Γλωσσάριο

A L P U Α Γ Δ Έ Ε Κ Λ Μ Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ

A

ABBYY Hot Folder: Παράγοντας προγραμματισμού, ο οποίος σας επιτρέπει να επιλέξετε ένα φάκελο με εικόνες και να καθορίσετε το χρόνο για την επεξεργασία των εικόνων στο φάκελο. Η επεξεργασία εκτελείται αυτόματα στις εικόνες από τον επιλεγμένο φάκελο στον καθορισμένο χρόνο.

ABBYY Screenshot Reader: Εφαρμογή για τη δημιουργία στιγμιότυπων οθόνης και την αναγνώριση των κειμένων σε αυτά.

ADRT® (Τεχνολογία προσαρμοστικής αναγνώρισης εγγράφων): Τεχνολογία η οποία αυξάνει την ποιότητα της μετατροπής των πολυσέλιδων εγγράφων. Για παράδειγμα, έχει τη δυνατότητα αναγνώρισης δομικών στοιχείων όπως οι επικεφαλίδες, οι κεφαλίδες και τα υποσέλιδα, η αρίθμηση των σελίδων και οι υπογραφές.

L

License Manager: Βοηθητική εφαρμογή η οποία χρησιμοποιείται για τη διαχείριση των αδειών του ABBYY FineReader και την ενεργοποίηση του ABBYY FineReader 10 Corporate Edition.

P

PDF με ετικέτα: Έγγραφο PDF το οποίο περιέχει πληροφορίες σχετικά με τη δομή του εγγράφου, όπως τα λογικά του μέρη, εικόνες, πίνακες, κλπ. Αυτή η δομή κωδικοποιείται σε ετικέτες (tags) PDF. Ένα αρχείο PDF το οποίο διαθέτει ετικέτες μπορεί να αναδρομολογηθεί ώστε να ταιριάζει σε διαφορετικά μεγέθη οθόνης και εμφανίζεται σωστά σε φορητές συσκευές.

U

Unicode: Πρότυπο το οποίο αναπτύχθηκε από την Unicode Consortium (Unicode, Inc.). Το πρότυπο αυτό αποτελεί ένα διεθνές σύστημα κωδικοποίησης 16–bit για την επεξεργασία κειμένων τα οποία είναι γραμμένα στις κύριες γλώσσες. Το πρότυπο παρέχει τη δυνατότητα εύκολης επέκτασης. Το πρότυπο Unicode καθορίζει την κωδικοποίηση των χαρακτήρων, καθώς επίσης και τις ιδιότητες και τις διαδικασίες που χρησιμοποιούνται στην επεξεργασία κειμένων γραμμένων σε μια συγκεκριμένη γλώσσα.

Finereader backtotop Γλωσσάριο Επιστροφή στην κορυφή

Α

Αβέβαιες λέξεις: Λέξεις οι οποίες περιέχουν έναν ή περισσότερους αβέβαιους χαρακτήρες.

Αβέβαιοι χαρακτήρες: Χαρακτήρες οι οποίοι ενδέχεται να μην έχουν αναγνωριστεί σωστά. Το ABBYY FineReader εμφανίζει τους αβέβαιους χαρακτήρες με επισήμανση.

Ανάλυση διάταξης σελίδας: Διαδικασία εντοπισμού των περιοχών σε μια εικόνα σελίδας. Οι περιοχές χωρίζονται σε πέντε τύπους: κείμενο, εικόνα, πίνακας, γραμμικός κώδικας και περιοχή αναγνώρισης. Η ανάλυση της διάταξης της σελίδας μπορεί να εκτελεστεί αυτόματα κάνοντας κλικ στο πλήκτρο Ανάγνωση, ή χειροκίνητα από το χρήστη πριν από την οπτική αναγνώριση χαρακτήρων.

