Υποστηριζόμενες μορφές αποθήκευσης

Το ABBYY FineReader αποθηκεύει τα αναγνωρισμένα κείμενα στις ακόλουθες μορφές:

 • Έγγραφο Microsoft Word (*.DOC)
 • Έγγραφο Microsoft Office Word 2007 (*.DOCX)
 • Μορφή εμπλουτισμένου κειμένου (*.RTF)
 • Έγγραφο Adobe Acrobat (*.PDF)
 • Έγγραφο HTML (*.HTM)
 • Παρουσίαση Microsoft PowerPoint 2007 (*.PPTX)
 • Αρχείο τιμών διαχωρισμένων με κόμμα Microsoft Office Excel (*.CSV)
 • Έγγραφο κειμένου (*.TXT)
  Το ABBYY FineReader υποστηρίζει τα λειτουργικά συστήματα Windows, DOS, Mac, τις κωδικοσελίδες ISO και την κωδικοποίηση Unicode.
 • Φύλλο εργασίας Microsoft Excel (*.XLS)
 • Βιβλίο εργασίας Microsoft Office Excel 2007 (*.XLSX)
 • PDF/A (*.PDF)

Υποστηριζόμενες μορφές αποθήκευσης