Η εικόνα δεν ανιχνεύθηκε

Οι περιοχές Εικόνα επισημαίνουν τις εικόνες που περιέχονται στο έγγραφό σας. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε περιοχές εικόνας για να επιλέξετε οποιαδήποτε αποσπάσματα του κειμένου τα οποία θέλετε να μεταχειριστείτε ως εικόνες (το ABBYY FineReader δεν θα εκτελέσει οπτική αναγνώριση χαρακτήρων σε αυτές τις περιοχές). Εάν το πρόγραμμα αποτύχει να εντοπίσει μια εικόνα αυτόματα, χρησιμοποιήστε το εργαλείο Εικόνα για να σχεδιάσετε μια περιοχή εικόνας γύρω από την εικόνα χειροκίνητα.

  1. Από τη γραμμή εργαλείων στην επάνω πλευρά του παραθύρου Εικόνα, επιλέξτε το εργαλείο Finereader picturetool Η εικόνα δεν ανιχνεύθηκε και κατόπιν χρησιμοποιήστε το ποντίκι για να σχεδιάσετε ένα ορθογώνιο γύρω από την εικόνα σας.
  2. Επανεκκινείστε τη διαδικασία οπτικής αναγνώρισης χαρακτήρων.

Μπορείτε να αλλάξετε τον τύπο οποιασδήποτε περιοχή στην Εικόνα κάνοντας δεξί κλικ μέσα στην περιοχή και επιλέγοντας Αλλαγή τύπου περιοχής>Εικόνα.

Finereader listpicture Η εικόνα δεν ανιχνεύθηκε Για λεπτομέρειες, δείτε Ρύθμιση τύπων και περιγραμμάτων περιοχών.

Η εικόνα δεν ανιχνεύθηκε