Ανάλυση εγγράφου: Διαδικασία επιλογής των στοιχείων λογικής δομής και τους διαφορετικούς τύπους περιοχών σε ένα έγγραφο. Η ανάλυση του εγγράφου μπορεί να εκτελείται αυτόματα ή χειροκίνητα.

Ανάλυση: Παράμετρος σάρωσης η οποία καθορίζει το πλήθος των κουκκίδων ανά ίντσα (dpi) που θα χρησιμοποιηθεί κατά τη σάρωση. Για τα κείμενα με μέγεθος γραμματοσειράς που καθορίζεται σε 10στ. ή μεγαλύτερο, θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί ανάλυση 300 dpi, ενώ η οι τιμές 400 έως 600 dpi είναι προτιμότερες για κείμενα με μικρότερα μεγέθη γραμματοσειράς (9στ. ή μικρότερο).

Αντεστραμμένη εικόνα: Εικόνα με λευκούς χαρακτήρες σε σκούρο φόντο.

Απαγορευμένοι χαρακτήρες: Εάν ορισμένοι χαρακτήρες δεν πρόκειται να εντοπιστούν ποτέ στο αναγνωρισμένο κείμενο, μπορούν να καθοριστούν σε μια ομάδα απαγορευμένων χαρακτήρων στις ιδιότητες της ομάδας γλωσσών. Ο καθορισμός αυτών των χαρακτήρων αυξάνει την ταχύτητα και την ποιότητα της οπτικής αναγνώρισης.

Αυτόματος τροφοδότης εγγράφων (ADF): Συσκευή η οποία τροφοδοτεί αυτόματα τα έγγραφα σε ένα σαρωτή. Ένας σαρωτής με αυτόματο τροφοδότη εγγράφων έχει τη δυνατότητα σάρωσης πολλαπλών σελίδων χωρίς χειροκίνητη παρέμβαση. Το ABBYY FineReader υποστηρίζει επίσης τη σάρωση πολυσέλιδων εγγράφων.

Γ

Γραμματοσειρά σταθερού πλάτους: Γραμματοσειρά (όπως ο τύπος Courier New) στην οποία όλοι οι χαρακτήρες έχουν σταθερό πλάτος. Για καλύτερα αποτελέσματα στην οπτική αναγνώριση χαρακτήρων με τις
γραμματοσειρές σταθερού πλάτες, επιλέξτε Εργαλεία>Επιλογές…, κάντε κλικ στην καρτέλα Έγγραφο και επιλέξτε Γραφομηχανή για το στοιχείο Τύπος εκτύπωσης εγγράφου.

Δ

Διάταξη σελίδας: Αφορά τη διάταξη του κειμένου, των πινάκων, των εικόνων, των παραγράφων και των στηλών μιας σελίδας, καθώς επίσης και των γραμματοσειρών, των μεγεθών και των χρωμάτων των γραμματοσειρών, του φόντου και του προσανατολισμού του κειμένου.

Διαχειριστής Αυτοματοποίησης: Ενσωματωμένος διαχειριστής ο οποίος επιτρέπει την εκτέλεση μιας αυτοματοποιημένης εργασίας, τη δημιουργία και την τροποποίηση αυτοματοποιημένων εργασιών, καθώς και τη διαγραφή των προσαρμοσμένων αυτοματοποιημένων εργασιών που δεν χρησιμοποιείτε πλέον.

Διαχωριστικά: Σύμβολα τα οποία χρησιμοποιούνται για τον διαχωρισμό των λέξεων (π.χ. /, \, παύλα) και τα οποία διαχωρίζονται με κενά από τις ίδιες τις λέξεις.

Δίψηφο γράμμα: Συνδυασμός, δύο ή περισσότερων “ενοποιημένων” χαρακτήρων (όπως fi, fl, ffi). Ο διαχωρισμός αυτών των χαρακτήρων είναι δύσκολος, καθώς συνήθως εμφανίζονται “κολλημένοι” στην εκτύπωση. Ο χειρισμός τους ως μεμονωμένους σύνθετους χαρακτήρες βελτιώνει την ποιότητα της οπτικής αναγνώρισης.

