Ο γραμμικός κώδικας δεν ανιχνεύθηκε

Οι περιοχές Γραμμικού κώδικα επισημαίνουν τους γραμμικούς κώδικες που περιέχονται σε ένα έγγραφο. Εάν το έγγραφό σας περιέχει ένα γραμμικό κώδικα τον οποίο θα θέλατε να αποδώσετε ως ακολουθία γραμμάτων και ψηφίων παρά ως εικόνα, επιλέξτε το γραμμικό κώδικα και αλλάξτε τον τύπο περιοχής σε Γραμμικός κώδικας.

Για να καθορίσετε τον εντοπισμό των γραμμικών κωδίκων από το ABBYY FineReader:

  1. Κρατήστε πατημένα τα πλήκτρα Ctrl+Shift+Alt και χρησιμοποιήστε το ποντίκι για να επιλέξτε μια περιοχή στο παράθυρο Εικόνα ή στο παράθυρο Εστίαση.
  2. Εκτελέστε την αναγνώριση εικόνας.

Υποστηριζόμενοι τύποι γραμμικού κώδικα από το ABBYY FineReader 10…

Τύπος γραμμικού κώδικα Code 3 of 9
Check Code 3 of 9 
Code 3 of 9 without asterisk
Codabar
Code 93
Code 128
EAN 8
EAN 13
IATA 2 of 5
Interleaved 2 of 5
Check Interleaved 2 of 5
Matrix 2 of 5
Postnet
Industrial 2 of 5
UCC-128
UPC-A
UPC-E
PDF417
Aztec Code
Data Matrix

Σημείωση: Ο προεπιλεγμένος τύπος γραμμικού κώδικα έχει οριστεί σε Αυτόματη ανίχνευση, γεγονός που σημαίνει ότι οι τύποι γραμμικού κώδικα εντοπίζονται αυτόματα. Ωστόσο, ο αυτόματος εντοπισμός όλων των τύπων γραμμικού κώδικα δεν είναι δυνατός και, ορισμένες φορές, ενδέχεται να χρειαστεί να επιλέξετε τον κατάλληλο τύπο χειροκίνητα από το παράθυροΙδιότητες περιοχής.
Το ABBYY FineReader μπορεί να εντοπίσει αυτόματα τους ακόλουθους τύπους γραμμικού κώδικα: Code 3 of 9, Code 93, Code 128, EAN 8, EAN 13, Postnet, UCC-128, UPC-E, PDF417.

Ο γραμμικός κώδικας δεν ανιχνεύθηκε