Ποιότητα εκτύπωσης

Τα έγγραφα χαμηλής ποιότητας με “θόρυβο” (εμφάνιση τυχαίων μαύρων κουκκίδων ή κηλίδων), με θολωμένα ή ανομοιόμορφα γράμματα ή με παραμορφωμένες γραμμές και μετατοπισμένα περιγράμματα πινάκων ενδέχεται να απαιτούν συγκεκριμένες ρυθμίσεις σάρωσης.
Προβολή παραδείγματος…

Φαξ Εφημερίδα
Finereader fax Ποιότητα εκτύπωσης Finereader newspaper Ποιότητα εκτύπωσης

Για την επίτευξη βέλτιστων αποτελεσμάτων, η σάρωση εγγράφων χαμηλής ποιότητας εκτελείται σε τόνους του γκρι. Κατά τη σάρωση σε τόνους του γκρι, το πρόγραμμα θα επιλέξει αυτόματα τη βέλτιστη τιμή φωτεινότητας.

Η λειτουργία χρώματος “Τόνοι του γκρι” διατηρεί περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τα γράμματα στο σαρωμένο κείμενο, επιτρέποντας την επίτευξη καλύτερων αποτελεσμάτων οπτικής αναγνώρισης χαρακτήρων κατά την αναγνώριση εγγράφων μεσαίας ή χαμηλής ποιότητας. Μπορείτε επίσης να διορθώσετε ορισμένες ατέλειες της εκτύπωσης χρησιμοποιώντας τα εργαλεία στο πλαίσιο διαλόγου Επεξεργασία εικόνας.

Finereader listpicture Ποιότητα εκτύπωσης Για λεπτομέρειες, δείτε Χειροκίνητη επεξεργασία εικόνων.

Ποιότητα εκτύπωσης