Finereader backtotop Γλωσσάριο Επιστροφή στην κορυφή

Έ

Έγγραφο ABBYY FineReader: Αντικείμενο το οποίο δημιουργείται από το λογισμικό ABBYY για την επεξεργασία ενός εγγράφου πηγή με ανάλυση δομής. Περιέχει εικόνες σελίδων με το αντίστοιχο αναγνωρισμένο κείμενο (εάν υπάρχει) και ρυθμίσεις προγράμματος (επιλογές σάρωσης, αναγνώρισης, αποθήκευσης, κλπ.).

Ε

Εκπαίδευση: Αφορά στη δημιουργία αντιστοιχίας μεταξύ της εικόνας ενός χαρακτήρα και του ίδιου του χαρακτήρα. (Για λεπτομέρειες, δείτε την ενότητα Αναγνώριση με εκπαίδευση.)

Ενεργή περιοχή: Επιλεγμένη περιοχή σε μια εικόνα η οποία μπορεί να διαγραφεί, να μετακινηθεί ή να τροποποιηθεί. Για να καταστήσετε μια περιοχή ενεργή, κάντε κλικ σε αυτήν. Το πλαίσιο το οποίο περιλαμβάνει μια περιοχή εμφανίζεται με έντονη γραφή και διαθέτει τετράγωνα μικρού μεγέθους τα οποία μπορείτε να σύρετε για να αλλάξετε το μέγεθος της περιοχής.

Ενεργοποίηση: Διαδικασία απόκτησης ενός ειδικού κωδικού από την ABBYY, ο οποίος επιτρέπει στους χρήστες να χρησιμοποιήσουν το αντίγραφο του λογισμικού τους σε πλήρη λειτουργία σε ένα συγκεκριμένο υπολογιστή.

Επιλογές εγγράφου: Ομάδα ρυθμίσεων που μπορούν να επιλεγούν στο πλαίσιο διαλόγου Επιλογές (Εργαλεία>Επιλογές). Στις ομάδες επιλογών περιλαμβάνονται επίσης γλώσσες και μοτίβα χρήστη. Οι ομάδες επιλογών μπορούν να αποθηκευτούν και στη συνέχεια να χρησιμοποιηθούν (φορτωθούν) σε άλλα έγγραφα ABBYY FineReader.

Εφέ γραμματοσειράς: Εμφάνιση μιας γραμματοσειράς (έντονη γραφή, πλάγια γραφή, υπογράμμιση, διακριτή γραφή, δείκτης, εκθέτης, μικρά κεφαλαία).

Κ

Κουκκίδες ανά ίντσα (dpi): Πρότυπο μέτρησης της ανάλυσης των εικόνων.

Κύρια μορφή: Μορφή της αρχικής λέξης ενός λήμματος του λεξικού.

Κωδικός ανοίγματος εγγράφου: Κωδικός ο οποίος αποτρέπει το άνοιγμα ενός εγγράφου PDF από τους χρήστες εάν δεν πληκτρολογηθεί ο κωδικός πρόσβασης που καθορίστηκε από τον συγγραφέα.

Κωδικός εγκρίσεων: Κωδικός ο οποίος αποτρέπει την εκτύπωση και την επεξεργασία ενός εγγράφου PDF από άλλους χρήστες χωρίς να πληκτρολογήσουν τον κωδικό πρόσβασης που καθορίστηκε από το συγγραφέα Εάν επιλεγούν ορισμένες ρυθμίσεις ασφαλείας για το έγγραφο, οι άλλοι χρήστες δεν έχουν δυνατότητα αλλαγής τους μέχρι να πληκτρολογήσουν τον κωδικό πρόσβασης που καθορίστηκε από το συγγραφέα.

