Σάρωση αντικριστών σελίδων

Κατά τη σάρωση αντικριστών σελίδων από ένα βιβλίο, οι δύο σελίδες εμφανίζονται ως μια εικόνα. Δείτε το Δείγμα εικόνας.

Finereader dualpages Σάρωση αντικριστών σελίδων
 

Για να βελτιώσετε την ποιότητα της οπτικής αναγνώρισης χαρακτήρων, διαιρέστε τις αντικριστές σελίδες σε δύο ξεχωριστές εικόνες. Το πρόγραμμα διαθέτει μια ειδική λειτουργία η οποία διαιρεί αυτόματα δύο αντικριστές σελίδες σε δύο ξεχωριστές εικόνες στο έγγραφο ABBYY FineReader.

Σάρωση αντικριστών σελίδων ή διπλών σελίδων:

  1. Ανοίξτε το πλαίσιο διαλόγου Επιλογές από την καρτέλα Σάρωση/Άνοιγμα (Εργαλεία>Επιλογές…).
  2. Τσεκάρετε την επιλογή Διαίρεση διπλών σελίδων στην ομάδα Επεξεργασία εικόνας.
  3. Σαρώστε τις σελίδες.

Η αυτόματη επιλογή διαίρεσης των σελίδων είναι επίσης διαθέσιμη στο διάλογο ανοίγματος της εικόνας (Αρχείο>Άνοιγμα αρχείου PDF/εικόνας…) και στο πλαίσιο διαλόγου σάρωσης του ABBYY FineReader. Για λεπτομέρειες, δείτε Επιλογή περιβάλλοντος εργασίας σάρωσης.

Σημαντικό! Εάν η εικόνα περιέχει κείμενο στα Κινέζικα ή τα Ιαπωνικά, χρησιμοποιήστε το πλαίσιο διαλόγου Επεξεργασία εικόνας για να διαιρέσετε τις σελίδες χειροκίνητα. Αυτοί οι τύποι εικόνων δεν υποστηρίζονται από την αυτόματη λειτουργία διαίρεσης σελίδων.

Για να διαιρέσετε αντικριστές σελίδες χειροκίνητα:

  1. Ανοίξτε το πλαίσιο διαλόγου Επεξεργασία εικόνας (Σελίδα>Επεξεργασία εικόνας σελίδας…).
  2. Χρησιμοποιήστε τις επιλογές στην ομάδα Διαχωρισμός για να διαιρέσετε τη σελίδα.

Finereader listpicture Σάρωση αντικριστών σελίδων Για λεπτομέρειες, δείτε το πλαίσιο διαλόγου Επεξεργασία εικόνας στο Χειροκίνητη επεξεργασία εικόνων.

Σάρωση αντικριστών σελίδων