Λανθασμένη γραμματοσειρά στο αναγνωρισμένο κείμενο ή αντικατάσταση ορισμένων χαρακτήρων με τα σύμβολα “?” ή “□”

Εάν παρατηρήσετε τα σύμβολα “?” ή “□” να αντικαθιστούν γράμματα στο παράθυρο Κείμενο, ελέγξτε εάν οι γραμματοσειρές που επιλέχθηκαν για την εμφάνιση του αναγνωρισμένου κειμένου περιέχουν όλους τους χαρακτήρες που χρησιμοποιούνται στο κείμενό σας.

Finereader listpicture Λανθασμένη γραμματοσειρά στο αναγνωρισμένο κείμενο Για λεπτομέρειες, δείτε Γλώσσες και οι γραμματοσειρές τους.

Μπορείτε να αλλάξετε τη γραμματοσειρά στο αναγνωρισμένο κείμενο χωρίς να εκκινήσετε ξανά τη διαδικασία της οπτικής αναγνώρισης χαρακτήρων.

Για να αλλάξετε τη γραμματοσειρά σε ένα σύντομο κείμενο:

  1. Επιλέξτε ένα απόσπασμα του κειμένου στο οποίο ορισμένοι χαρακτήρες δεν εμφανίζονται σωστά.
  2. Κάντε δεξί κλικ στην επιλογή και επιλέξτε Ιδιότητες από το μενού συντόμευσης.
  3. Στο παράθυρο Ιδιότητες κειμένου, επιλέξτε την επιθυμητή γραμματοσειρά. Η γραμματοσειρά στο επιλεγμένο απόσπασμα του κειμένου θα αλλάξει αντίστοιχα.

Για να αλλάξετε τη γραμματοσειρά σε ένα έγγραφο μεγάλου μεγέθους στο οποίο χρησιμοποιούνται στυλ:

  1. Από το μενού Εργαλεία, επιλέξτε Επεξεργαστής στυλ…
  2. Στο πλαίσιο διαλόγου Επεξεργαστής στυλ, επιλέξτε το επιθυμητό στυλ και αλλάξτε τη γραμματοσειρά του.
  3. Κάντε κλικ στην επιλογή OK. Η γραμματοσειρά σε όλα τα αποσπάσματα του κειμένου στα οποία χρησιμοποιείται το συγκεκριμένο στυλ θα αλλάξει αντίστοιχα.

Σημαντικό! Εάν ένα έγγραφο ABBYY FineReader έχει αναγνωριστεί ή υποστεί επεξεργασία σε έναν άλλο υπολογιστή, το κείμενο του εγγράφου ενδέχεται να μην εμφανίζεται σωστά στον υπολογιστή σας. Σε αυτήν την περίπτωση, βεβαιωθείτε ότι όλες οι γραμματοσειρές που χρησιμοποιούνται σε αυτό το έγγραφο είναι εγκατεστημένες στον υπολογιστή σας.

Λανθασμένη γραμματοσειρά στο αναγνωρισμένο κείμενο