Συμβουλές βελτίωσης της ποιότητας του OCR

Αυτό το κεφάλαιο παρέχει συμβουλές σχετικά με τον καθορισμό των επιλογών της οπτικής αναγνώρισης χαρακτήρων που ταιριάζουν καλύτερα με τη δομή του εγγράφου σας, καθώς και σχετικά με την επιλογή των σωστών ρυθμίσεων για το χειρισμό μη-τυπικών καταστάσεων. Παρέχονται πληροφορίες σχετικά με τις πιθανές αιτίες των σφαλμάτων και της χαμηλής ποιότητας της οπτικής αναγνώρισης χαρακτήρων, καθώς επίσης και σχετικά με τους τρόπους εξάλειψης ορισμένων προβλημάτων και αποφυγής άλλων, στην περίπτωση που αυτό είναι δυνατό.

 

Συμβουλές βελτίωσης της ποιότητας του OCR