Λανθασμένη αναγνώριση κατακόρυφου ή αντεστραμμένου κειμένου

Ένα απόσπασμα του αναγνωρισμένου κειμένου μπορεί να περιέχει μεγάλο πλήθος σφαλμάτων εάν ο προσανατολισμός του αποσπάσματος εντοπίστηκε λανθασμένα ή εάν το κείμενο στο απόσπασμα είναι αντεστραμμένο (στην περίπτωση ανοιχτόχρωμου κειμένου εκτυπωμένο σε σκούρο φόντο).

Για την αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος:

  1. Στο παράθυρο Εικόνα, επιλέξτε την περιοχή ή το κελί πίνακα που περιέχουν κατακόρυφο ή αντεστραμμένο κείμενο.

  2. Στο παράθυρο Εικόνα του παραθύρου Ιδιότητες περιοχής (κάντε δεξί κλικ στην περιοχή και επιλέξτε Ιδιότητες περιοχής για να εμφανίσετε το παράθυρο), επιλέξτε:
    • Κατακόρυφο (επάνω προς τα κάτω) ή Κατακόρυφο (κάτω προς επάνω) από την αναπτυσσόμενη λίστα Προσανατολισμός

      ή

    • Ανεστραμμένο από την αναπτυσσόμενη λίστα Αντιστροφή
  3. Επανεκκινείστε τη διαδικασία οπτικής αναγνώρισης χαρακτήρων.

Finereader listpicture Λανθασμένη αναγνώριση κατακόρυφου ή αντεστραμμένου κειμένου Για λεπτομέρειες, δείτε Ρύθμιση τύπων και περιγραμμάτων περιοχών.

Λανθασμένη αναγνώριση κατακόρυφου ή αντεστραμμένου κειμένου