Αυτόματη επανακατεργασία εικόνας

Η ποιότητα της οπτικής αναγνώρισης χαρακτήρων ενδέχεται να επηρεαστεί από παραμορφωμένες γραμμές κειμένου, παραμόρφωση του κειμένου, θόρυβο και άλλες ατέλειες οι οποίες εμφανίζονται συχνά σε σαρωμένες εικόνες και ψηφιακές φωτογραφίες.

Το ABBYY FineReader προσφέρει τη δυνατότητα επανακατεργασίας της εικόνας για την αντιμετώπιση των ατελειών της εικόνας αυτού του είδους. Όταν ενεργοποιηθεί, το χαρακτηριστικό επανακατεργασίας της εικόνας αποφασίζει αυτόματα την ενέργεια που θα πρέπει να εκτελεστεί ανάλογα με τον τύπο της εικόνας εισόδου και εφαρμόζει τη διόρθωση. Στις ρυθμίσεις περιλαμβάνονται η αφαίρεση θορύβου από τις ψηφιακές φωτογραφίες, η διόρθωση της παραμόρφωσης, η ευθυγράμμιση των γραμμών του κειμένου και η διόρθωση των παραμορφώσεων τραπεζίου.

Σημείωση. Αυτοί οι χειρισμοί μπορεί να απαιτήσουν αρκετό χρόνο.

Για να ενεργοποιήσετε την αυτόματη επανακατεργασία κατά τη σάρωση και το άνοιγμα των εικόνων:

  1. Ανοίξτε το πλαίσιο διαλόγου Επιλογές (Εργαλεία>Επιλογές…).
  2. Βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει τη ρύθμιση Ενεργοποίηση επανακατεργασίας εικόνας στην καρτέλα Σάρωση/Άνοιγμα της ομάδας Επεξεργασία εικόνας.

Σημαντικό! Μπορείτε επίσης να εναλλάσσεστε μεταξύ της επιλογής της αυτόματης επανακατεργασίας στο πλαίσιο διαλόγου ανοίγματος εικόνας (μενού Αρχείο>Άνοιγμα αρχείου PDF/εικόνας…) και στο πλαίσιο διαλόγου σάρωσης του ABBYY FineReader. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε Επιλογή περιβάλλοντος εργασίας σάρωσης.

Σημείωση. Εάν η επιλογή Ενεργοποίηση επανακατεργασίας εικόνας απενεργοποιηθεί κατά τη σάρωση ή το άνοιγμα των εικόνων, η επεξεργασία της εικόνας μπορεί να εκτελεστεί χειροκίνητα χρησιμοποιώντας το πλαίσιο διαλόγου “Επεξεργασία εικόνας”.

Finereader listpicture Αυτόματη επανακατεργασία εικόνας Για λεπτομέρειες, δείτε Χειροκίνητη επεξεργασία εικόνων.

Αυτόματη επανακατεργασία εικόνας