Επιλογή περιβάλλοντος εργασίας σάρωσης

Το ABBYY FineReader μπορεί να επικοινωνεί με ένα σαρωτή με τους ακόλουθους τρόπους:

1. Μέσω του περιβάλλοντος εργασίας ABBYY FineReader.

Σε αυτήν την περίπτωση, το περιβάλλον εργασίας του ABBYY FineReader χρησιμοποιείται για τη διαμόρφωση της λειτουργίας σάρωσης. Διατίθενται οι ακόλουθες ρυθμίσεις:

 • Ανάλυση, Φωτεινότητα και Λειτουργία χρώματος.
 • Επιλογές επανακατεργασίας εικόνας:
  1. Ανίχνευση προσανατολισμού σελίδας. Ενεργοποιήστε αυτήν τη δυνατότητα για τον αυτόματο εντοπισμό του προσανατολισμού των σελίδων κατά τη σάρωση.
  2. Διαίρεση διπλών σελίδων. Ενεργοποιήστε αυτήν τη δυνατότητα για την αυτόματη διαίρεση των διπλών σελίδων σε ξεχωριστές εικόνες.
  3. Ενεργοποίηση επανακατεργασίας εικόνας. Ενεργοποιήστε αυτήν τη δυνατότητα για την εκτέλεση της αυτόματης επεξεργασίας των σαρωμένων εικόνων.
 • Επιλογές σάρωσης πολυσέλιδων εγγράφων:
  1. Χρησιμοποιήστε τον αυτόματο τροφοδότη εγγράφων (ADF)
  2. Επιλέξτε την αυτόματη αμφίδρομη σάρωση (εάν υποστηρίζεται από το σαρωτή)
  3. Καθορίστε την καθυστέρηση σάρωσης σελίδας σε δευτερόλεπτα.

  Σημείωση. Η επιλογή Χρήση περιβάλλοντος εργασίας του ABBYY FineReader ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη για ορισμένα μοντέλα σαρωτών.

2. Μέσω του περιβάλλοντος εργασίας TWAIN ή του προγράμματος οδήγησης WIA του σαρωτή.

Σε αυτήν την περίπτωση, οι επιλογές σάρωσης καθορίζονται από το πλαίσιο διαλόγου του προγράμματος οδήγησης του σαρωτή. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πλαίσιο διαλόγου και τα στοιχεία του, συμβουλευθείτε τα τεχνικά έγγραφα που παρέχονται με το σαρωτή.

Σημαντικό! Συμβουλευθείτε το εγχειρίδιο χρήσης του σαρωτή για τη σωστή διαμόρφωση της συσκευής. Βεβαιωθείτε ότι έχετε εγκαταστήσει το λογισμικό που παρέχεται με το σαρωτή.

Σύμφωνα με τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις, χρησιμοποιείται το περιβάλλον εργασίας σάρωσης του ABBYY FineReader.

Για να αλλάξετε το περιβάλλον εργασίας σάρωσης:

 1. Ανοίξτε το πλαίσιο διαλόγου Επιλογές από την καρτέλα Σάρωση/Άνοιγμα (Εργαλεία>Επιλογές…).
 2. Θέστε το διακόπτη εναλλαγής στην ομάδα Σαρωτής στις επιλογές: Χρήση περιβάλλοντος εργασίας του ABBYY FineReader ή Χρήση τοπικού περιβάλλοντος εργασίας.

Επιλογή περιβάλλοντος εργασίας σάρωσης