Ρύθμιση σχημάτων και περιγραμμάτων περιοχών

Πριν από την αναγνώριση, το πρόγραμμα αναλύει και τονίζει διάφορους τύπους περιοχών, όπως: Κείμενο, Εικόνα, Πίνακας και Γραμμικός κώδικας. Οι διαφορετικές περιοχές περιγραμμάτων διαχωρίζονται με διαφορετικά χρώματα. Το ABBYY FineReader βασίζεται σε αυτήν την ανάλυση για την αναγνώριση των περιοχών και τη σειρά αναγνώρισης. Αυτές οι πληροφορίες βοηθούν στην αναδημιουργία της μορφοποίησης της πρωτότυπης σελίδας.

Η επισημασμένη περιοχή είναι ενεργή. Κάντε κλικ σε μια περιοχή για να την ενεργοποιήσετε. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το πλήκτρο Tab για να πλοηγηθείτε μεταξύ των περιοχών. Κάθε περιοχή είναι αριθμημένη. Αυτοί οι αριθμοί καθορίζουν τη σειρά πλοήγησης. Σύμφωνα με τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις, οι τακτικοί αριθμοί των περιοχών δεν εμφανίζονται στο παράθυρο Εικόνα — αυτή η δυνατότητα ενεργοποιείται με την επιλογή της λειτουργίας επανάληψης αρίθμησης περιοχών.

Εάν το κείμενο σε μια περιοχή δεν προσαρμόζεται εντός των περιγραμμάτων του (αυτό ενδέχεται να συμβεί, για παράδειγμα, εάν το αναγνωρισμένο κείμενο υποστεί επεξεργασία), το κείμενο εκτός των περιγραμμάτων μιας μη-ενεργής περιοχής μπορεί να μην είναι ορατό στην οθόνη. Οι κόκκινοι ενδείκτες που εμφανίζονται στα περιγράμματα της περιοχής σάς προειδοποιούν για το γεγονός αυτό. Όταν μια περιοχή καθοριστεί ως ενεργή, τα περιγράμματά της επεκτείνονται για την προσαρμογή ολόκληρου του κειμένου στην οθόνη.

Τα εργαλεία για χειροκίνητη σήμανση και επεξεργασία των περιοχών βρίσκονται στο παράθυρο Εικόνα, καθώς επίσης και στις αναδυόμενες γραμμές εργαλείων για τις περιοχές Κείμενο, Εικόνα και Πίνακας (οι αναδυόμενες γραμμές εργαλείων εμφανίζονται δίπλα στην ενεργή περιοχή).

Σημαντικό! Αφού ολοκληρώσετε τη ρύθμιση των περιοχών, επανεκκινήστε τη διαδικασία της οπτικής αναγνώρισης χαρακτήρων.

Δημιουργία νέας περιοχής

 1. Επιλέξτε ένα εργαλείο από το παράθυρο Εικόνα:

  Finereader zonetool Ρύθμιση σχημάτων και περιγραμμάτων περιοχών σχεδιάζει μια Περιοχή αναγνώρισης.

  Finereader texttool Ρύθμιση σχημάτων και περιγραμμάτων περιοχών σχεδιάζει μια Περιοχή κειμένου.

  Finereader picturetool Ρύθμιση σχημάτων και περιγραμμάτων περιοχών σχεδιάζει μια Περιοχή εικόνας.

  Finereader tabletool Ρύθμιση σχημάτων και περιγραμμάτων περιοχών σχεδιάζει μια Περιοχή πίνακα.

 2. Χρησιμοποιήστε το ποντίκι για να σχεδιάσετε μια περιοχή.

Μπορείτε να σχεδιάσετε νέες περιοχές χωρίς να επιλέξετε ένα εργαλείο από τη γραμμή εργαλείων του παραθύρου Εικόνα. Απλά σχεδιάστε μια περιοχή στην εικόνα κρατώντας πατημένα τα ακόλουθα κουμπιά:

 • Ctrl+Shift σχεδίαση περιοχής Κειμένου.
 • Alt+Shift σχεδίαση περιοχής Εικόνας.
 • Ctrl+Alt σχεδίαση περιοχής Πίνακα.
 • Ctrl+Shift+Alt σχεδίαση περιοχής Γραμμικού κώδικα.

Μπορείτε να αλλάξετε τον τύπο περιοχής. Κάντε δεξί κλικ στην επιλεγμένη περιοχή για να ορίσετε το στοιχείο Αλλαγή τύπου περιοχής από το μενού συντόμευσης και κατόπιν επιλέξτε τον επιθυμητό τύπο περιοχής.

Ρύθμιση περιγραμμάτων περιοχής

 1. Τοποθετήστε το δρομέα του ποντικιού στο περίγραμμα της περιοχής.
 2. Κάντε αριστερό κλικ και σύρετε το ποντίκι προς την επιθυμητή κατεύθυνση.
 3. Ελευθερώστε το πλήκτρο του ποντικιού όταν ολοκληρώσετε τη διαδικασία.

Σημείωση. Μπορείτε να ρυθμίσετε ταυτόχρονα τα κατακόρυφα και τα οριζόντια περιγράμματα της περιοχής τοποθετώντας το δείκτη του ποντικιού σε μια γωνία της περιοχής.

Προσθήκη/κατάργηση τμημάτων περιοχής…

 1. Επιλέξτε το εργαλείο Finereader add part Ρύθμιση σχημάτων και περιγραμμάτων περιοχών / Finereader del part Ρύθμιση σχημάτων και περιγραμμάτων περιοχών στην αναδυ

  Ρύθμιση σχημάτων και περιγραμμάτων περιοχών