Κωδικός ενεργοποίησης: Κωδικός ο οποίος παρέχεται από την ABBYY σε κάθε χρήστη του ABBYY FineReader 10 κατά τη διαδικασία ενεργοποίησης. Ο κωδικός ενεργοποίησης απαιτείται για την ενεργοποίηση του ABBYY FineReader στον υπολογιστή ο οποίος δημιούργησε τον Κωδικό προϊόντος.

Κωδικός προϊόντος: Παράμετρος η οποία δημιουργείται αυτόματα με βάση τη διαμόρφωση του υλικού κατά την ενεργοποίηση του ABBYY FineReader σε ένα συγκεκριμένο υπολογιστή.

Κωδικοσελίδα: Πίνακας ο οποίος καθορίζει την αλληλοσυσχέτιση μεταξύ των κωδικών των χαρακτήρων και των ίδιων των χαρακτήρων. Οι χρήστες έχουν τη δυνατότητα επιλογής των χαρακτήρων που χρειάζονται από τη διαθέσιμη ομάδα της κωδικοσελίδας.

Finereader backtotop Γλωσσάριο Επιστροφή στην κορυφή

Λ

Λειτουργία χρώματος: Παράμετρος σάρωσης η οποία καθορίζει εάν μια εικόνα πρέπει να σαρωθεί σε άσπρο και μαύρο, τόνους του γκρι ή έγχρωμα.

Μ

Μοτίβο: Ομάδα ζευγών (κάθε ζεύγος περιέχει την εικόνα ενός χαρακτήρα και τον ίδιο το χαρακτήρα) η οποία δημιουργείται κατά την εκπαίδευση του μοτίβου.

Π

Περιοχή αναγνώρισης: Περιοχή η οποία περιλαμβάνει ένα τμήμα μιας εικόνας που θα πρέπει να αναλυθεί αυτόματα από το ABBYY FineReader.

Περιοχή γραμμικού κώδικα: Περιοχή η οποία χρησιμοποιείται για τις περιοχές εικόνας γραμμικού κώδικα.

Περιοχή εικόνας: Περιοχή η οποία χρησιμοποιείται για περιοχές εικόνες που περιέχουν εικόνες. Αυτός ο τύπος περιοχής μπορεί να περιλαμβάνει μια πραγματική εικόνα ή οποιοδήποτε άλλο αντικείμενο το οποίο μπορεί να εμφανίζεται ως εικόνα (π.χ. τμήμα κειμένου).

Περιοχή κειμένου: Περιοχή η οποία περιλαμβάνει κείμενο. Σημειώστε ότι οι περιοχές κειμένου θα πρέπει να περιέχουν μόνο μονόστηλο κείμενο.

Περιοχή πίνακα: Περιοχή η οποία χρησιμοποιείται για τις περιοχές εικόνας πίνακα ή για περιοχές του κειμένου με δομή πίνακα. Κατά την ανάγνωση αυτού του τύπου περιοχής από την εφαρμογή, το πρόγραμμα σχεδιάζει κατακόρυφα και οριζόντια διαχωριστικά στο εσωτερικό της περιοχής για τη δημιουργία πίνακα. Αυτή η περιοχή αποδίδεται στη συνέχεια ως πίνακας στο κείμενο εξόδου.

Περιοχή: Τμήμα μιας εικόνας το οποίο περιέχεται σε ένα πλαίσιο. Πριν από την εκτέλεση της οπτικής αναγνώρισης χαρακτήρων, το ABBYY FineReader εντοπίζει τις περιοχές κειμένου, εικόνας, πίνακα και γραμμικού κώδικα για τον καθορισμό των τμημάτων της εικόνας που θα πρέπει να αναγνωριστούν, καθώς και με ποια σειρά.

