Εκπαίδευση μοτίβων χρήστη

 1. Επιλέξτε Εργαλεία>Επιλογές… και κάντε κλικ στην καρτέλα Ανάγνωση.
 2. Επιλέξτε Εκπαίδευση μοτίβου χρήστη στο στοιχείο Εκπαίδευση.
 3. Κάντε κλικ στο κουμπί Επεξεργαστής μοτίβων….
 4. Στο πλαίσιο διαλόγου Επεξεργαστής μοτίβων, κάντε κλικ στην επιλογή Νέο….
 5. Στο πλαίσιο διαλόγου Δημιουργία μοτίβου, πληκτρολογήστε ένα όνομα για το νέο σας μοτίβο και κάντε κλικ στην επιλογή OK.
 6. Κλείστε τα πλαίσια διαλόγου Επεξεργαστής μοτίβων και Επιλογές κάνοντας κλικ στο πλήκτρο Κλείσιμο στο κάθε ένα.
 7. Στη γραμμή εργαλείων στην επάνω πλευρά του παραθύρου Εικόνα, κάντε κλικ στην επιλογή Ανάγνωση.
  Εάν το ABBYY FineReader συναντήσει έναν άγνωστο χαρακτήρα, θα εμφανιστεί το πλαίσιο διαλόγου Εκπαίδευση Μοτίβου στον άγνωστο χαρακτήρα.
  Finereader patterneditordialog Εκπαίδευση μοτίβων χρήστη
 8. Διδασκαλία νέων χαρακτήρων και δίψηφων γραμμάτων.

  Ένα δίψηφο γράμμα είναι ένας συνδυασμός δύο ή τριών “ενοποιημένων” χαρακτήρων (για παράδειγμα, fi, fl, ffi, κλπ.). Αυτοί οι χαρακτήρες είναι δύσκολο να διαχωριστούν καθώς εμφανίζονται “κολλημένοι” κατά τη διάρκεια της εκτύπωσης. Στην πραγματικότητα, ο χειρισμός τους ως μεμονωμένους σύνθετους χαρακτήρες μπορεί να επιτύχει καλύτερα αποτελέσματα.

  Σημείωση. Οι λέξεις οι οποίες είναι εκτυπωμένες με έντονη ή πλάγια γραφή στο κείμενό σας, ή οι εκθέτες/δείκτες μπορούν να διατηρηθούν στο αναγνωρισμένο κείμενο επιλέγοντας τις αντίστοιχες ρυθμίσεις στο στοιχείο Εφέ.

  Για να επιστρέψετε σε ένα προηγούμενο εκπαιδευμένο χαρακτήρα, κάντε κλικ στην επιλογή Πίσω. Το πλαίσιο θα μεταβεί στην προηγούμενη θέση του και η πιο πρόσφατη εκπαιδευμένη αντιστοιχία “εικόνα χαρακτήρα-χαρακτήρα πληκτρολογίου” θα καταργηθεί από το μοτίβο. Το πλήκτρο Πίσω λειτουργεί μόνο εντός της ίδιας λέξης.

Σημαντικό!

 • Μπορείτε να εκπαιδεύσετε το σύστημα μόνο για την ανάγνωση των χαρακτήρων που περιλαμβάνονται στο αλφάβητο της γλώσσας αναγνώρισης. Για να εκπαιδεύσετε το ABBYY FineReader στην ανάγνωση χαρακτήρων οι οποίοι δεν μπορούν να εισαχθούν από το πληκτρολόγιο, χρησιμοποιήστε ένα συνδυασμό δύο χαρακτήρων για να υποδείξετε αυτούς τους μη υπαρκτούς χαρακτήρες ή αντιγράψτε τον επιθυμητό χαρακτήρα από το πλαίσιο διαλόγου Εισαγωγή χαρακτήρα (κάντε κλικ στην επιλογή Finereader dotbutton Εκπαίδευση μοτίβων χρήστη για να ανοίξετε το πλαίσιο διαλόγου).
 • Κάθε μοτίβο μπορεί να περιέχει έως 1.000 νέους χαρακτήρες. Ωστόσο, αποφύγετε τη δημιουργία υπερβολικά μεγάλου πλήθους δίψηφων γραμμάτων, καθώς αυτό μπορεί να επηρεάσει αρνητικά την ποιότητα της οπτικής αναγνώρισης χαρακτήρων.

Εκπαίδευση μοτίβων χρήστη