Ρύθμιση φωτεινότητας

Το ABBYY FineReader θα εμφανίσει ένα μήνυμα προειδοποίησης κατά τη διάρκεια της σάρωσης εάν η ρύθμιση της φωτεινότητας είναι λανθασμένη. Μπορεί επίσης να χρειαστεί να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις φωτεινότητας κατά τη σάρωση στην ασπρόμαυρη λειτουργία.

Για να ρυθμίσετε τη φωτεινότητα:

  1. Κάντε κλικ στο κουμπί Σάρωση.
  2. Στο πλαίσιο διαλόγου, καθορίστε την επιθυμητή φωτεινότητα.
    Ανάλογα με το περιβάλλον εργασίας σάρωσης που χρησιμοποιείται, θα ανοίξει το παράθυρο διαλόγου σάρωσης του ABBYY FineReader ή το παράθυρο διαλόγου του προγράμματος οδήγησης του σαρωτή. Στις περισσότερες περιπτώσεις, μια μέση τιμή περίπου 50% θα πρέπει να είναι αρκετή.
  3. Προχωρήστε στη σάρωση του εγγράφου.

Εάν η εικόνα που προκύπτει περιέχει υπερβολικά μεγάλο πλήθος “αλλοιωμένων” ή “κολλημένων” γραμμάτων, αντιμετωπίστε το πρόβλημα χρησιμοποιώντας τον παρακάτω πίνακα.

Εμφάνιση της εικόνας σας Προτάσεις
Finereader goodquality Ρύθμιση φωτεινότητας Αυτή η εικόνα είναι κατάλληλη για οπτική αναγνώριση χαρακτήρων.
Finereader verylight Ρύθμιση φωτεινότητας

Οι χαρακτήρες είναι “αλλοιωμένοι” ή πολύ αχνοί

  • Μειώστε τη φωτεινότητα για να επιτύχετε σκουρότερη εικόνα.
  • Σάρωση σε τόνους του γκρι. Η φωτεινότητα ρυθμίζεται αυτόματα.

Finereader verydark Ρύθμιση φωτεινότητας

Οι χαρακτήρες είναι παραμορφωμένοι, κολλημένοι μεταξύ τους ή συμπαγείς

  • Αυξήστε τη φωτεινότητα για να επιτύχετε φωτεινότερη εικόνα.
  • Σάρωση σε τόνους του γκρι. Η φωτεινότητα ρυθμίζεται αυτόματα.

Ρύθμιση φωτεινότητας