Επεξεργασία μοτίβου χρήστη

Πριν ξεκινήσετε τη διαδικασία οπτικής αναγνώρισης χαρακτήρων, μπορεί να επιθυμείτε να επεξεργαστείτε το νέο μοτίβο που δημιουργήσατε. Ένα μοτίβο με λανθασμένη εκπαίδευση μπορεί να επηρεάσει αρνητικά την ποιότητα της οπτικής αναγνώρισης χαρακτήρων. Ένα μοτίβο θα πρέπει να περιέχει μόνο ολόκληρους χαρακτήρες ή δίψηφα γράμματα. Οι χαρακτήρες με κομμένα άκρα και οι χαρακτήρες με λανθασμένες αντιστοιχίες γραμμάτων θα πρέπει να αφαιρεθούν από το μοτίβο.

  1. Από το μενού Εργαλεία, επιλέξτε Επεξεργαστής μοτίβων….
  2. Στο πλαίσιο διαλόγου Επεξεργαστής μοτίβων, επιλέξτε το επιθυμητό μοτίβο και κάντε κλικ στο πλήκτρο Επεξεργασία….
  3. Στο πλαίσιο διαλόγου Μοτίβο χρήστη, επιλέξτε τον επιθυμητό χαρακτήρων και κάντε κλικ στο πλήκτρο Ιδιότητες….
    Στο πλαίσιο διαλόγου, πληκτρολογήστε το γράμμα που αντιστοιχεί στον επιλεγμένο χαρακτήρα και κατόπιν επιλέξτε το επιθυμητό εφέ της γραμματοσειράς (πλάγια γραφή, έντονη γραφή, εκθέτης, ή δείκτης).

    Για να διαγράψετε χαρακτήρες οι οποίοι έχουν εκπαιδευτεί λανθασμένα, επιλέξτε τον επιθυμητό χαρακτήρα και κάντε κλικ στο πλήκτρο Διαγραφή.

Επεξεργασία μοτίβου χρήστη