή Ορισμός ως ενεργής.

Ορισμένα σημαντικά στοιχεία που πρέπει να θυμάστε:

  1. Αντί της διαφοροποίησης μεταξύ ορισμένων χαρακτήρων που μοιάζουν αλλά δεν είναι ίδιοι, το ABBYY FineReader τους αναγνωρίζει ως ταυτόσημα χαρακτήρα. Για παράδειγμα, τα απλά εισαγωγικά (’), τα αριστερά (‘) και τα δεξιά (’) εισαγωγικά θα αποθηκεύονται σε ένα μοτίβο ως ένας χαρακτήρας (απλά εισαγωγικά). Αυτό σημαίνει ότι τα αριστερά και τα δεξιά εισαγωγικά δεν θα χρησιμοποιηθούν στο αναγνωρισμένο κείμενο, ακόμα και εάν προσπαθήσετε να τα εκπαιδεύσετε.
  2. Για ορισμένες εικόνες χαρακτήρων, το ABBYY FineReader θα επιλέξει τον αντίστοιχο χαρακτήρα του πληκτρολογίου, σύμφωνα με το περιβάλλον. Για παράδειγμα, μια εικόνα ενός μικρού κύκλου θα αναγνωριστεί ως γράμμα O εάν υπάρχουν γράμματα γύρω της και ως ο αριθμός 0 εάν υπάρχουν ψηφία γύρω της.
  3. Ένα μοτίβο μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο για έγγραφα τα οποία έχουν την ίδια γραμματοσειρά, μέγεθος γραμματοσειράς και ανάλυση με το έγγραφο που χρησιμοποιείται για τη δημιουργία του μοτίβου.
  4. Για να χρησιμοποιήσετε το ίδιο μοτίβο αργότερα, αποθηκεύστε τις επιλογές του τρέχοντος εγγράφου σε ένα αρχείο.

  5. Για την αναγνώριση κειμένων σε διαφορετική γραμματοσειρά, βεβαιωθείτε ότι έχετε απενεργοποιήσει το μοτίβο του χρήστη επιλέγοντας τη ρύθμιση Να μην χρησιμοποιηθούν μοτίβα χρήστη στα Εργαλεία>Επιλογές…>Ανάγνωση.

Επιλογή μοτίβου χρήστη