Όταν η πολύπλοκη δομή ενός έντυπου εγγράφου δεν αναπαράγεται στο ηλεκτρονικό έγγραφο

Πριν από την εκτέλεση της διαδικασίας αναγνώρισης του εγγράφου, το ABBYY FineReader διεξάγει μια ανάλυση της λογικής δομής του εγγράφου και εντοπίζει τις περιοχές που περιέχουν κείμενο, εικόνες, πίνακες και γραμμικούς κώδικες. Στη συνέχεια, το πρόγραμμα βασίζεται σε αυτήν την ανάλυση για την ταυτοποίηση των περιοχών και τη σειρά της αναγνώρισης. Αυτές οι πληροφορίες βοηθούν στην αναδημιουργία της μορφοποίησης του πρωτότυπου εγγράφου.

Σύμφωνα με τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις, το ABBYY FineReader έχει καθοριστεί για αυτόματη ανάλυση του εγγράφου. Ωστόσο, η εξαιρετικά πολύπλοκη διαμόρφωση ενδέχεται να προκαλέσει λανθασμένο εντοπισμό ορισμένων περιοχών. Η διόρθωση μόνο των προβληματικών περιοχών αποτελεί μια πολύ ταχύτερη προσέγγιση από τη χειροκίνητη σχεδίαση όλων των περιοχών.

Η διόρθωση της διάταξης μπορεί να εκτελεστεί χρησιμοποιώντας τα ακόλουθα εργαλεία και εντολές:
  • Εργαλεία χειροκίνητης ρύθμισης περιοχών στη γραμμή εργαλείων του παραθύρου Εικόνα.
  • Εντολές του μενού συντόμευσης, το οποίο είναι διαθέσιμο κάνοντας δεξί κλικ στην επιλεγμένη περιοχή στο παράθυρο Εικόνα ή στο παράθυρο Εστίαση.
  • Εντολές στο κύριο μενού Περιοχές.

Μετά από την εκτέλεση των επιθυμητών ρυθμίσεων, επανεκκινήστε τη διαδικασία της οπτικής αναγνώρισης χαρακτήρων.

Finereader listpicture Όταν η πολύπλοκη δομή ενός έντυπου εγγράφου δεν αναπαράγεται στο ηλεκτρονικό έγγραφο Για λεπτομέρειες, δείτε:

Όταν η πολύπλοκη δομή ενός έντυπου εγγράφου δεν αναπαράγεται στο ηλεκτρονικό έγγραφο