Λανθασμένη ανίχνευση κελιών πίνακα

Εάν το ABBYY FineReader δεν επιτύχει να εντοπίσει σωστά τις σειρές και τις στήλες σε έναν πίνακα κατά την αυτόματη εκτέλεση, μπορείτε να ρυθμίσετε χειροκίνητα τη διάταξη και να εκτελέσετε ξανά τη διαδικασία της οπτικής αναγνώρισης χαρακτήρων.

 Εμφάνιση παραδείγματος σύνθετου πίνακα…

Finereader table Λανθασμένη ανίχνευση κελιών πίνακα

Επεξεργασία Πινάκων στο παράθυρο Εικόνα ή στο παράθυρο Εστίαση:

 • Χρησιμοποιήστε τις εντολές του μενού Περιοχές και το μενού συντόμευσης κάνοντας δεξί κλικ στην επιλεγμένη περιοχή Πίνακα για να εκτελέσετε τις ακόλουθες ενέργειες:

  • Ανάλυση δομής πίνακα — η αυτόματη ανάλυση της δομής του πίνακα αντικαθιστά τα κατακόρυφα και οριζόντια διαχωριστικά σε έναν πίνακα, τα οποία έχουν σχεδιαστεί χειροκίνητα.
  • Διαίρεση κελιών, Συγχώνευση κελιών και Συγχώνευση γραμμών εκτελείται διόρθωση των σειρών και των στηλών που εντοπίστηκαν αυτόματα στον πίνακα.
 • Χρησιμοποιήστε την αναδυόμενη γραμμή εργαλείων για τον επιλεγμένο πίνακα για να εκτελέσετε τα ακόλουθα:
  Προσθήκη οριζόντιου ή κατακόρυφου διαχωριστικού, διαγραφή διαχωριστικών πίνακα, ανάλυση δομής πίνακα, διαίρεση κελιών πίνακα, συγχώνευση κελιών ή σειρών πίνακα.
  Κάντε κλικ στην περιοχή Πίνακα και επιλέξτε το κατάλληλο εργαλείο από την αναδυόμενη γραμμή εργαλείων: Finereader tablepane Λανθασμένη ανίχνευση κελιών πίνακα.

Σημειώσεις:

 1. Η εντολή διαίρεσης κελιών μπορεί να εφαρμοστεί μόνο σε κελιά πίνακα τα οποία είχαν προηγουμένως συγχωνευθεί.
 2. Για τη συγχώνευση κελιών ή σειρών του πίνακα, επιλέξτε τα στην εικόνα και, στη συνέχεια, επιλέξτε το κατάλληλο εργαλείο ή εντολή του μενού.
 3. Εάν ο πίνακας περιέχει κελιά με κατακόρυφο κείμενο, ενδέχεται να χρειαστεί να αλλάξετε πρώτα τις ιδιότητες του κειμένου.
 4. Εάν τα κελιά του πίνακα περιέχουν μόνο μια εικόνα, επιλέξτε τη ρύθμιση Μεταχείριση των επιλεγμένων κελιών ως εικόνα στο παράθυρο Ιδιότητες περιοχής (το μενού συντόμευσης >Ιδιότητες περιοχής).
  Εάν το κελί περιέχει ένα συνδυασμό εικόνας και κειμένου, επιλέξτε την εικόνα για να τη μετατρέψετε σε ειδική περιοχή στο εσωτερικό του κελιού.

Finereader listpicture Λανθασμένη ανίχνευση κελιών πίνακα Για λεπτομέρειες, δείτε Λανθασμένη αναγνώριση κατακόρυφου ή αντεστραμμένου κειμένου, Ρύθμιση σχημάτων και περιγραμμάτων περιοχών και Αλλαγή ιδιοτήτων κειμένου.

Λανθασμένη ανίχνευση κελιών πίνακα