Το έντυπο έγγραφο περιλαμβάνει διακοσμητικές (μη τυποποιημένες) γραμματοσειρές

Η λειτουργία “Εκπαίδευση” βελτιώνει την ποιότητα της οπτικής αναγνώρισης χαρακτήρων στα έγγραφα με διακοσμητικές γραμματοσειρές ή στα έγγραφα τα οποία περιέχουν ειδικούς χαρακτήρες (π.χ. μαθηματικά σύμβολα).

Στη λειτουργία “Εκπαίδευση”, δημιουργείται ένα μοτίβο χρήστη το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί κατά την εκτέλεση της οπτικής αναγνώρισης χαρακτήρων σε ολόκληρο το κείμενο.

Finereader listpicture Το έντυπο έγγραφο περιλαμβάνει διακοσμητικές (μη τυποποιημένες) γραμματοσειρές Για λεπτομέρειες, δείτε Αναγνώριση με εκπαίδευση.

Για να χρησιμοποιήσετε ένα μοτίβο για την αναγνώριση ενός εγγράφου:

  1. Ανοίξτε το πλαίσιο διαλόγου Επιλογές (Εργαλεία>Επιλογές…) και κατόπιν κάντε κλικ στην καρτέλα Ανάγνωση.
  2. Στο στοιχείο Εκπαίδευση, επιλέξτε τη ρύθμιση Εκπαίδευση μοτίβου χρήστη .

    Σημείωση. Εάν επιλέξετε Χρήση ενσωματωμένων μοτίβων, το ABBYY FineReader θα χρησιμοποιήσει τόσο τα μοτίβα χρήστη όσο και τα εργοστασιακά προκαθορισμένα μοτίβα για την οπτική αναγνώριση χαρακτήρων.

  3. Κάντε κλικ στο κουμπί Επεξεργαστής μοτίβων….
  4. Στο πλαίσιο διαλόγου Επεξεργαστής μοτίβων, επιλέξτε την επιθυμητή παράμετρο και κατόπιν κάντε κλικ στην επιλογή Κλείσιμο.

    Finereader listpicture Το έντυπο έγγραφο περιλαμβάνει διακοσμητικές (μη τυποποιημένες) γραμματοσειρές Για λεπτομέρειες, δείτε Επιλογή μοτίβου χρήστη.

  5. Στο κύριο παράθυρο του ABBYY FineReader, κάντε κλικ στο κουμπί Ανάγνωση.

Το έντυπο έγγραφο περιλαμβάνει διακοσμητικές (μη τυποποιημένες) γραμματοσειρές