Αλλαγή ιδιοτήτων κειμένου

Κατά την εκτέλεση της αυτόματης ανάλυσης του εγγράφου, το ABBYY FineReader εντοπίζει διαφορετικούς τύπους περιοχών στις σελίδες του εγγράφου (όπως πίνακες, εικόνες, κείμενο και γραμμικούς κώδικες). Το πρόγραμμα αναλύει επίσης τη δομή του εγγράφου και αναγνωρίζει τις επικεφαλίδες και άλλα στοιχεία της διάταξης όπως οι κεφαλίδες και τα υποσέλιδα, οι εικόνες και οι λεζάντες των διαγραμμάτων, κλπ.

Μπορείτε να αλλάξετε χειροκίνητα τις ιδιότητες που δεν έχουν καθοριστεί σωστά σε ορισμένες περιοχές Κειμένου και Πίνακα.

  1. Επιλέξτε την περιοχή στο παράθυρο Εικόνα ή στο παράθυρο Εστίαση και ρυθμίστε τις ιδιότητες στο παράθυρο Ιδιότητες περιοχής του παραθύρου Εικόνα.

    Το παράθυρο Ιδιότητες περιοχής σας επιτρέπει να καθορίζετε τις ακόλουθες ιδιότητες:

  2. Σημειώσεις:

    1. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα Finereader propertyrightarrow Αλλαγή ιδιοτήτων κειμένου/Finereader propertyleftarrow Αλλαγή ιδιοτήτων κειμένου για να πλοηγηθείτε προς τα αριστερά και τα δεξιά στο παράθυρο ιδιοτήτων εάν το παράθυρο Εικόνα δεν είναι αρκετά ευρύ ώστε να εμφανίζει όλο το παράθυρο ιδιοτήτων.
    2. Ορισμένες από τις ιδιότητες του κειμένου μπορούν να τροποποιηθούν από το μενού συντόμευσης, το οποίο είναι διαθέσιμο κάνοντας δεξί κλικ σε μια περιοχή Κείμενο.
  3. Αφού εκτελέσετε τις απαραίτητες αλλαγές, επανεκκινήστε τη διαδικασία της οπτικής αναγνώρισης χαρακτήρων.

Finereader listpicture Αλλαγή ιδιοτήτων κειμένου Για λεπτομέρειες, δείτε Ρύθμιση τύπων και περιγραμμάτων περιοχών.

Αλλαγή ιδιοτήτων κειμένου