Λαμβάνοντας υπόψη ορισμένα από τα χαρακτηριστικά του έντυπου εγγράφου σας

Η ποιότητα της οπτικής αναγνώρισης χαρακτήρων εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την ποιότητα της εικόνας πηγής. Για τη διασφάλιση των αποτελεσμάτων σάρωσης που επιθυμείτε, εξετάστε τα ακόλουθα στοιχεία:

  • Τύπος εκτύπωσης
    Για την παραγωγή εκτυπωμένων εγγράφων μπορεί να χρησιμοποιηθούν διάφορες συσκευές, όπως γραφομηχανές ή συσκευές φαξ. Η ποιότητα αναγνώρισης για τα έγγραφα αυτά μπορεί να διαφέρει. Αυτή η ενότητα παρέχει προτάσεις για την επιλογή του σωστού τύπου εκτύπωσης.
  • Ποιότητα εκτύπωσης
    Η ποιότητα της οπτικής αναγνώρισης χαρακτήρων μπορεί να επηρεαστεί αρνητικά σε μεγάλο βαθμό από το “θόρυβο” ο οποίος εμφανίζεται ορισμένες φορές σε έγγραφα χαμηλής ποιότητας. Αυτή η ενότητα παρέχει προτάσεις για τη σάρωση αυτών των εγγράφων.
  • Γλώσσες εγγράφου
    Ένα έγγραφο μπορεί να περιέχει κείμενο γραμμένο σε πολλαπλές γλώσσες. Αυτή η ενότητα παρέχει προτάσεις για την επιλογή των γλωσσών αναγνώρισης.

Τρόποι ενσωμάτωσης συγκεκριμένων χαρακτηριστικών στο έντυπο έγγραφό σας