Τύπος εκτύπωσης

Κατά την αναγνώριση πληκτρολογημένων κειμένων ή φαξ, η ποιότητα της οπτικής αναγνώρισης χαρακτήρων μπορεί να βελτιωθεί επιλέγοντας τον αντίστοιχο τύπο εκτύπωσης στο πλαίσιο διαλόγου Επιλογές.

Για τα περισσότερα έγγραφα, το πρόγραμμα θα εντοπίσει αυτόματα τον τύπο της εκτύπωσης. Για αυτόματο εντοπισμό του τύπου της εκτύπωσης, θα πρέπει να επιλέξετε τη ρύθμιση Αυτόματος εντοπισμός στο στοιχείο Τύπος εκτύπωσης εγγράφου στο πλαίσιο διαλόγου Επιλογές (στο μενού Εργαλεία>Επιλογές…> και κατόπιν στην καρτέλα Έγγραφο). Μπορείτε επίσης να επιλέξτε να καθορίζετε χειροκίνητα τον τύπο της εκτύπωσης, όπως απαιτείται.

Finereader page frag typewrite Τύπος εκτύπωσης Παράδειγμα πληκτρολογημένου κειμένου. Όλα τα γράμματα διαθέτουν ίσο πλάτος (συγκρίνετε για παράδειγμα τα γράμματα “w” και “t”). Για κείμενα αυτού του τύπου, επιλέξτε Γραφομηχανή.
Finereader page frag fax Τύπος εκτύπωσης Παράδειγμα κειμένου από συσκευή φαξ. Όπως μπορείτε να δείτε από το παράδειγμα, τα γράμματα δεν είναι ευδιάκριτα σε ορισμένα μέρη, εκτός από το θόρυβο και την παραμόρφωση. Για κείμενα αυτού του τύπου, επιλέξτε Φαξ.

Συμβουλή. Μετά από την αναγνώριση πληκτρολογημένων κειμένων και φαξ, βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει τη ρύθμιση Αυτόματος εντοπισμός για την επεξεργασία κοινών εκτυπωμένων εγγράφων.

Τύπος εκτύπωσης