Προαιρετικό ενωτικό: Ενωτικό (¬) το οποίο επισημαίνει την ακριβή θέση διαίρεσης μιας λέξης ή ενός συνδυασμού λέξεων εάν εμφανίζονται στο τέλος μια γραμμής (π.χ. η λέξη “autoformat” θα πρέπει να διαχωριστεί ως “auto–format”). Το ABBYY FineReader αντικαθιστά όλα τα ενωτικά των λέξεων του λεξικού με προαιρετικά ενωτικά.

Πρόγραμμα οδήγησης: Πρόγραμμα λογισμικού το οποίο ελέγχει μια περιφερειακή συσκευή ενός υπολογιστή (π.χ., σαρωτή, οθόνη, κλπ.).

Πρότυπο περιοχής: Πρότυπο το οποίο περιέχει πληροφορίες σχετικά με το μέγεθος και τη θέση των περιοχών σε μια ομάδα εγγράφων με παρόμοια εμφάνιση.

Finereader backtotop Γλωσσάριο Επιστροφή στην κορυφή

Ρ

Ρυθμίσεις ασφαλείας PDF: Περιορισμοί οι οποίοι μπορεί να αποτρέπουν το άνοιγμα, την επεξεργασία, την αντιγραφή ή την εκτύπωση ενός εγγράφου PDF. Αυτές οι ρυθμίσεις περιλαμβάνουν κωδικούς ανοίγματος εγγράφου, κωδικούς εγκρίσεων και επίπεδα κρυπτογράφησης.

Σ

Σαρωτής: Συσκευή για την εισαγωγή εικόνων σε έναν υπολογιστή.

Σύνθετη λέξη: Λέξη η οποία αποτελείται από δύο ή περισσότερα θέματα (γενική επεξήγηση). Λέξη η οποία δεν υπάρχει στο λεξικό, αλλά ενδεχομένως αποτελείται από δύο ή περισσότερους όρους που περιλαμβάνονται στο λεξικό (επεξήγηση ABBYY FineReader).

Συντομογραφία: Σύντομη μορφή λέξης ή φράσης η οποία χρησιμοποιείται για την αντιπροσώπευση του συνόλου. Για παράδειγμα, MS–DOS (για τη φράση Microsoft Disk Operating System), ΗΕ (για την επωνυμία Ηνωμένα Έθνη), κλπ.

Σύστημα αναγνώρισης όλων των γραμματοσειρών: Σύστημα με δυνατότητα αναγνώρισης χαρακτήρων οποιασδήποτε γραμματοσειράς ή μεγέθους γραμματοσειράς χωρίς προηγούμενη εκπαίδευση.

Τ

Τύπος εκτύπωσης: Παράμετρος που αντανακλά τον τρόπο εκτύπωσης του εγγράφου πηγής (σε εκτυπωτή τεχνολογίας λέιζερ ή αντίστοιχο, σε γραφομηχανή, κλπ.). Για τα κείμενα τα οποία έχουν εκτυπωθεί με τεχνολογία λέιζερ, επιλέξτε Αυτόματος εντοπισμός. Για τα πληκτρολογημένα κείμενα, επιλέξτε Γραφομηχανή, ενώ για τα φαξ, επιλέξτε Φαξ.

Υ

Υπόδειγμα: Ομάδα όλων των γραμματικών μορφών μια λέξης.

Φ

Φωτεινότητα: Παράμετρος σάρωσης η οποία επισημαίνει την αντίθεση μεταξύ των μαύρων και των λευκών περιοχών της εικόνας. Ο καθορισμός της σωστής φωτεινότητας αυξάνει την ποιότητα της εικόνας.

Χ

Χαρακτήρες που αγνοούνται: Χαρακτήρες λέξεων οι οποίοι δεν αποτελούν γράμματα (π.χ. χαρακτήρες συλλαβισμού ή σημεία τονισμού). Αυτοί οι χαρακτήρες αγνοούνται κατά τη διάρκεια του ορθογραφικ
ού ελέγχου.

Finereader backtotop Γλωσσάριο Επιστροφή στην κορυφή

Γλωσσάριο