Ρύθμιση ανάλυσης εικόνας

Η Ανάλυση της εικόνας επισημαίνει το βαθμό λεπτομέρειας της εικόνας. Η ανάλυση μετράται συνήθως σε dpi (κουκκίδες ανά ίντσα).

Η βέλτιστη ανάλυση για την οπτική αναγνώριση χαρακτήρων είναι 300 dpi.

Σημαντικό! Για καλύτερα αποτελέσματα στην οπτική αναγνώριση χαρακτήρων, οι τιμές της κατακόρυφης και της οριζόντιας ανάλυσης πρέπει να είναι ίδιες.

Η επιλογή πολύ υψηλής ανάλυσης (υψηλότερη από 600 dpi) αυξάνει το χρόνο αναγνώρισης. Η αύξηση της ανάλυσης δεν επιφέρει ουσιαστικές βελτιώσεις στα αποτελέσματα της αναγνώρισης. Η επιλογή πολύ χαμηλής ανάλυσης (χαμηλότερη από 150 dpi) επηρεάζει αρνητικά την ποιότητα της οπτικής αναγνώρισης χαρακτήρων.

Μπορεί να χρειαστεί να ρυθμίσετε την ανάλυση των εικόνων σας εάν:

  • Η ανάλυση των εικόνων είναι χαμηλότερη από 200 dpi ή υψηλότερη από 600 dpi.
  • Οι εικόνες σας δεν διαθέτουν τυπική ανάλυση.
    Για παράδειγμα, τα φαξ μπορεί να έχουν ανάλυση 204 x 96 dpi.

Για να ρυθμίσετε την ανάλυση:

  1. Κάντε κλικ στο κουμπί Σάρωση.
  2. Ανάλογα με το περιβάλλον εργασίας σάρωσης που χρησιμοποιείται, θα εμφανιστεί το περιβάλλον εργασίας του ABBYY FineReader ή του προγράμματος οδήγησης του σαρωτή.
    Επιλέξτε την επιθυμητή ανάλυση στο πλαίσιο διαλόγου σάρωσης.
  3. Σαρώστε το έγγραφο.

Συμβουλή. Οι διορθώσεις στην ανάλυση είναι επίσης διαθέσιμες μέσω του πλαισίου διαλόγου Επεξεργασία εικόνας (Σελίδα>Επεξεργασία εικόνας σελίδας…).

Ρύθμιση ανάλυσης εικόνας