Χρήση της Βοήθειας του ABBYY FineReader

Συντομεύσεις πληκτρολογίου για το παράθυρο Βοήθεια

Προς Πατήστε
Εμφάνιση του παραθύρου Βοήθεια F1
Εναλλαγή μεταξύ του θέματος της Βοήθειας και των παραθύρων Περιεχόμενα, Αναζήτηση, ή Ευρετήριο F6
Εμφάνιση του μενού Επιλογές για πρόσβαση σε οποιεσδήποτε εντολές της γραμμής εργαλείων της Βοήθειας ALT+O
Απόκρυψη ή εμφάνιση του παραθύρου με τις καρτέλες Περιεχόμενα, Αναζήτηση και Ευρετήριο ALT+O και κατόπιν T
Εμφάνιση ενός από τα θέματα που προβλήθηκαν προηγουμένως ALT+O και κατόπιν B για μετάβαση προς τα πίσω ή F για μετάβαση προς τα εμπρός
Επιστροφή στην καθορισμένη αρχική σελίδα ALT+O και κατόπιν Η
Αποτροπή του παραθύρου Βοήθεια από το άνοιγμα ενός θέματος της Βοήθειας (χρήσιμο χαρακτηριστικό εάν θέλετε να σταματήσετε τη λήψη μιας ιστοσελίδας) ALT+O και κατόπιν S
Άνοιγμα του πλαισίου διαλόγου Επιλογές Internet για το Microsoft Internet Explorer, όπου μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις προσβασιμότητας ALT+O και κατόπιν I
Ανανέωση του θέματος (κατά την προβολή μια ιστοσελίδας) ALT+O και κατόπιν R
Εκτύπωση όλων των θεμάτων στο τρέχον βιβλίο ή μόνο το επιλεγμένο θέμα ALT+O και κατόπιν P
Κλείσιμο του παραθύρου Βοήθεια ALT+F4

Finereader backtotop Χρήση της Βοήθειας του ABBYY FineReader Επιστροφή στην κορυφή

Χρήση των πινάκων Περιεχόμενα, Ευρετήριο και Αναζήτηση

Πατήστε το πλήκτρο F6 για αλλαγή από το θέμα της Βοήθειας στο παράθυρο Περιεχόμενα, Αναζήτηση, Ευρετήριο.

Προς Πατήστε
Αλλαγή στην επόμενη καρτέλα CTRL+TAB
Αλλαγή στην καρτέλα Περιεχόμενα ALT+C
Αλλαγή στην καρτέλα Αναζήτηση ALT+S
Αλλαγή στην καρτέλα Ευρετήριο ALT+N
Άνοιγμα ενός επιλεγμένου βιβλίου ή θέματος της Βοήθειας ENTER
Επιλογή του επόμενου βιβλίου ή θέματος της Βοήθειας ΒΕΛΟΣ ΚΑΤΩ
Επιλογή του προηγούμενου βιβλίου ή θέματος της Βοήθειας ΒΕΛΟΣ ΕΠΑΝΩ
Εμφάνιση μενού συντόμευσης SHIFT+F10

Finereader backtotop Χρήση της Βοήθειας του ABBYY FineReader Επιστροφή στην κορυφή

Χρήση του παραθύρου θέματος

Πατήστε το πλήκτρο F6 για αλλαγή από το παράθυρο Περιεχόμενα, Αναζήτηση, Ευρετήριο στο άνοιγμα του θέματος της Βοήθειας.

Προς Πατήστε
Μετάβαση στο επόμενο θέμα της Βοήθειας ALT+ ΒΕΛΟΣ ΔΕΞΙΑ
Μετάβαση στο προηγούμενο θέμα της Βοήθειας ALT+ΒΕΛΟΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
Επιλογή του επόμενου κρυμμένου κειμένου ή υπερ-σύνδεσης TAB
Επιλογή του προηγούμενου κρυμμένου κειμένου ή υπερ-σύνδεσης SHIFT+TAB
Εκτέλεση της ενέργειας για το επιλεγμένο κρυμμένο κείμενο ή την υπερ-σύνδεση ENTER
Κύλιση προς της αρχή ή το τέλος ενός θέματος της Βοήθειας ΒΕΛΟΣ ΕΠΑΝΩ ή ΒΕΛΟΣ ΚΑΤΩ
Κύλιση προς της αρχή ή το τέλος ενός θέματος της Βοήθειας με μεγάλα βήματα PAGE UP ή PAGE DOWN
Μετάβαση στην αρχή ή το τέλος ενός θέματος της Βοήθειας HOME ή END
Εκτύπωση του τρέχοντος θέματος της Βοήθειας CTRL+P
Επιλογή ολόκληρου του θέματος της Βοήθειας CTRL+A
Αντιγραφή των επιλεγμένων στοιχείων στο Πρόχειρο CTRL+C
Εμφάνιση μενού συντόμευσης SHIFT+F10

Finereader backtotop Χρήση της Βοήθειας του ABBYY FineReader Επιστροφή στην κορυφή

Συντομεύσεις πληκτρολογίου για περιήγηση στα αποτελέσματα αναζήτησης 

Για να επιλέξετε ένα θέμα, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα με τα βέλη ΕΠΑΝΩ ή ΚΑΤΩ και κατόπιν πατήστε το πλήκτρο ENTER για να ανοίξετε το θέμα στο παράθυρο Βοήθ

Χρήση της Βοήθειας του ABBYY FineReader