Συντομεύσεις

Το ABBYY FineReader διαθέτει προκαθορισμένες συντομεύσεις (πλήκτρα πρόσβασης) για τις εντολές που περιγράφονται παρακάτω. Το πρόγραμμα σας επιτρέπει επίσης να καθορίσετε τα δικά σας πλήκτρα πρόσβασης.

Για να δημιουργήσετε μια συντόμευση:

  1. Κάντε κλικ στην επιλογή Εργαλεία>Προσαρμογή…. Θα εμφανιστεί το πλαίσιο διαλόγου Προσαρμογή γραμμών εργαλείων και συντομεύσεων.
  2. Στην καρτέλα Συντομεύσεις πληκτρολογίου, στο πεδίο Κατηγορίες, επιλέξτε μια κατηγορία.
  3. Στο πεδίο Εντολές, επιλέξτε μια εντολή που για την οποία θέλετε να δημιουργήσετε ή να αλλάξετε τα πλήκτρα πρόσβασης.
  4. Κάντε κλικ στο πεδίο Νέο πλήκτρο συντόμευσης ή συνδυασμός, και κατόπιν, στο πληκτρολόγιό σας, πατήστε τα πλήκτρα που θέλετε να εκτελούν την επιλεγμένη εντολή.
  5. Κάντε κλικ στην επιλογή Εκχώρηση. Τα πλήκτρα που καθορίσατε θα προστεθούν στο πεδίο Τρέχουσα συντόμευση.
  6. Κάντε κλικ στην επιλογή ОK για να αποθηκεύσετε τις αλλαγές.
  7. Για να επαναφέρετε τις συντομεύσεις στις προεπιλεγμένες τιμές τους, κάντε κλικ στην επιλογή Επαναφορά (για μια επιλεγμένη κατηγορία εντολών) ή στην επιλογή Επαναφορά όλων (για όλες τις συντομεύσεις).
Το μενού Αρχείο
Εντολή Συντόμευση
Σάρωση σελίδων… Ctrl+K
Άνοιγμα αρχείου PDF/εικόνας… Ctrl+O
Νέο έγγραφο FineReader Ctrl+N
Άνοιγμα εγγράφου FineReader… Ctrl+Shift+N
Αποθήκευση εγγράφου ως Ctrl+S
Αποθήκευση εικόνων… Ctrl+Alt+S
Αποστολή εγγράφου FineReader μέσω e-mail Ctrl+M
Αποστολή εικόνων σελίδας μέσω e-mail Ctrl+Alt+M
Εκτύπωση εικόνας Ctrl+Alt+P
Εκτύπωση κειμένου Ctrl+P

Finereader backtotop Συντομεύσεις Επιστροφή στην κορυφή

Το μενού Επεξεργασία
Εντολή Συντόμευση
Αναίρεση Ctrl+Z
Ακύρωση αναίρεσης Ctrl+Enter
Αποκοπή Ctrl+X
Αντιγραφή Ctrl+C
Ctrl+Insert
Επικόλληση Ctrl+V
Shift+Insert
Ακύρωση Διαγραφή
Επιλογή όλων Ctrl+A
Εύρεση… Ctrl+F
Εύρεση επόμενου F3
Αντικατάσταση… Ctrl+H

Finereader backtotop Συντομεύσεις Επιστροφή στην κορυφή

Το μενού Προβολή
Εντολή Συντόμευση
Εμφάνιση παραθύρου σελίδων F5
Εμφάνιση μόνο εικόνας σελίδας F6
Εμφάνιση εικόνας σελίδας και κειμένου σελίδας F7
Εμφάνιση μόνο κειμένου σελίδας F8
Εμφάνιση παραθύρου εστίασης Ctrl+F5
Επόμενο παράθυρο Ctrl+Tab
Προηγούμενο παράθυρο Ctrl+Shift+Tab
Ιδιότητες… Alt+Enter

Finereader backtotop Συντομεύσεις Επιστροφή στην κορυφή

Το μενού Έγγραφο
Εντολή Συντόμευση
Ανάγνωση Ctrl+Shift+R
Ανάλυση διάταξης Ctrl+Shift+E
Μετάβαση στην επόμενη σελίδα Alt+Βέλος κάτω
Page Up
Μετάβαση στην προηγούμενη σελίδα Alt+Βέλος επάνω
Page Down
Μετάβαση στη σελίδα… Ctrl+G
Κλείσιμο τρέχουσας σελίδας Ctrl+F4

Finereader backtotop Συντομεύσεις Επιστροφή στην κορυφή

Το μενού Σελίδα
Εντολή Συντόμευση
Ανάγνωση σελίδας Ctrl+R
Ανάλυση διάταξης σελίδας Ctrl+E
Επεξεργασία εικόνας σελίδας… Ctrl+Shift+C
Διαγραφή όλων των περιοχών και του κειμένου Ctrl+Delete
Διαγραφή κειμένου Ctrl+Shift+Delete
Ιδιότητες σελίδας… Alt+Enter

Finereader backtotop Συντομεύσεις Επιστροφή στην κορυφή

Το μενού Περιοχές
Εντολή Συντόμευση
Ανάγνωση περιοχής Ctrl+Shift+B
Αλλαγή τύπου περιοχής σε Περιοχή αναγνώρισης Ctrl+1
Αλλαγή τύπου περιοχής σε Κείμενο Ctrl+2
Αλλαγή τύπου περιοχής σε Πίνακα Ctrl+3
Αλλαγή τύπου περιοχής σε Εικόνα Ctrl+4
Αλλαγή τύπου περιοχής σε Γραμμικό κώδικα Ctrl+5

Finereader backtotop Συντομεύσεις Επιστροφή στην κορυφή

Το μενού Εργαλεία
Εντολή Συντόμευση
Διαχειριστής αυτοματοποίησης… Ctrl+T
Hot Folder… Ctrl+Shift+H
Προβολή λεξικών… Ctrl+Alt+D
Επεξεργαστής γλώσσας… Ctrl+Shift+L
Επεξεργαστής μοτίβων… Ctrl+Shift+A
Ορθογραφικός έλεγχος… Ctrl+F7
Επόμενο σφάλμα Shift+F4
Προηγούμενο σφάλμα Shift+F5
Επιλογές… Ctrl+Shift+O

Finereader backtotop Συντομεύσεις Επιστροφή στην κορυφή

Το μενού Βοήθεια
Εντολή Συντόμευση
Βοήθεια ABBYY FineReader 10 F1

Finereader backtotop Συντομεύσεις Επιστροφή στην κορυφή

Γενικά
Εντολή Συντόμευση
Επισήμανση του επιλεγμένου αποσπάσματος του κειμένου με έντονη γραφή Ctrl+B
Επισήμανση του επιλεγμένου αποσπάσματος του κειμένου με πλάγια γραφή Ctrl+I
Υπογράμμιση του επιλεγμένου αποσπάσματος του κειμένου Ctrl+U
Επιλογή κελιών πίνακα Πλήκτρα κατεύθυνσης
Επιλογή του παραθύρου Σελίδες Alt+1
Επιλογή του παραθύρου Εικόνα Alt+2
Επιλογή του παραθύρου Κείμενο Alt+3
Επιλογή του παραθύρου Εστίαση Alt+4

Finereader backtotop Συντομεύσεις Επιστροφή στην κορυφή

Συντομεύσεις