Αναγνώριση με εκπαίδευση

Η λειτουργία Εκπαίδευσης χρησιμοποιείται για τις ακόλουθες περιπτώσεις:

 • Κείμενα με διακοσμητικές γραμματοσειρές
 • Κείμενα τα οποία περιέχουν ασυνήθιστους χαρακτήρες (π.χ. μαθηματικά σύμβολα)
 • Έγγραφα μεγάλου μεγέθους (περισσότερες από εκατό σελίδες) με χαμηλή ποιότητα εκτύπωσης

Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία Εκπαίδευσης μόνο εάν ισχύει ένα από τα παραπάνω. Στις άλλες περιπτώσεις, η μικρή αύξηση στην ποιότητα της αναγνώρισης αντισταθμίζεται από τους σημαντικά μεγαλύτερους χρόνους επεξεργασίας. Για λεπτομέρειες, δείτε Το έντυπο έγγραφο περιλαμβάνει διακοσμητικές (μη τυποποιημένες) γραμματοσειρές.

 • Εκπαίδευση μοτίβων χρήστη
  Παρέχει οδηγίες σχετικά με την εκπαίδευση ενός μοτίβου χρήστη, καθώς και πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με την εκπαίδευση χαρακτήρων και δίψηφων γραμμάτων.
 • Επιλογή μοτίβου χρήστη
  Παρέχει οδηγίες σχετικά με την επιλογή ενός μοτίβου χρήστη, καθώς και ορισμένες πρόσθετες συμβουλές σχετικά με τους τρόπους για να κάνετε τις σωστές επιλογές.
 • Επεξεργασία μοτίβου χρήστη
  Παρέχει οδηγίες σχετικά με την προβολή των χαρακτήρων σε ένα μοτίβο χρήστη και την αλλαγή των εφέ της γραμματοσειράς.

Αναγνώριση με εκπαίδευση