Ο πίνακας δεν ανιχνεύθηκε

Οι περιοχές Πίνακα επισημαίνουν πίνακες ή αποσπάσματα κειμένου τα οποία έχουν τη μορφή διάταξης πίνακα. Εάν το πρόγραμμα αποτύχει να εντοπίσει έναν πίνακα αυτόματα, χρησιμοποιήστε το εργαλείο “Πίνακας” για να σχεδιάσετε μια περιοχή πίνακα γύρω από τον πίνακα χειροκίνητα.

  1. Επιλέξτε το εργαλείο Finereader tabletool Ο πίνακας δεν ανιχνεύθηκε από τη γραμμή εργαλείων στην επάνω πλευρά του παραθύρου Εικόνα και χρησιμοποιήστε το ποντίκι για να σχεδιάσετε ένα ορθογώνιο γύρω από τον πίνακα στην εικόνα σας.
  2. Επιλέξτε Ανάλυση δομής πίνακα από το μενού συντόμευσης του πίνακα ή κάντε κλικ στο πλήκτρο Finereader tableanalizetool Ο πίνακας δεν ανιχνεύθηκε από την αναδυόμενη γραμμή εργαλείων στην περιοχή Πίνακας.

  3. Επεξεργαστείτε τα αποτελέσματα χρησιμοποιώντας την αναδυόμενη γραμμή εργαλείων, το μενού συντόμευσης του πίνακα ή τις εντολές από το κύριο μενού Περιοχές.

  4. Επανεκκινείστε τη διαδικασία οπτικής αναγνώρισης χαρακτήρων.

Μπορείτε να αντιστοιχίσετε τον Πίνακα σε μια ήδη αναγνωρισμένη περιοχή. Για να εκτελέσετε αυτήν την ενέργεια, επιλέξτε Αλλαγή τύπου περιοχής>Πίνακας από το μενού συντόμευσης, κάνοντας δεξί κλικ στην περιοχή.

Finereader listpicture Ο πίνακας δεν ανιχνεύθηκε Για λεπτομέρειες, δείτε Λανθασμένη ανίχνευση κελιών πίνακα.

Ο πίνακας δεν ανιχνεύθηκε